Activiteiten, Berichten, Blog

Jongeren met NAH lotgenotenbijeenkomst – GORINCHEM

Jongeren met NAH lotgenotenbijeenkomst – GORINCHEM

Deze avond willen wij graag met jongeren met NAH in gesprek gaan. Waar zij tegenaan lopen in het dagelijks leven, en waar hebben zij behoefte aan? Ons doel is om na deze bijeenkomst activiteiten voor hen te organiseren.

 • Locatie: Wijkcentrum Rozenobel Dukatenplein 2 – Gorinchem
 • Eigen bijdrage: € 2 per bezoeker. Koffie/thee is gratis
 • Aanmelden van tevoren verplicht via emmasusan@nahvraagwijzer.nl
 • Tijdstip: van 19.00 – 21.00 uur
 • Data: Vrijdag 20 januari, 13 februari, 17 april, 12 juni, 11 september, 13 november.
Activiteiten, Berichten, Blog

Jongeren met NAH lotgenotenbijeenkomst – LEERDAM

Jongeren met NAH lotgenotenbijeenkomst – LEERDAM

Deze avond willen wij graag met jongeren met NAH in gesprek gaan. Waar zij tegenaan lopen in het dagelijks leven, en waar hebben zij behoefte aan? Ons doel is om na deze bijeenkomst activiteiten voor hen te organiseren.

 • Locatie: ‘De Noorderberg’ Bergstraat 90 – Leerdam
 • Eigen bijdrage: € 2 per bezoeker. Koffie/thee is gratis
 • Aanmelding van te voren verplicht via emmasusan@NAHvraagwijzer.nl
 • Tijdstip: van 19.00 – 21.00 uur
 • Data: Woensdagavond 17 januari, 14 maart 9 mei, 4 juli, 10 oktober, 12 december 2023
Activiteiten, Berichten

Informatiebijeenkomst voor jongeren met NAH in Gorinchem

Ben jij 18-35 jaar en heb jij niet aangeboren hersenletsel? Zoek jij leeftijdsgenoten met NAH? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Stichting NAH-Vraagwijzer organiseert een bijeenkomst voor jongeren met niet-aangeboren hersenletsel in Gorinchem. Deze avond willen wij graag met jou in gesprek gaan. Waar loop je in het dagelijks leven tegenaan en waar hebben jullie behoefte aan? Ons doel is om na deze bijeenkomst activiteiten voor jullie te gaan organiseren. Ben jij erbij?

Aanmelden hier (verplicht).

Datum: 20 Januari 2023 Tijdstip: 19:00 – 21.00 uur
Locatie: Dukatenplein 2 Wijkcentrum Rozenobel Gorinchem

Voor vragen of informatie:
Emma Susan van den Berg, emmasusan@nahvraagwijzer.nl

 

Download hier de flyer

Berichten, Blog

Medewerkers NAH-Vraagwijzer

Lies Bonsang, de oprichter van Stichting NAH-Vraagwijzer -en sinds 2016 werkzaam als NAH-coördinator- ziet dat de Stichting steeds vaker wordt benaderd met vragen over NAH en verzoeken om informatie. Maar ook om gastlessen te verzorgen op Mbo-scholen en voor ambulante begeleiding t.b.v. NAH-getroffenen die in het dagelijks leven zijn vastgelopen. In 2023 gaan wij de training Inzet NAH-ervaringsdeskundigheid verzorgen voor (ex)cliënten van GORS in Zeeland.

Wij zijn als Stichting nog steeds aan het groeien. Sinds 2021 werkt Emma Susan van den Berg als ZZP-er als project medewerkster Jongeren met NAH voor de Stichting. Zij organiseert activiteiten voor Jongeren met NAH in de leeftijdscategorie 18-35 jaar. Wij zijn verheugd dat deze samenwerking in 2023 wordt voortgezet.

De NAH-coördinator en de projectleidster Jongeren met NAH zijn beide ervaringsdeskundige. Zij worden in de uitvoering van hun werkzaamheden ondersteunt door NAH-ervaringsdeskundige vrijwilligers in de functie van gastheer en/of gastvrouw.

Nancy Bastiaansen is in 2023 het team van NAH-Vraagwijzer komen versterken. Zij zal zorgdragen voor alle activiteiten omtrent de PR en communicatie, en daarnaast verzorgt zij tevens de content voor onze website en de sociale platforms.

Voor meer informatie over de NAH-Vraagwijzer, wie we zijn én wat we voor u kunnen betekenen, lees dan eens onze folder

 

 

Activiteiten, Berichten

Doorstart 2023 lotgenotencontactgroep Jongeren met NAH Leerdam

Zoals eerder gemeld stopt, in kader van bezuinigingen, de gemeente Vijfheerenlanden per 01-01-2023 de projectsubsidie van Stichting NAH-Vraagwijzer, en hiermee stoppen al onze activiteiten in VHL.

Op advies van de beleidsmedewerkster Sociaal Domein hebben wij in kader van bewonersinitiatieven een subsidieaanvraag ingediend voor de bestaande lotgenotengroep jongeren met NAH, in de leeftijdscategorie 18 – 35 jaar, in Leerdam.

Deze subsidie is inmiddels toegekend en hierdoor kunnen we in 2023 de lotgenotengroep voor deze kwetsbare groep jongeren voortzetten. We organiseren in 2023 totaal 6 bijeenkomsten.

De 1e bijeenkomst is op 17 januari 2023, vanwege het maximale aantal deelnemers is aanmelden verplicht en de eigen bijdrage is € 1,50 per persoon per bijeenkomst.

 

De Noorderberg

Bergstraat 90

4141BW  Leerdam

van 19.00 – 21.00 uur

Heb je door je hersenletsel een lichamelijke beperking en of ben je rolstoelafhankelijk of gebruik je een rollator of een stok? Ook dan ben je van harte welkom.

Ben je voor vervoer afhankelijk van je begeleider, verzorger, ouder, vriend/partner o.i.d? Wij regelen een ruimte met koffie/thee waar zij tijdens de bijeenkomst kunnen wachten en niet op en neer hoeven te rijden.

Voor informatie, vragen en om je aan te melden kun je contact opnemen met Emma Susan van de Berg, projectleidster Jongeren met NAH, door een mailtje te sturen naar emmasusan@nahvraagwijzer.nl of bellen kan ook naar 06-23832135.

 

 

Activiteiten, Berichten

Informatiebijeenkomst voor Jongeren met NAH in Gorinchem

Stichting NAH-Vraagwijzer organiseert op vrijdag 20 januari 2023 een informatiebijeenkomst voor jongeren met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) in de leeftijdscategorie 18 – 35 jaar.

Wijkcentrum Rozenobel

Dukatenplein 2

Gorinchem

van 19.00 – 21.00 uur

aanmelden is verplicht!

Tijdens deze informatiebijeenkomst willen wij met de jongeren in gesprek gaan over waar jullie naar op zoek zijn, wat jullie wensen zijn op het gebied van bewegen – sport – spel, maar ook naar de wensen voor vrijetijdsbesteding.

N.a.v. de informatiebijeenkomst willen wij in 2023 een 6-tal bijeenkomsten organiseren voor jongeren met NAH in de leeftijdscategorie 18 – 35 jaar. De activiteiten zijn voor jongeren die moeite hebben met prikkelverwerking en/of moeilijk zelfstandig kunnen sporten binnen het aanwezige reguliere sportaanbod en op zoek zijn naar vrijetijdsbesteding.

Doel is om op een laagdrempelige manier met elkaar in beweging te komen, de jongeren onderling met elkaar in contact te brengen (lotgenotencontact), lichamelijk en mentaal te activeren en plezier te hebben. Maar ook om elkaar in een prikkelarme omgeving te ontmoeten, om activiteiten te organiseren en thema’s te bespreken, eventueel met een gastspreker.

Heb je door je hersenletsel een lichamelijke beperking en ben je rolstoelafhankelijk of gebruik je een rollator of een stok? Ook dan ben je van harte welkom.

De activiteit wordt mede mogelijk gemaakt met subsidie van de gemeente Gorinchem

in kader van ‘het stimuleren van actieve (sport)beoefening door specifieke doelgroepen

Ben je voor vervoer afhankelijk van je begeleider, verzorgers, ouder, vriend/partner o.i.d? Wij regelen een ruimte met koffie/thee waar zij tijdens de bijeenkomst kunnen wachten en niet op en neer hoeven te rijden.

Vooor informatie en vragen kun je contact opnemen met Emma Susan van de Berg, projectleidster Jongeren met NAH, door een mailtje te sturen naar emmasusan@nahvraagwijzer.nl of bellen kan ook naar 06-23832135.

Om je aan te melden kun je de link in de bijgevoegde Flyer gebruiken.

Berichten, Blog

Brochure: Hersenletsel en re-integratie naar werk

Na hersenletsel kan re-integratie naar werk een lastig traject zijn. Met soms grote persoonlijke gevolgen. Doelgroepgerichte en vroegtijdige informatie helpt. Gelukkig is er nu een handige en overzichtelijke brochure; ‘Hersenletsel en re-integratie naar werk’. Deze brochure helpt mensen met hersenletsel en hun naasten op weg met tips en belangrijke informatie. Informatie waarvan anderen zeggen: “Had ik dat maar eerder geweten!”.

In deze brochure krijg je op een makkelijke en informatieve manier een tiental tips, waarmee je goed op weg geholpen wordt in jouw re-integratieproces. Het gaat dan bijvoorbeeld om tips die te maken hebben met je rechten en plichten maar ook over de financiële gevolgen en hoe je goed voor jezelf moet zorgen in het gehele proces.

De brochure is met ondersteuning van het Ministerie van VWS ontwikkeld door de Hersenstichting, Patiëntenvereniging hersenletsel.nl, de Breinlijn, wegwijzer-hersenletsel.nl, Casemanagement Hersenletsel en de Hersenletsel Alliantie.

De brochure is hier te downloaden Brochure Hersenletsel en re-integratie naar werk.04-2022.

Voor vragen of informatie n.a.v. deze brochure neem contact met ons op door een mailtje te sturen info@nahvraagwijzer.nl of bellen kan ook naar Lies Bonsang NAH-coördinator telefoon 06-15091924.

Berichten, Blog

Je gaat het pas zien …

 

NAH-Vraagwijzer geeft regelmatig gastlessen/workshops op Mbo-scholen met het thema ‘hoe om te gaan met NAH-cliënten’. Of het nu gaat om cliënten of om werknemers of om vrijwilligers, mensen die getroffen zijn door Niet-aangeboren hersenletsel hebben bijna allemaal, als gevolg van het hersenletsel, in meer of mindere mate te maken met onzichtbare cognitieve gevolgen. Het kan gaan om overprikkeling, chronische vermoeidheid, concentratieproblemen, afasie, problemen met oriëntatie, initiatief nemen etc.

NAH-Vraagwijzer geeft gastlessen over de oorzaken en de mogelijke gevolgen van NAH, maar ook hoe je het beste in gesprek kunt gaan met iemand die getroffen is door NAH en met welke omgevingsfactoren je rekening dient te houden. We staan ook stil bij de do’s en dont’s.

Deze gastlessen zijn geschikt voor eenieder die werkzaam is in de zorg en werkt met NAH-getroffenen. Maar ook voor werknemers van het UWV, POH-ers, arbodiensten, wijkverpleegkundigen, clientondersteuners e.d. die in hun werk niet dagelijks te maken hebben met NAH-getroffenen, maar hier wel meer over willen weten om de client nog beter van dienst te kunnen zijn.

De rode draad tijdens de gastlessen is de verdieping van benodigde kennis en vaardigheden om deze specifieke doelgroep mensen met NAH te kunnen begeleiden en ondersteunen.

Thema’s welke tijdens de gastlessen aan de orde komen zijn onder andere:

 • de gevolgen en impact van NAH in het dagelijks leven;
 • hoe om te gaan en te communiceren met een NAH-cliënt;
 • wat is overprikkeling;
 • onzichtbare gevolgen;

Wij kunnen ook voor Uw organisatie/opleiding gastlessen of voorlichtingsbijeenkomsten over Niet Aangeboren Hersenletsel verzorgen. Geïnteresseerd en benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op voor een afspraak door een mailtje te sturen naar info@nahvraagwijzer.nl en wij nemen contact met u op om een en ander verder te bespreken.

Heeft u belangstelling in deze workshop en wilt u meer informatie over de mogelijkheden en de kosten? Stuur dan een mailtje naar info@nahvraagwijzer.nl of bellen kan ook naar Lies Bonsang 06-15091924.

Activiteiten, Berichten

Voorlichting over Hoe om te gaan met NAH

Op 21 maart 2022 geeft Stichting NAH-Vraagwijzer, op uitnodiging van Netwerk Wel Thuis,  voorlichting over hoe om te gaan met Niet Aangeboren Hersenletsel. Het wordt een interactieve bijeenkomst, voor inwoners en professionals en vrijwlligers uit Vijfheerenalnden, die draait om bewustwording.

Voor meer informatie over deze bijeenkomst, de lokatie en om u aan te melden klik  hier

Berichten, Diensten NAH-Vraagwijzer

Clientondersteuner: WMO + NAH

Ook mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) moeten de voorzieningen en hulp vanuit de Wmo zelf aanvragen bij de gemeente. De gemeente bepaalt of iemand in aanmerking komt voor ondersteuning uit de Wmo. Een Wmo-consulent van de gemeente houdt daarvoor eerst een indicatiegesprek/keukentafelgesprek met degene die de zorg aanvraagt. Tijdens het indicatiegesprek/keukentafelgesprek met de Wmo-consulent wordt gekeken welke problemen u ervaart, wat u zelf kunt doen om deze op te lossen en welke professionele ondersteuning u nodig hebt. Dat verschilt per persoon.

In het indicatiegesprek/keukentafelgesprek komen veel zaken aan de orde. Dat kan wel eens lastig zijn omdat mensen met NAH vaak problemen hebben met overzicht houden. Ook hebben Wmo-consulenten soms onvoldoende kennis van NAH en de consequenties ervan. En soms overschat iemand met NAH wat hij of zij nog zelf kan.

Daarom adviseren wij u om het gesprek niet alleen te doen maar met uw partner, een familielid of een bekende. Het kan ook een clientondersteuner zijn. Een clientondersteuner is gratis, hier zijn geen kosten aan verbonden. Een clientondersteuner kan aangevraagd worden bij diverse welzijnsorganisaties in uw gemeente. Zij kunnen u ondersteunen bij het gesprek. Twee weten meer dan één. En twee mensen kunnen vaak ook beter aangeven waar u tegen aanloopt.

Een goede voorbereiding is het halve werk. Soms is het lastig om in een gesprek spontaan te zeggen waar u tegen aan loopt. Bereid daarom het gesprek goed voor. Als u de vragenlijst (gesprekswijzer) van tevoren invult en uitprint, helpt dat u en ook de Wmo-consulent om beter in beeld te krijgen wat u nodig hebt.

Met de volgende tips kunt u ervoor zorgen dat de consulent zo goed mogelijk antwoord krijgt op zijn of haar vragen:

 • Vraag als u dat prettig vindt, om een gesprek bij u thuis.
 • Voer het gesprek samen met iemand die u goed kent. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan een familielid, vriend, zorgverlener of MEE consulent.
 • Geef vooraf aan waar de consulent in het gesprek rekening mee moet houden. Bijvoorbeeld spreken in korte zinnen of dingen opschrijven.
 • Doe uzelf niet sterker of te goed voor. Wij weten dat mensen zich graag groot houden en flink zijn, maar daarmee maakt u het voor uzelf zwaarder dan nodig.
 • Wees ook duidelijk over wat u zelf kunt oplossen!
 • Geef het aan als u een vraag niet goed begrijpt. Ga niet gokken of zomaar wat antwoorden.
 • Geef aan waar u tegen aan loopt en geef voorbeelden die dit laten zien.
 • Geef het aan als u wisselende dagen hebt: hoe gaat het op de goede dagen en hoe op de slechte dagen?
 • Zorg dat de consulent goed helder krijgt WAT het probleem is, WANNEER het een probleem is, WAAR u dat probleem ervaart en WAAROM u een oplossing wilt en wat voor een oplossing u wilt.
 • Zorg dat de consulent goed begrijpt dat u LAST hebt van het probleem.
 • Vraag naar de vervolgstappen: welke acties worden doorgenomen en door wie?
 • Vraag om een verslag van het indicatiegesprek.

Stichting NAH-Vraagwijzer biedt aan NAH-getroffene ambulante begeleiding aan. De cliëntondersteuner maakt onderdeel uit van de ambulante begeleiding en hier zijn kosten aan verbonden. Deze kosten kunnen door de gemeente worden vergoed als bijzondere bijstand bij een inkomen onder het minimumloon of u kunt via de Wmo een Pgb-budget aanvragen.

Kosten:

 • het beantwoorden van vragen is kosteloos;
 • kosten zijn afhankelijk van de hulpvraag, aangezien het altijd maatwerk betreft;
 • basis uurtarief is € 50 en reiskosten € 0.21 per km.
 • ambulante begeleiding kan vergoed worden middels een Wmo-beschikking of Pgb-budget of door de werkgever of is voor eigen rekening

Voor meer informatie over ambulante begeleiding kunt u een mailtje sturen naar info@nahvraagwijzer.nl of bellen kan ook naar 06-15091924.