Activiteiten, Berichten, Blog

Richtlijn Inzet ervaringsdeskundigheid NAH

De Stichting NAH-Vraagwijzer heeft in 2019 de richtlijn ‘NAH en werk’ geschreven en in navolging hierop gaan we nu de richtlijn ‘inzet ervaringsdeskundigheid NAH’ schrijven. We gebruiken de lockdown om bepaalde onderwerpen die al even op de plank liggen nu aan te gaan pakken. Naast de richtlijn ‘inzet ervaringsdeskundigheid NAH’ gaan we ook een sociale kaart NAH voor de zorgvrager NAH in de gemeente Vijfheerenlanden samenstellen en een platform voor zelfstandige zorgprofessionals die werkzaam zijn voor de zorgvrager NAH opzetten. We hebben hiervoor extra ondersteuning ingehuurd om ons hierbij te ondersteunen, zodat deze 3 plannen ultimo 2021 zijn gerealiseerd.

We plaatsen regelmatig blogs over de voortgang van deze onderwerpen op onze website.  Wilt u opgenomen worden in de sociale kaart, neem dan contact met ons op over de voorwaarden. Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijft u dan in voor de berichtenservice. U ontvangt dan automatisch een mailtje op moment dat wij een artikel plaatsen op onze website.

Berichten, Blog

Richtlijn ‘NAH en werk”

De richtlijn ‘NAH en werk’ is geschreven voor een ieder die te maken heeft/krijgt met terugkeer naar werk van een NAH-getroffene. Met name is de richtlijn van belang voor de NAH-getroffene zelf en daarnaast voor werkgevers, collega’s, bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, verzekeringsartsen, jobcoaches, revalidatieartsen, ergotherapeuten en ieder die meer wil weten over NAH en terugkeer naar de arbeidsmarkt.

Met deze richtlijn wordt aandacht gevraagd voor de zo belangrijke (h)erkenning en begrip wat het voor de NAH-getroffenen betekent om in deze maatschappij met NAH dagelijks te moeten functioneren.

De richtlijn is hier  te downloaden.

Heeft u na het lezen van de richtlijn nog vragen of wilt u advies of ondersteuning van de NAH-coordinator stuur dan een mail naar info@nahvraagwijzer.nl