Sociale kaart Vijfheerenlanden

Deze sociale kaart NAH Vijfheerenlanden is bedoeld voor de inwoners van Vijfheerenlanden die zijn getroffen door NAH en hun mantelzorgers en op zoek zijn naar informatie over welzijnsactiviteiten in de chronische fase. De informatie betreft individuele begeleiding, lotgenotencontact, NAH-activiteiten, workshops, cursussen, dagbesteding, voorlichting.

We zijn ons er van bewust dat het overzicht niet volledig is. Heeft u aanvullende informatie meld het ons en wij zorgen er voor dat het wordt vermeld in de sociale kaart.

De sociale kaart maakt onderdeel uit van de door de gemeente Vijfheerenlanden gesubsidieerde NAH activiteiten van de NAH-Vraagwijzer.

De sociale kaart is onderverdeeld in diverse onderwerpen. Klik voor meer informatie op één van onderstaande onderwerpen:

Financiën

Hersenletselorganisaties

Kortdurend verlof / zorghotels / respijtzorg

Lotgenotenbijeenkomsten

Mantelzorg

Revalidatiecentra

Thuiszorg

Vakanties

Verzorg- en verpleeghuizen

Woonvormen

Zorgboerderijen