STICHTING NAH-VRAAGWIJZER

Stichting NAH-Vraagwijzer

Sinds september 2017 is de NAH-Vraagwijzer actief in Vijfheerenlanden. De NAH-Vraagwijzer is een ‘loket’ waar je als getroffene van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), als mantelzorger van een getroffene, als naaste, betrokken professional of vrijwilliger terecht kunt met vragen voor advies, voorlichting en ondersteuning.

De NAH-Vraagwijzer is in 2017 ontstaan door samenwerking tussen de patiëntenvereniging Stichting Hersenletsel.nl Zuid-Holland en de gemeente Leerdam. Tot en met september 2020 was de NAH-Vraagwijzer onderdeel van BONSANG Advies uit Dordrecht en wordt mogelijk gemaakt door subsidie van de gemeente Vijfheerenlanden. Vanaf 9 oktober 2020 is de NAH-Vraagwijzer een zelfstandige stichting en alle werkzaamheden en subsidiegelden zijn per deze datum ondergebracht in de Stichting NAH-Vraagwijzer.

De NAH-Vraagwijzer maakt sinds 1 januari 2019 onderdeel uit van Sociaal Lokaal in Leerdam en werkt nauw samen met de partners van het Sociaal Domein.

Het doel van de NAH-Vraagwijzer
Het doel van de NAH-Vraagwijzer is om het welzijn, de leefomstandigheden en de zelfredzaamheid van mensen met NAH te verbeteren en de integratie in de samenleving te bevorderen.

Het doel wordt gerealiseerd door onder andere:
–      Het geven van voorlichting en informatie, het verrichten of doen verrichten van onderzoek, het voeren van overleg, het bevorderen van samenwerking, het scheppen van voorwaarden voor begeleiding van en dienstverlening aan mensen met NAH en het beïnvloeden en controleren van gemeentelijke beleid, uitgaande van het Verdrag
–      Oplossingsgericht meedenken, informatie verstrekken en advies geven over allerlei (praktische) aangelegenheden waar een NAH-getroffene in het dagelijks leven mee te maken krijgt. Een en ander ter bevordering van het welzijn en de zelfredzaamheid van de NAH-getroffenen.
–      Het emanciperen van zorgvragers- en aanbieders op het gebied van NAH door het bieden van een herkenbaar platform dat inzichtelijkheid biedt van mogelijkheden betreffende maatwerk in de zorg, ondersteuning en begeleiding van zorgvrager.
–      (Terug)geven van de eigen regie en het bieden van ondersteuning in de uitvoering van de door de vragers/getroffenen eigen gekozen hulp/ondersteuning.
–      Organiseren van regionale bijeenkomsten en projecten.
–      Het participeren in organisaties die zich inzetten voor personen met NAH en hun naasten.

Contactgegevens
De NAH-coördinator, Lies Bonsang, is dagelijks te bereiken op telefoon 06-15091924 of via de mail info@nahvraagwijzer.nl. Voor informatie over de NAH-Vraagwijzer en de activiteiten welke in de regio georganiseerd worden kijk op de website www.nahvraagwijzer.nl

Wij komen bij u thuis en nemen alle tijd om naar uw verhaal te luisteren en te horen waar u in het dagelijks leven zoal tegenaan loopt. Samen bespreken we wat of welke hulp u nodig heeft en bij u past en wie u hiervoor kan benaderen.

U hoeft bij ons geen tekst en uitleg te geven, wij weten uit eigen ervaring waar u het over heeft. Wij denken met u mee, geven u handvaten om weer verder te kunnen en daar waar nodig en indien u dat wenst kunnen wij een en ander voor u regelen.

Want thuis begint het pas en een vast aanspreekpunt voor allerlei vragen of even stoom af kunnen blazen als het je even te veel is geworden is geen overbodige luxe.

Meer informatie vind u op deze website en in onze folder.

U kunt ons ook bellen of een mailtje sturen. Wij nemen dan contact met u op. Voor contact gegevens klik hier

Ons werkgebied is Rotterdam-Rijnmond, de Drechtsteden, Alblasserwaard, de Hoeksche Waard, Vijfheerenlanden en Gorinchem.

NAH is geen erkende chronische ziekte, maar een verzamelnaam van diverse aandoeningen