Training NAH-ervaringsdeskundigheid in Vijfheerenlanden

 

Waarom een training NAH-ervaringsdeskundigheid?

Hersenletsel heb je niet alleen, het ráákt alle betrokkenen. De soorten hersenaandoeningen en de gevolgen daarvan zijn net zo uiteenlopend als de betrokkenen zelf en de manier waarop zij daarmee omgaan. In deze training krijgt de deelnemer nieuwe inzichten en uitbreiding van gereedschap om met meer zelfvertrouwen en nieuwe mogelijkheden de toekomst mee in te gaan.

Tijdens de training leren de deelnemers vaardigheden die nodig zijn voor het bieden van ondersteuning in het proces van herstel na een hersenletsel. Deze vaardigheden hebben vooral betrekking op communicatie en persoonlijke effectiviteit. Tevens wordt aandacht besteedt aan levend verlies bij Niet-aangeboren Hersenletsel (NAH).

Er wordt onder andere aandacht besteedt aan het geven en ontvangen van feedback. Maar ook wat NAH inhoudt en de feitelijke kennis over de gevolgen en de impact daarvan in het dagelijks leven. Het aangeven en bewaken van de eigen grenzen, het eigen ervaringsverhaal leren schrijven en presenteren, levend verlies bij NAH, communicatie en overprikkeling, maar ook netwerken. Ervaringen van deelnemers aan deze training vormen een belangrijke input. Met de kennis en kunde uit deze training kunnen de deelnemers andere mensen en lotgenoten behulpzaam zijn en een luisterend oor bieden in hun ontwikkeling en herstelproces.

Tijdens de training en in het eerste jaar is er hulp en ondersteuning van de NAH-coördinator om deze bijeenkomsten te organiseren. De (dialoog)bijeenkomsten kunnen op allerlei plekken plaatsvinden: buurthuizen, scholen, universiteiten, symposia, congressen, mantelzorgbijeenkomsten e.d. Op deze manier wordt er een brede doelgroep van mensen bereikt. Tijdens de (dialoog)bijeenkomsten informeer je als NAH-ervaringsdeskundige de organisaties en mensen over het bestaan en ontstaan van hersenletsel, de (onzichtbare) gevolgen hiervan en ook de misvattingen hierover. Deze (dialoog)bijeenkomsten worden door de NAH-ervaringsdeskundigen zelf verzorgd, eventueel met behulp en ondersteuning van de NAH-coördinator.

Hoewel de cursus (h)erkenning van de rol van naaste met zich meebrengt, benadrukken we dat het geen vorm van lotgenotencontact of dagbesteding is. Het gaat nadrukkelijk om het trainen van (presentatie)vaardigheden voor mensen die ingezet willen worden als NAH-ervaringsdeskundige. Deze cursus is dus geen opleiding tot hulpverlener!

Er zijn vrijwilligers die het hebben over hun ‘werk’ en zij ervaren het vrijwilligerswerk ook als werk! Met het inzetten van NAH-ervaringsdeskundigen op specifieke werkzaamheden krijgen de vrijwilligers weer een doel en een verantwoordelijkheid, waardoor zij op een volwaardige wijze weer kunnen participeren in de samenleving.

Het resultaat van deze training is dat de deelnemers in hun kracht komen te staan en -niet onbelangrijk- hun zelfvertrouwen terugkrijgen.

Voor wie?
De cursus is bestemd voor mensen met Niet-aangeboren Hersenletsel (NAH) en mantelzorgers van NAH-getroffenen wonende in Vijfheerenlanden:

 • Je bent tussen de 18 – 65 jaar en klaar voor een volgende stap in je ervaring met NAH;
 • Je vertelt uit eigen ervaring wat NAH voor jou in het dagelijks leven betekent;
 • Je wilt meer begrip en bekendheid voor de gevolgen en impact van NAH in het dagelijks leven;
 • Je wilt de belangen van NAH-getroffenen en of hun mantelzorgers behartigen in adviesraden, cliëntenraden, in een bestuur o.i.d.;
 • Je wilt als mantelzorger vertellen wat de impact van NAH is op het gezin, want NAH heb je niet alleen.

Doel van de cursus:
Na deze cursus ben je als NAH-ervaringsdeskundige breed inzetbaar op verschillende gebieden. Met de kennis en vaardigheden welke je in de cursus hebt geleerd, kun je individueel en in duo’s met lotgenoten en zorgprofessionals in gesprek gaan over de gevolgen en de impact van NAH in het dagelijks leven. Je kunt hierbij denken aan:

 • Het presenteren van je eigen ervaringsverhaal en wat NAH voor jou betekent in het dagelijks leven;
 • Je wilt meer begrip en bekendheid voor de gevolgen en impact van NAH in het dagelijks leven;
 • Voorlichting geven over NAH;
 • Organiseren van lotgenotencontact en themabijeenkomsten;
 • Ingezet worden als buddy voor een NAH-getroffene of mantelzorger;
 • Je wilt als mantelzorger vertellen wat de impact van NAH is op het gezin, want NAH heb je niet alleen;
 • Scholing en gastlessen geven aan studenten op Mbo- en Hbo-scholen en Universiteiten, deelnemen aan onderzoeken;
 • Belangenbehartiger in cliënten- en adviesraden, in een bestuur en nog veel meer.

Cursus opzet:
De cursus is als volgt opgebouwd:

 • Na aanmelding telefonisch kennismakingsgesprek van ±30 minuten;
 • Twee bijeenkomsten van 2,5 uur (13.00 – 15.30 uur);
 • Zeven bijeenkomsten van 2 x 2 uur, 1 uur lunchpauze + lunch (10.00 – 15.00 uur);
 • Cursus start bij minimaal 8 cursisten en bestaat uit maximaal 15 cursisten;
 • Cursus wordt mogelijk gemaakt door subsidie van de gemeente VHL

Wat biedt de cursus aan de deelnemers:

 • De mogelijkheid om in contact te komen met andere mensen en het vergroten van je persoonlijke netwerk;
 • Scholing, ondersteuning en begeleiding bij de dialoog die je aangaat;
 • Ondersteuning en begeleiding om de persoonlijke ervaring te gebruiken in gesprekken of presentaties;
 • Het ontwikkelen van persoonlijke communicatieve vaardigheden;
 • Het benutten van je opgedane kennis en opdoen van een nieuwe ervaring;
 • Het leveren van een zinvolle en waardevolle bijdrage aan meer bekendheid en begrip voor de gevolgen van NAH.

Aanmelden voor de opleiding van september 2023 via: info@NAHvraagwijzer.nl

Deze informatie downloaden als PDF: Training NAH-ervaringsdeskundige VHL 2023

De voorwaarden