Training ‘Inzet NAH-ervaringsdeskundigheid’

Hersenletsel heb je niet alleen, het ráákt alle betrokkenen. De soorten hersenaandoeningen en de gevolgen daarvan zijn net zo uiteenlopend als de betrokkenen zelf en de manier waarop zij daarmee omgaan. In deze cursus krijgt de deelnemer nieuwe inzichten en uitbreiding van gereedschap om met meer zelfvertrouwen en nieuwe mogelijkheden de toekomst mee in te gaan.

Voor wie?
De training is bestemd voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en mantelzorgers van NAH-getroffenen. De training heeft ervaringskennis over NAH in de chronische fase.

Doel van de training
De training is ontwikkeld voor enthousiaste mensen met NAH die klaar zijn voor een volgende stap in hun ervaring met NAH.

Na deze training ben je breed inzetbaar als NAH-ervaringsdeskundige op verschillende gebieden. Met de kennis en vaardigheden welke je in de training hebt geleerd, kun je individueel en in duo’s met lotgenoten en zorgprofessionals in gesprek gaan over de gevolgen en de impact van NAH in het dagelijks leven.

Je kunt hierbij denken aan:
presenteren van je eigen ervaringsverhaal / voorlichting geven over NAH / organiseren van lotgenotencontact en themabijeenkomsten / buddy voor een NAH-getroffene / geven van gastlessen op scholen / belangenbehartiger in cliënten- en adviesraden en nog veel meer.

Inhoud van de training
De volgende onderdelen komen in de training aan de orde

 • Kennismaken met elkaar
 • Wat is NAH en kennis over de (on)zichtbare gevolgen
 • Levend verlies bij NAH
 • Feedback geven en ontvangen
 • Communicatie
 • Eigen ervaringsverhaal leren vertellen en presenteren
 • (H)erken je doelgroep
 • Benaderen van organisaties/netwerken hoe doe je dat
 • Wat is jouw kracht
 • Evaluatie en certificering

Opzet training
De training is als volgt opgebouwd:

 • na aanmelding telefonisch kennismakingsgesprek van ± 45 minuten
 • 2 bijeenkomsten van 2,5 uur
 • 7 bijeenkomsten van 2 x 2 uur, 1 uur lunchpauze + lunch
 • training start bij minimaal 5 deelnemers en bestaat uit ± 15 deelnemers
 • de training wordt gegeven op 2 middagen van 13.00 – 15.30 uur (de 1e en laatste bijeenkomst) en 6 hele dagen van 10.00 – 15.00 uur.

Docenten

 • Lies Bonsang, NAH-coördinator en trainer, gespecialiseerd in de impact en gevolgen van NAH in het dagelijks leven;
 • Emma Susan van den Berg, projectleidster en trainer, gespecialiseerd in jongeren met NAH (18 – 35 jaar).

Kosten
Het is mogelijk dat er kosten zijn verbonden aan deelname van de training. Dit is afhankelijk van de wijze van financiering van de training.

Locatie
De locatie is afhankelijk wie de training financieert en waar de deelnemers woonachtig zijn.

Informatie
Informatie over de training, het profiel van de deelnemer en de criteria om deel te kunnen nemen is op te vragen door een mail te sturen naar info@nahvraagwijzer.nl.