Copyright

Alle rechten voorbehouden.

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze website, de social media en presentaties van voorlichtingsbijeenkomsten, workshops, trainingen o.i.d. zijn eigendom van Stichting NAH-Vraagwijzer. Deze mogen NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt worden in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van Stichting NAH-Vraagwijzer.

Voor zover gebruikers informatie op de site achterlaten, dragen deze gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan Stichting NAH-Vraagwijzer en vrijwaren Stichting NAH-Vraagwijzer derhalve van aanspraken van derden. Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven zonder bronvermelding. Mochten wij op de hoogte worden gebracht van (vermeende) inbreuk makende materialen of links op de site, dan hebben wij het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.

De website van Stichting NAH-Vraagwijzer is bedoeld om u te informeren over onze diensten. Bezoekers die de website bekijken worden geacht op de hoogte te zijn van het copyright. Bij het samenstellen en onderhouden van deze website is en wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, echter de mogelijkheid bestaat dat de informatie die wordt aangeboden, niet volledig is of onjuistheden bevat.

Stichting NAH-Vraagwijzer is een zelfstandige juridische entiteit. Stichting NAH-Vraagwijzer is in zijn geheel niet aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten welke worden ondernomen naar aanleiding van vermelde informatie op deze website. Bepaalde verwijzingen op deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden opgesteld en bijgehouden. Stichting NAH-Vraagwijzer draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die informatiebronnen.

Mocht u op deze website informatie tegenkomen waarvan u vermoedt dat deze niet volledig en/of correct is, wilt u dan zo vriendelijk zijn om contact met mij te willen opnemen.

Met vriendelijke groet
Stichting NAH-Vraagwijzer
Lies Bonsang
directeur