Kortdurend verblijf / zorghotels / respijtzorg

Hierbij is sprake van een éénmalige, incidentele of regelmatig opname/verblijf voor kortere periode. Soms is er sprake van reguliere verblijfsvoorzieningen waar ook mensen wonen. Er kan ook sprake zijn van speciale zorghotels of respijthuizen. Het wordt ook ingezet om de overgang van thuis naar een woonvoorziening kleiner te maken.

Patrick Konings Voorzitter
Werkzaam bij: Stichting Maison Patrick – respijtzorg
Werkgebied: Zuid-Holland Zuid; Vijfheerenlanden; Noord-Brabant
Specialisaties: Mensen met een lichamelijke chronische ziekte of beperking kunnen bij RESPIJTHUIS Maison Patrick logeren. Hierbij kunnen hun mantelzorgers de verzorging voor een dag, weekend, week of langer overdragen. Het kan gaan om oververmoeide mantelzorgers, maar ook om mantelzorgers die de verzorging enige tijd niet meer op zich kunnen nemen, vanwege werk, operatie of vakantie.
Ervaring:
Activiteit: Genieten, herstellen of het vakantiegevoel, daarvoor komt u bij ons. Houdt u van rust, of juist van wat meer dynamiek. Wij houden rekening met uw persoonlijke wensen en behoeften. Onze gastvrouwen en gastheren zorgen voor activiteiten, een gezellig praatje, of ze gaan met u mee voor een wandelingetje.
Financiering Wmo; Wlz; PGB, eigen rekening;
Contactgegevens: Tel.: 06 57 41 48 45  Email:info@maison-patrick.nl
Website www.maison-patrick.nl