Flyer cursus ‘Inzet NAH-ervaringsdeskundigheid’

Hersenletsel heb je niet alleen, het ráákt alle betrokkenen. De soorten hersenaandoeningen en de gevolgen daarvan zijn net zo uiteenlopend als de betrokkenen zelf en de manier waarop zij daarmee omgaan. In deze cursus krijgt de deelnemer nieuwe inzichten en uitbreiding van gereedschap om met meer zelfvertrouwen en nieuwe mogelijkheden de toekomst mee in te gaan.

Voor wie?
De cursus is bestemd voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en mantelzorgers van NAH-getroffenen. De cursist heeft ervaringskennis over NAH in de chronische fase.

Doel van de cursus
De cursus is ontwikkeld voor enthousiaste mensen met NAH die klaar zijn voor een volgende stap in hun ervaring met NAH.

Na deze cursus ben je breed inzetbaar als NAH-ervaringsdeskundige op verschillende gebieden. Met de kennis en vaardigheden welke je in de cursus hebt geleerd, kun je individueel en in duo’s met lotgenoten en zorgprofessionals in gesprek gaan over de gevolgen en de impact van NAH in het dagelijks leven.

Je kunt hierbij denken aan:
presenteren van je eigen ervaringsverhaal / voorlichting geven over NAH / organiseren van lotgenotencontact en themabijeenkomsten / buddy voor een NAH-getroffene / geven van gastlessen op scholen / belangenbehartiger in cliënten- en adviesraden en nog veel meer.

Cursusinhoud
De volgende onderdelen komen in de cursus aan de orde

 • Kennismaken met elkaar
 • Wat is NAH en kennis over de (on)zichtbare gevolgen
 • Levend verlies bij NAH
 • Feedback geven en ontvangen
 • Communicatie
 • Eigen ervaringsverhaal leren vertellen en presenteren
 • (H)erken je doelgroep
 • Benaderen van organisaties/netwerken hoe doe je dat
 • Wat is jouw kracht
 • Evaluatie en certificering

Cursus opzet
De cursus is als volgt opgebouwd:

 • na aanmelding telefonisch kennismakingsgesprek van ±30 minuten
 • 2 bijeenkomsten van 2,5 uur
 • 6 bijeenkomsten van 2 x 2 uur, 1 uur lunchpauze + lunch
 • cursus start bij minimaal 8 cursisten en bestaat uit ± 15 cursisten

Data en tijden
De cursus wordt gegeven op 2 vrijdagen van 13.00 – 15.30 uur (de 1e en laatste bijeenkomst) en 6 vrijdagen van 10.00 – 15.00 uur.
Aanvangsdatum:  9 september 2022
Overige data zijn: 30 sept / 21 okt / 11 nov / 2 dec / 13 jan / 3 febr / 24 febr

Docenten

 • Lies Bonsang, NAH-coördinator en trainer, gespecialiseerd in de impact en gevolgen van NAH in het dagelijks leven;
 • Emma Susan van den Berg, projectleidster en trainer, gespecialiseerd in jongeren met NAH (18 – 35 jaar).

Kosten
Het cursusgeld bedraagt € 75, inclusief 6x een lunch en cursusmateriaal. Cursusgeld dient voor aanvang van de cursus overgemaakt te worden naar rekeningnummer NL38 INGB 0006 9856 64 t.n.v. Stichting NAH-Vraagwijzer o.v.v. cursus inzet NAH-ervaringsdeskundigheid. Deelname is definitief op moment dat het cursusgeld is betaald.

Locatie
De locatie is Verpleeghuis Lingesteijn, Lingesteijnplantsoen 18 in Leerdam. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid en makkelijk met openbaar vervoer te bereiken.

 Informatie
Uitgebreide informatie over de cursus, het profiel van de cursist en de criteria om deel te kunnen nemen aan de cursus zijn te vinden op www.nahvraagwijzer.nl onder menu ‘trainingen’.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor deze cursus door een e-mail te sturen naar info@nahvraagwijzer.nl t.a.v. Lies Bonsang m.v.v. naam, adres, telefoonnummer en emailadres.

Na aanmelding ontvangt u een ontvangstbevestiging van inschrijving en maakt Lies Bonsang een afspraak met u voor een telefonische intake. De intake is bedoeld als inventarisatie van wensen en doelen en om te bespreken of de cursus iets voor je is en bij je past en natuurlijk als eerste kennismaking.

Deze cursus wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de gemeente Vijfheerenlanden.