Blog, Diensten NAH-Vraagwijzer

NAH-coordinator

eenieder met vragen over of naar aanleiding van Niet Aangeboren Hersenletsel

kan bij mij terecht met zijn of haar vragen het maakt niet uit of je een getroffene,

een mantelzorger, familie, vrienden, kennissen, buren, vrijwilliger of een professional bent, ik ben er voor iedereen

eenieder kan bij mij terecht met vragen, advies, ondersteuning, voorlichting of gewoon voor een luisterend oor.

Wat kan ik voor je betekenen?
Oplossingsgericht meedenken, informatie verstrekken en advies geven over allerlei (praktische) aangelegenheden waar je als NAH-zorgvrager in het dagelijks leven mee te maken krijgt. Een en ander ter bevordering van je welzijn en de zelfredzaamheid van je als NAH-zorgvrager;

 • Voorlichting over de gevolgen en de impact van Niet Aangeboren Hersenletsel in het dagelijks leven;
 • Ambulante begeleiding als NAH-zorgvrager omdat je bent vastgelopen in het dagelijks leven;
 • Deskundigheidsbevordering voor professionals die meer willen weten hoe het is om met de gevolgen van NAH te moeten leven;
 • Werk samen met alle organisaties die werken met en voor de NAH-zorgvrager;
 • Verbindt vraag en aanbod met elkaar. Er kan (aanvullende) tijdelijke ondersteuning worden verleend indien de professionele zorg- en of hulpverlening niet of onvoldoende aansluit bij jouw hulpvraag vals NAH-zorgvrager. Bijvoorbeeld omdat je hulpvraag geen zorgvraag is en de gewenste ondersteuning (nog) niet beschikbaar is;
 • Signalering problemen m.b.t. vereenzaming, verwaarlozing, financiële problematiek/schulden et cetera. We maken samen een gesignaleerd probleem bespreekbaar en in overleg met jouw als NAH-zorgvrager gaan we een zorg- en/of hulpvraag opstellen en verwijs ik je als NAH-zorgvrager door naar instanties voor professionele ondersteuning.

Werkgebied
Het werkgebied is Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid, Zeeland, Noord-Brabant, Utrecht en Gelderland.

Financiering

 • het beantwoorden van vragen is kosteloos;
 • kosten zijn afhankelijk van de hulpvraag, aangezien het altijd maatwerk betreft;
 • basis uurtarief is € 50;
 • ambulante begeleiding kan vergoed worden middels een Wmo-beschikking of Pgb-budget of door de werkgever of is voor eigen rekening;
 • voorlichting en deskundigheidsbevordering betreft.

 NAH-coördinator

 • Lies Bonsang is sinds 2010 ervaringsdeskundige;
 • heeft een boek geschreven over haar eigen ervaring als NAH-getroffene;
 • leidt ervaringsdeskundige op tot ambassadeur van de landelijke patientenvereniging Hersenletsel.nl;
 • is sinds 2019 als regio-ondersteuner werkzaam voor de landelijke patientenvereniging Hersenletsel.nl
 • is sinds 2017 werkzaam als ambulant begeleidster voor de NAH-zorgvrager;
 • neemt in kader van belangenbehartiging en clientperspectief deel aan lokale en regionale overlegvormen om beleid en werkwijze te borgen.

 

Blog, Diensten NAH-Vraagwijzer

Vertrouwenspersoon

Met ingang van 1 juni 2022 is de NAH-coördinator Lies Bonsang inzetbaar als gediplomeerd onafhankelijk vertrouwenspersoon.

Eenieder die zorg ontvangt, een ouder is, wettelijk vertegenwoordiger of iemand uit het steunend netwerk kan een beroep doen op de NAH-coordinator als onafhankelijk vertrouwenspersoon. Heb je een vraag, probleem of klacht waar je niet uitkomt of met niemand kunt delen? Voor inwoners van de gemeente VHL is deze hulp gratis en helpt je een stap vooruit.

Wat doet de vertrouwenspersoon?
De vertrouwenspersoon is iemand die je kunt benaderen als er écht iets speelt. Zij kan:
–      Luisteren naar je verhaal;
–      Met je meedenken;
–      Je informatie geven of advies;
–      Je richting helpen geven;
–      Je ondersteunen als je een kwestie of klacht hebt.

 

Berichten, Diensten NAH-Vraagwijzer

Lezingen en presentaties

De NAH-coördinator Lies Bonsang is ervaringsdeskundige en geeft regelmatig presentaties over de gevolgen en impact van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) in het dagelijks leven en over de patientenvereniging Hersenletsel.nl.

Het geven van voorlichting, presentaties en gastlessen geeft mij energie en voldoening. Daarnaast deel ik graag mijn kennis en ervaring op het gebied van NAH en hoop hiermee anderen, NAH-getroffenen – mantelzorgers – werkgevers – zorgprofessionals, verder te kunnen helpen.

Mijn lezingen/presentaties gaan over:

 • De gevolgen en de impact van NAH in het dagelijks leven.
 • Wie is en wat doet de patientenvereniging Hersenletsel.nl?
 • Lezing over mijn boek ‘Kortsluiting in mijn hoofd’

Wat levert een lezing of een presentatie op?

 • Kennis wat is hersenletsel, oorzaken en de (on)zichtbare gevolgen.
 • Inzicht in de gevolgen en de impact van hersenletsel in het dagelijks leven.
 • Hoe om te gaan met iemand die hersenletsel heeft.
 • Inzicht in revalidatie- en re-integratieproces na het opdoen van hersenletsel.

Heb je vragen over de onderwerpen of wil je meer weten over de mogelijkheden of sparren wat ik voor je kan betekenen voor een bijeenkomst/congres/symposium die je wilt organiseren? Bel naar 06-15091924 of stuur een mailtje naar info@nahvraagwijzer.nl. Gewoon doen, je wordt er altijd wijzer van!

Berichten, Diensten NAH-Vraagwijzer

Mentorschap voor NAH-getroffenen

Nederland vergrijst! Gezinnen worden kleiner. Kinderen wonen ver weg. Ouders hebben eigen zorgbehoeften. Familieleden hebben andere zorgtaken. Veel ouderen staan er na overlijden van partner alleen voor.

Het kan gebeuren dat een NAH-getroffene niet (meer) zelf kan beslissen over belangrijke onderwerpen, zoals de eigen verzorging, behandeling of begeleiding. De NAH-getroffenenmoet dan beschermd worden door een mentor. Zo kunnen anderen geen misbruik maken van zijn of haar situatie.

Een mentor is er voor meerderjarigen die moeilijk zelf de regie over hun leven kunnen houden. Denk aan jongeren met NAH die achttien jaar zijn geworden en hulp nodig hebben bij het maken van de juiste keuzes of niet meer in staat is om zelf de juiste beslissingen te nemen.

Als een NAH-getroffene een mentor nodig heeft, wordt er eerst gekeken naar het eigen netwerk. Misschien is er een partner, broer, zus of kind die de belangen kan en wil behartigen. Is die er niet, dan komt een professionele mentor in beeld. Mentorschap kan worden opgelegd door de kantonrechter. Soms is mentorschap tijdelijk en soms wordt het voor langere tijd ingesteld.

De NAH-coordinator van de NAH-Vraagwijzer kan als mentor ingezet worden. Samen en in overleg met de NAH-getroffene neem ik de belangrijke beslissingen voor persoonlijke, niet-financiële, zaken. Als de NAH-getoffene het niet meer begrijpt, dan maakt de mentor de keuze, zoals deNAH-getroffene dat zelf gedaan zou hebben. Als mentor ben ik de ondersteuner, begeleider, plaatsvervanger of vertegenwoordiger. Afhankelijk van de mogelijkheden die deNAh-getroffene zelf nog heeft. Ik waak over de belangen van de NAh-getroffene en als ik benoemd ben door het Kantongerecht, leg ik verantwoording af aan de kantonrechter.

Berichten, Diensten NAH-Vraagwijzer

Buddy’s voor mensen met NAH

Behoefte aan een gesprek of vragen, je verhaal vertellen of je hart luchten?

Een buddy is een enthousiaste vrijwilliger die sociaal betrokken is en ondersteuning biedt aan iemand met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Ze worden voor hun inzet geselecteerd, zijn getraind en krijgen begeleiding. 

De relatie tussen een buddy (ook wel ‘maatje’ genoemd) en de NAH-getroffene/mantelzorger is op basis van gelijkwaardigheid. Inzet van een buddy is altijd één op één en is afhankelijk van de vraag van de getroffene of hun mantelzorger.

Mensen met NAH krijgen te maken met verlies van lichamelijke, sociale of psychische mogelijkheden. Hun ziekte heeft grote invloed op hun leven. Zij kunnen een beroep doen op een vaste buddy, die steun biedt bij het verwerken van het verlies aan mogelijkheden in de thuissituatie. Buddy’s zijn vaak actief naast familie, vrienden en professionele hulpverleners. Maar ook in situaties waar mensen geen beroep op anderen kunnen doen.

Een buddy gaat er samen op uit voor een wandeling, neemt tijd voor een spelletjes of ondersteunt als ervaringsdeskundige de getroffene bij vragen zoals: “Hoe ga ik om met mijn diagnose en wat betekent dit voor mijn partner of gezin? Of hoe kan ik van het leven (blijven) genieten?”
Een buddy biedt een luisterend oor, is betrokken en geeft tijd en aandacht aan het alledaagse en het bijzondere en is er voor de getroffene/mantelzorger.

“Iedere situatie van een aanvrager is anders: getrouwd, met kinderen of alleenstaand, jong of ouder. De inzet stemmen we af op zowel de buddy als de aanvrager. Naast de coördinatie begeleid ik ze en kunnen ze altijd bij me terecht voor vragen of dingen waar ze tegenaan lopen”. “Onze buddy’s kiezen bewust voor één op één contact en hebben oog en oor voor de NAH-getroffene”.

 

Berichten, Blog

Start nieuwe ambassadeurstrainingen in Tiel en Deventer

De Patientenvereniging Hersenletsel.nl Regio Oost (Overijssel en Gelderland) organiseert in 2022 nieuwe ambassadeurstrainingen in Deventer en in Tiel. De ambassadeurstraining in Tiel wordt georganiseerd i.s.m. de regio Noord-Brabant.

Wil jij een gezicht en meer bekendheid geven aan Niet Aangeboren Hersenletsel? Samen het gesprek aangaan vanuit de ervaring en kennis? Dan zijn wij op zoek naar jou!

 

Steeds vaker wordt er gebruik gemaakt van de ‘inzet van ervaringsdeskundigheid’ bij activiteiten en processen in zorg en welzijn. Een goede ontwikkeling, maar niet iedereen met een bepaalde aandoening is een ervaringsdeskundige. Ook al heeft hij/zij ervaringskennis.

In de training ‘NAH-ambassadeurs’ leren de deelnemers vanuit hun eigen kracht op welke wijze zij de doelgroep kunnen ondersteunen. De ene ambassadeur zal meer affiniteit met lotgenotencontact hebben. De ander zal zich graag willen inzetten voor een bepaald thema, voorlichting willen geven of de voorkeur geven om één op één met een lotgenoot in gesprek te gaan.

Heb jij interesse en wil jij deze training volgen om NAH-ambassadeur te worden bij de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl? Of heb je nog vragen en wil je eerst meer informatie over de training en de rol en functie van de NAH-ambassadeur?

Stuur dan een e-mail naar regioondersteuner@hersenletsel.nl  o.v.v. van je naam en woonplaats en je telefoonnummer. Lies Bonsang regio-ondersteuner en trainer bij Hersenletsel.nl, neemt zo spoedig mogelijk contact met je op.

Wil je weten wat het profiel is van de NAH-ambassadeur? Ga naar de website  lees meer over de ambassadeurstraining in Tiel en Deventer en lees naar wie wij op zoek zijn.

Activiteiten, Blog

Jongeren met NAH

 

Stichting NAH-Vraagwijzer organiseert op vrijdag 10 september in Verpleeghuis Lingesteijn in Leerdam een bijeenkomst voor jongeren met NAH. De bijeen.komst is van 19.00 – 21.00 uur. Vanwege de coronamaatregelen is aanmelden verplicht. Voor informatie en om u aan te melden zie bijgevoegde flyer.

 

Wij willen heel graag in contact komen met Jongeren met NAH om met elkaar de dialoog aan te gaan wat kunnen edn willen we voor elkaar betekenen

Uitnodiging flyer10-09-2021

Activiteiten, Berichten

Mijn leven na mantelzorg: hoe pak ik dat op?

 

Als de zorg voor uw naaste wegvalt, gaat er een nieuwe fase van uw leven in. Naast rouwen om het verlies, vraagt u zich misschien af hoe u uw dagelijks leven een andere invulling geeft. Daarom organiseert Mantelzorg VHL een nieuwe activiteit voor ex-mantelzorgers ‘wandelen onder begeleiding bij rouw en verlies’.

 

In elke bijeenkomst staat een thema centraal. Er wordt op verschillende manieren stilgestaan bij ieders verdriet en gevoelens die het verlies van een dierbare met zich meebrengt. Tijdens de wandelingen krijgt u handvatten om uw leven weer op te pakken.

Begeleidster   Esther Zondag, Psychosociaal Therapeut met specialisatie rouw en verlies

Data                20 en 27 september, 4, 18 en 25 oktober 2021 van 09.30 tot 11.30 uur

Waar            Omgeving Leerdam, na elke wandeling wordt de locatie van de volgende wandeling bekend gemaakt

Op een later moment wordt er een terugkombijeenkomst gepland

Aanmelden & informatie
Deelnemen is gratis (maximaal twaalf personen)

U vindt een digitaal inschrijfformulier op www.samendoen.expert/cursussen-mantelzorg om u aan te melden. Begeleidster Esther Zondag neemt van tevoren telefonisch contact met u op om de bijeenkomsten zoveel mogelijk op maat aan te bieden.

 

Activiteiten, Berichten, Blog

Richtlijn Inzet ervaringsdeskundigheid NAH

De Stichting NAH-Vraagwijzer heeft in 2019 de richtlijn ‘NAH en werk’ geschreven en in navolging hierop gaan we nu de richtlijn ‘inzet ervaringsdeskundigheid NAH’ schrijven. We gebruiken de lockdown om bepaalde onderwerpen die al even op de plank liggen nu aan te gaan pakken. Naast de richtlijn ‘inzet ervaringsdeskundigheid NAH’ gaan we ook een sociale kaart NAH voor de zorgvrager NAH in de gemeente Vijfheerenlanden samenstellen en een platform voor zelfstandige zorgprofessionals die werkzaam zijn voor de zorgvrager NAH opzetten. We hebben hiervoor extra ondersteuning ingehuurd om ons hierbij te ondersteunen, zodat deze 3 plannen ultimo 2021 zijn gerealiseerd.

We plaatsen regelmatig blogs over de voortgang van deze onderwerpen op onze website.  Wilt u opgenomen worden in de sociale kaart, neem dan contact met ons op over de voorwaarden. Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijft u dan in voor de berichtenservice. U ontvangt dan automatisch een mailtje op moment dat wij een artikel plaatsen op onze website.