DISCLAIMER

De NAH-Vraagwijzer maakt onderdeel uit van BONSANG Advies. BONSANG Advies kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor fouten en andere onjuistheden welke ondanks alle voorzorgen op deze website kunnen voorkomen.

Hendrik-Ido-Ambacht, juni 2018

Lies Bonsang