Berichten, Blog

Jongeren met NAH

Langzaam gaan we weer opstarten en worden de 1e telefonische afspraken weer gemaakt. Volgende week kennismakingsafspraak met jongerenconsulent Jongerenloket VHL om te kijken of we kunnen komen tot samenwerkingsafspraken. De insteek van de NAH-Vraagwijzer is om aandacht te krijgen voor jongere met NAH die weer aan de slag willen.

NAH is een totaal onbekend fenomeen voor kinderen en hun ouders die hier slachtoffer van zijn geworden. Niemand is er op voorbereid maar NAH zet het leven van de ene op de andere dag volledig op zijn kop. Kinderen, ouders en familie zijn volledig afhankelijk van de informatie die zij van professionals krijgen over wat NAH is, wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn en waar hulp te krijgen is. Alleen al het verstrekken van duidelijke informatie, die ook nog eens op het juiste moment wordt gegeven kan de onzekerheid van ouders flink verminderen.

Vaak wordt er bij ontslag uit het ziekenhuis wel een foldertje meegegeven maar dat wordt snel weer vergeten. Na het ontslag uit het ziekenhuis worden kinderen door de neuroloog of kinderarts niet of hooguit een enkele keer terug gezien. Als er al controles plaatsvinden ligt de nadruk daarbij meestal uitsluitend op medische aspecten. Veel ouders hebben dan al lang opgemerkt dat hun kind als persoon veranderd is maar voelen zich niet serieus genomen als zij dit dan aan de orde stellen.

Op scholen is geen kennis over gevolgen van NAH

Er is nauwelijks communicatie tussen ziekenhuizen en scholen over leerlingen met NAH. De kinderen die in de revalidatie terecht zijn gekomen worden van daaruit meestal nog wel begeleid bij hun terugkeer naar school. Daarbij gaat het echter om een kleine minderheid. Bij de overige kinderen wordt vanuit het ziekenhuis zelden een melding aan de school gedaan over wat er met het kind aan de hand is en wat de gevolgen hiervan kunnen zijn. Wanner er later problemen optreden wordt er dan ook geen verband meer gelegd met het NAH.

De realiteit is dat er in Nederland tienduizenden leerlingen met onzichtbare gevolgen van NAH op reguliere scholen zitten. Realiteit is ook dat er op scholen een ernstig gebrek aan kennis bestaat over de negatieve gevolgen van NAH op de ontwikkeling en het leervermogen van een kind. Docenten en begeleiders hebben in het overgrote merendeel van deze gevallen dan ook geen idee van de toestand van deze leerlingen en zijn dus ook niet in staat om ze passend onderwijs te bieden.

Een effectief onderwijsplan voor een leerling met NAH vereist een gedetailleerd inzicht in de leermogelijkheden van de leerling en bekendheid met de beschikbare strategieën tot ondersteuning. Als dat inzicht en die kennis niet aanwezig zijn is elke onderwijskundige interventie bij een leerling met NAH in het gunstigste geval zinloos. Duidelijk is dat het reguliere onderwijs niet is ingericht op de ontvangst van leerlingen met NAH. De terugkeer naar school, na het ontstaan van NAH, is dan ook een moment waarop er heel veel mis gaat.

Elke flinke school van pakweg duizend leerlingen herbergt al gauw tien leerlingen met NAH. Alleen: de school heeft hier geen idee van. Om deze leerlingen te identificeren moet bij elke leerling met anderszins onverklaarbare veranderingen in leerprestaties of gedrag altijd aan de mogelijkheid van NAH worden gedacht. Om dat te checken bestaat een goede, korte signaleringslijst die bij het kennisinstituut Vilans verkrijgbaar is. Indien de score op deze lijst wijst op risico voor NAH moet nadere diagnostiek plaatsvinden. Dat kan uitsluitend door een in NAH gespecialiseerde neuropsycholoog worden gedaan.

 

 

Berichten, Blog

JONGERENLOKET VIJFHEERENLANDEN

De gemeente Vijfheerenlanden heeft besloten om in samenwerking met Avres en de regio RMC* Utrecht-zuid een jongerenloket in te richten voor de kwetsbare jongeren die woonachtig zijn in de gemeente Vijfheerenlanden.

Jongeren met NAH vallen ook onder deze kwetsbare groep!!!!!!!

Het jongerenloket is een kans voor jongeren met NAH die hun schoolopleiding door de gevolgen van NAH niet hebben kunnen afronden om ondersteuning te krijgen op het gebied van onderwijs, werk en participatie.

Doel jongeren loket
Het doel is om zoveel mogelijk jongeren te ontwikkelen tot hun maximale niveau en te zorgen dat zij een ontwikkelpad kiezen met daarbij de juiste ondersteuning. Concreet houdt dit in:

  • Als met onderwijs een verbetering op de arbeidsmarktpositie bereikt kan worden, dan wordt ingezet op onderwijs.
  • Als onderwijs geen optie is, dan wordt ingezet op werk met of zonder ondersteuning.
  • Als zowel onderwijs als werk geen optie is, dan wordt ingezet op participatie.

Voor meer informatie over het Jongerenloket zie bijgevoegde folder.

* Nederland bestaat uit 39 RMC-regio’s (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie), iedere RMC-regio bestaat uit verschillende gemeenten. Elke RMC-regio heeft een contactgemeente die de aanpak en registratie van voortijdig schoolverlaters coördineert en die zorg draagt voor mogelijkheden van doorverwijzing en herplaatsing in het onderwijs.

 

Berichten, Blog

Annuleren van activiteiten

Beste cliënten, bezoekers, collega’s

Allereerst hopen wij, dat jullie nog in een goede gezondheid verkeren en dat het jullie lukt zich goed te houden aan alle maatregelen rond het Coronavirus. In deze bijzondere tijden ziet de dagelijkse werkelijkheid van ons allemaal er heel anders uit dan een paar weken geleden.

Nu alle bijeenkomsten, ook die met minder dan 100 mensen, tot 1 juni aanstaande verboden zijn door de regering, moeten wij helaas een aantal geplande activiteiten annuleren.

  • De wekelijkse NAH-inloopochtend op dinsdagmorgen van 10 – 12 uur in Verpleeghuis Lingesteijn in Leerdam gaan niet door tot 1 juni 2020.
  • Aansluitend, ongeacht de situatie, zijn wij de hele zomer eveneens gesloten. Wij hopen op 1 september 2020 weer te kunnen starten met onze activiteiten.
  • Rond de Europese Dag van de Beroerte, dinsdag 12 mei 2020, wordt door ons GEEN fysieke activiteiten georganiseerd.

De individuele begeleiding van onze cliënten gaat wel gewoon door. We maken gebruik van de mail, WhatsApp, telefoon of beeldbellen.

Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 9 – 5 uur telefonisch (06-150 91 924) en via de mail (info@nahvraagwijzer.nl) bereikbaar voor informatie, individuele vragen en voor nieuwe aanvragen voor individuele begeleiding.

Wij wensen iedereen een mooi voorjaar, een zonnige zomer maar vooral sterkte in deze tijd, waarin ons sociale leven op een wel heel laag pitje staat, of in ieder geval heel anders vorm krijgt dan tot nu toe. Houd u aan de richtlijnen van het RIVM, zodat we hopelijk op zo kort mogelijke termijn het gewone leven weer kunnen gaan oppakken!

Mede namens bestuur en de gastvrouwen

Dordrecht, 27 maart 2020

Lies Bonsang, NAH-coördinator.

 

 

Activiteiten, Blog

JONGEREN HUN TALENTEN LATEN ONTDEKKEN

De gemeente Vijfheerenlanden start een proef van twee jaar met de maatschappelijke diensttijd (MDT) en is op zoek naar jongeren. Het Rijk biedt gemeenten de kans om hiermee te experimenteren. Daarvoor is het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd opgezet. Tijdens deze MDT doen jongeren van 16-27 jaar voor 20 tot 28 uur per week nieuwe ervaringen op. De doelgroep is breed. Denk bijvoorbeeld aan thuiszitters, net afgestudeerd of jongeren met een beperking. Bij verschillende organisaties zullen ze zich inzetten voor een ander. Ook ontvangen ze persoonlijke begeleiding. Op deze manier leren ze nieuwe vaardigheden, ontmoeten ze nieuwe mensen en ontdekken ze hun talenten. Dit kan jongeren helpen bij een keuze voor een studie of baan. Daarom is het van belang dat ze tijdens MDT bij verschillende organisaties aan de slag kunnen.

De maatschappelijke diensttijd heeft als doel dat jongeren hun talenten ontdekken. Wie ben ik, wat vind ik leuk en waarvoor wil ik mij inzetten? Tijdens de maatschappelijke diensttijd doen jongeren van 16-27 jaar voor 20 tot 28 uur per week nieuwe ervaringen op.

De doelgroep is breed. Denk bijvoorbeeld aan thuiszitters, net afgestudeerden of jongeren met een beperking. Zij gaan zich bij verschillende organisaties inzetten voor een ander. Ook ontvangen ze persoonlijke begeleiding. Op deze manier leren ze nieuwe vaardigheden, ontmoeten ze nieuwe mensen en ontdekken ze hun talenten. Dit kan jongeren helpen bij de keuze voor een studie of baan. Daarom is het belangrijk dat ze tijdens de maatschappelijke diensttijd bij verschillende organisaties aan de slag kunnen. En daarnaast moet het natuurlijk ook een heel erg leuk programma worden.

De gemeente Vijfheerenlanden wil hier graag aan meedoen en richt daarom voor de duur van twee jaar een proeftuin in. Vanaf 1 oktober 2019 start een jongerenwerker van SamenDoen met de MDT.  In deze groep kunnen 15 personen geplaatst worden. Ook enthousiast geworden? Weet jij iemand die hiervoor in aanmerking komt of ben je een jongeren die mee wil doen? Meld je aan bij

Saskia Smeenk, mailadres ssmeenk@samendoen.expert, mobiel 06-51246866.

Voor meer achtergrondinformatie:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/maatschappelijke-diensttijd/vraag-en-antwoord/wat-is-de-maatschappelijke-diensttijd of google op maatschappelijke diensttijd.

 

Berichten, Blog

Waarom lotgenotencontacten voor NAH-getroffenen?

Lotgenotencontact onderscheidt zich op verschillende punten van contacten met professionals en/of informele uitwisselingen met familieleden of vrienden. Het is de enige vorm van uitwisseling waarbij mensen door contact met ervaringsdeskundigen nieuwe kennis en attituden opdoen en ontwikkelen, die hen helpen met de gevolgen van NAH om te gaan. De gastvrouwen zijn ervaringsdeskundige of mantelzorgers van NAH-getroffenen en weten uit eigen ervaring wat het is om NAH te hebben. De ervaringsdeskundigheid groeit tijdens een lotgenotencontact door uitwisseling van kennis en ervaringen met de bezoekers en vrijwilligers. Bijzonder ten opzichte van steun geboden door buitenstaanders is het onderlinge begrip, herkenning en erkenning en niet onbelangrijk een luisterend oor. Je hoeft je niet te verdedigen of tekst en uitleg te geven. Lotgenoten bagatelliseren de gevolgen en blijvende, vaak onzichtbare, beperkingen minder snel en kunnen getroffenen en/of de mantelzorgers helpen hun ervaringen te accepteren. Doorgaan met het lezen van “Waarom lotgenotencontacten voor NAH-getroffenen?”

Activiteiten, Berichten

Gastvrouwen gezocht in Leerdam voor onze NAH-activiteiten

De patiëntenvereniging Hersenletsel.nl Zuid-Holland is een vereniging van en voor mensen die door Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) zijn getroffen en hun naasten. De vereniging helpt met het zo veel mogelijk terug krijgen van de regie op het leven na het oplopen van hersenletsel. Wij geven voorlichting, doen aan belangenbehartiging en organiseren activiteiten voor NAH-getroffenen.

De patiëntenvereniging organiseert in Leerdam activiteiten voor NAH-getroffenen en hun naasten. Ter uitbreiding van ons team in Leerdam zijn wij op zoek naar gastvrouwen m/v. Voor informatie over de functie en om een afspraak te maken met de coordinator voor een oriënterend gesprek klik hier

Activiteiten, Berichten

Wandelen in Leerdam, loopt u gezellig mee?

Op zoek naar
Een gezonde tijdsbesteding?
Wilt u samen buiten wandelen
voor beweging of een praatje?
Ook al bent u wat minder ter been of
loopt u met rollator of stok
u kunt zonder problemen meelopen.
Tempo en afstand worden aangepast
aan de wensen van de deelnemers
10 minuutjes of wat verder?
U kiest uw eigen afstand.
 

Elke woensdagochtend

Van 10.15 – 10.30 uur voor een korte wandeling
Van 10.45 – 11.15 uur voor een langere wandeling
 
Verzamelen een kwartier
voor aanvang van de wandelingen
 
in restaurant van Emmahuis
Raadsliedenstraat 120 in Leerdam.
 
OF
 
In restaurant De Boulevard
Huis ter Leede
Eiland 1 in Leerdam
 
Voor vragen of aanmelden
kunt u contact opnemen met
Stichting SamenDoen
Tel. 0345 – 637363

Activiteiten, Berichten

NAH-inloopochtend Leerdam

Stichting Hersenletsel.nl Zuid-Holland organiseert sinds september 2016 op dinsdagochtend  bij Verpleeghuis Lingesteyn in Leerdam een inloopochtend voor NAH-getroffenen, hun naasten en belangstellenden. De inloopochtend wordt mogelijk gemaakt door subsidie van de gemeente Leerdam. Doorgaan met het lezen van “NAH-inloopochtend Leerdam”

Activiteiten, Berichten

Fietsmaatjes in Leerdam

Het project Fietsmaatjes is sinds kort ook in Leerdam van start gegaan. Wethouder Arie Keppel overhandigde de initiatiefnemers een opstartsubsidie van 5.000 euro. Het project Fietsmaatjes ontstond in Teylingen en bleek al snel een ‘succesverhaal’: inmiddels draait het project in meerdere gemeenten. Fietsmaatjes is een project waarbij vrijwilligers op speciale duo-fietsen een fietstocht maken met iemand met een beperking – of iemand die vaker er op uit wil dan tot nu toe het geval is. Op de aangepaste fietsen zitten passagier en bestuurder naast elkaar. Vanwege het gewicht hebben de duo-fietsen trapondersteuning.

Ook in de Glasstad leefde bij meerdere inwoners de wens om wat vaker te gaan fietsen. “We kregen onder meer het verzoek vanuit het Platform Gehandicaptenbeleid. We hebben gekeken hoe we dat aan konden pakken en dat bleek nog best ingewikkeld te zijn”, zegt Esther Leenhouts van SamenDoen die het project coördineert. Nader onderzoek bracht de Leerdammers op het spoor van Fietsmaatjes dat ondersteund wordt door het Oranjefonds. “Zij hebben het concept ontwikkeld, zij hebben er inmiddels volop ervaring mee.” Doorgaan met het lezen van “Fietsmaatjes in Leerdam”

Berichten

Platform Vrijwilligers Leerdam

De NAH-coordinator van de NAH-Vraagwijzer maakt sinds 1 januari 2018 deel uit van het Vrijwilligers Platform Vijfheerenlanden.

Het Platform Vrijwilligers bestaat uit vertegenwoordigers van (maatschappelijke) instellingen, organisaties en verenigingen die met elkaar een paar keer per jaar bij elkaar omen om te overleggen over vraagstukken rondom vrijwilligers. De vraagstukken kunnen bijvoorbeeld gaan over: vrijwilligersbeleid van de gemeente en/of instellingen, deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers of meedenken bij vraagstukken van instellingen en/of de gemeente. Het Platform is actief op beleidsmatig niveau. De werkgroep Promotie Vrijwilligerswerk is onderdeel van het Platform.