Blog, NAH-Vraagwijzer

Plan van Aanpak 2022

De subsidie aanvraag van de NAH-Vraagwijzer voor 2022 is door de gemeente Vijfheerenlanden toegekend. Het Plan van Aanpak 2022 is hier te downloaden

Blog, Diensten NAH-Vraagwijzer

NAH-coordinator

Eenieder met vragen over of naar aanleiding van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) kan bij de NAH-Vraagwijzer terecht met zijn of haar vragen het maakt niet uit of je een getroffene, een mantelzorger, familie, vrienden, kennissen, buren, vrijwilliger of een professional bent. Wij er voor de NAH-zorgvrager en  eenieder kan bij ons terecht met vragen, advies, ondersteuning, voorlichting of gewoon voor een luisterend oor.

Wat kan de NAH-coördinator voor je betekenen?
Oplossingsgericht meedenken, informatie verstrekken en advies geven over allerlei (praktische) aangelegenheden waar je als NAH-zorgvrager in het dagelijks leven mee te maken krijgt. Een en ander ter bevordering van het welzijn en de zelfredzaamheid van de NAH-zorgvrager;

 • Voorlichting over de gevolgen en de impact van Niet Aangeboren Hersenletsel in het dagelijks leven;
 • Ambulante begeleiding voor de NAH-zorgvrager omdat je bent vastgelopen in het dagelijks leven;
 • Deskundigheidsbevordering voor professionals die meer willen weten hoe het is om met de gevolgen van NAH te moeten leven;
 • Werkt samen met alle organisaties die werken met en voor de NAH-zorgvrager;
 • Verbindt vraag en aanbod met elkaar. Er kan (aanvullende) tijdelijke ondersteuning worden verleend indien de professionele zorg- en of hulpverlening niet of onvoldoende aansluit bij de hulpvraag van de NAH-zorgvrager. Bijvoorbeeld omdat de hulpvraag geen zorgvraag is en de gewenste ondersteuning (nog) niet beschikbaar is;
 • Signaleert problemen m.b.t. vereenzaming, verwaarlozing, financiële problematiek/schulden et cetera. We maken samen een gesignaleerd probleem bespreekbaar en in overleg met de NAH-zorgvrager gaan we een zorg- en/of hulpvraag opstellen en verwijzen we je als NAH-zorgvrager door naar instanties voor professionele ondersteuning.

Werkgebied
Het werkgebied is Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Utrecht

Financiering

 • het beantwoorden van vragen is kosteloos;
 • kosten zijn afhankelijk van de hulpvraag, aangezien het altijd maatwerk betreft;
 • basis uurtarief is € 50;
 • ambulante begeleiding kan vergoed worden middels een Wmo-beschikking of Pgb-budget of door de werkgever of is voor eigen rekening

 NAH-coördinator

 • Lies Bonsang is sinds 2010 ervaringsdeskundige;
 • heeft een boek geschreven over haar eigen ervaring als NAH-getroffene;
 • leidt ervaringsdeskundige op tot ambassadeur van de landelijke patientenvereniging Hersenletsel.nl;
 • is sinds 2019 als regio-ondersteuner werkzaam voor de landelijke patientenvereniging Hersenletsel.nl
 • is sinds 2017 werkzaam als ambulant begeleidster voor de NAH-zorgvrager;
 • neemt in kader van belangenbehartiging en clientperspectief deel aan lokale en regionale overlegvormen om beleid en werkwijze te borgen.