Mantelzorg

Zorgen voor je naaste is voor de meeste mensen vanzelfsprekend. Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met mantelzorg en mensen doen dit uit liefde voor elkaar. Maar wat verstaan we onder mantelzorg en wat niet?

Definitie
‘Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners zijn meegenomen. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp’.’

Mantelzorg en vrijwilligerszorg worden soms door elkaar gehaald. Toch zijn het verschillende zaken:

  • Mantelzorg:

Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met mantelzorg: je bent mantelzorger, je wordt mantelzorger of je (hebt) in de toekomst hulp van een mantelzorger nodig. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag, ze kunnen hier niet zomaar mee stoppen en ze verrichten soms verpleegkundige handelingen.

  • Vrijwilligerszorg:

Vrijwilligers kiezen ervoor om te zorgen. Bij de start is er meestal (nog) geen emotionele band. Zij verlenen hun zorg voor een beperkt aantal uren en kunnen hier op eigen initiatief mee stoppen. Zorgvrijwilligers werken in georganiseerd verband voor een organisatie en verrichten zelden verpleegkundige handelingen.

Mantelzorg is onbetaalde hulp en kan nooit als een verplichting worden opgelegd.

Hulp aan mensen zonder gezondheidsbeperkingen, zoals oppassen op gezonde kleinkinderen, valt buiten de definitie.

Annemie Triepels Mantelzorgmakelaar
Werkzaam bij: Tijd voor mantelzorgers
Werkgebied: Zuid-Holland Zuid en Noord-Brabant West
Specialisaties: NAH-aanvragen PGB in diverse wetten. Ondersteuning bij gesprekken en daarnaast coachen van mantelzorgers
Ervaring: Ervaringsdeskundig, partner heeft NAH waardoor ik ervaren heb wat er op je af komt. Daarnaast heb ik kennis van alle wet- en regelgeving m.b.t. Wmo, ZvW en Wlz.
Activiteit: Een mantelzorgmakelaar analyseert de situatie op meerdere beleidsterreinen, biedt informatie, ondersteunt beroepsmatig en/of neemt in overleg met de mantelzorger en/of cliënt tijdelijk en ter voorkoming van overbelasting regeltaken over in de vorm van persoonlijke en of zakelijke dienstverlening

Trainingen voor mantelzorgers “meer tijd voor jezelf als mantelzorgers”

Financiering: Vergoeding door de aanvullende zorgverzekering door de meeste zorgverzekeringen
Contactgegevens Tel.: 06-24960549  Email: info@tijdvoormantelzorgers.nl
Website: www.tijdvoormantelzorgers.nl

 

Jantine Martens Mantelzorgmakelaar/Wlz clientondersteuner
Werkzaam bij: FLOW Mantelzorgmakelaar
Werkgebied: Provincie Utrecht
Specialisaties: Kennis en begeleiding m.b.t. vragen/regeltaken over ZvW, Wmo, Wlz, PGB
Ervaring: Gediplomeerd mantelzorgmakelaar sinds juni 2018 (post Hbo-opleiding)
Activiteit: ·   Overnemen van allerlei regeltaken van de mantelzorger

·   Onafhankelijke cliëntondersteuning voor mensen die een Wlz-indicatie hebben of nog moeten aanvragen.

Financiering: Ondersteuning bij vragen rondom Wmo en ZvW wordt vaak vergoed uit de aanvullende zorgverzekering. Wlz-indicatie aanwezig dan kosteloos
Contactgegevens: Tel.: 06-13832600 Email: info@flow-mantezlorgmakelaar.nl

jantine@wlzclientondersteuning.nl

Website: www.flow-mantelzorgmakelaar.nl of www.wlzclientondersteuning.nl

 

Joke van Herk Directeur
Werkzaam bij: Zorgservicebureau Uw Aandacht, Onze Zorg
Werkgebied: Rotterdam, Dordrecht, Gorinchem, Leerdam, Vianen, Utrecht, Tiel, Culemborg, Zaltbommel, Geldermalsen
Specialisaties: Begeleiding thuis, Zorg en Verpleging, Ondersteuning, Mantelzorg
Ervaring: 4 jaar als bureau, met een team zorgverleners en mantelzorgondersteuners
Activiteit: Thuiszorg op maat, Zorgservicepakketten, 24/7 zorg
Financiering: Zorgverzekering, PGB of eigen middelen
Contactpersoon: Tel.: 06 – 10 11 08 22 Email: info@uwaandachtonzezorg.nl
Website: www.uwaandachtonzezorg.nl