Copyright

Alle rechten voorbehouden.

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze website behoren toe aan Bonsang Advies. Voor zover gebruikers informatie op de site achterlaten, dragen deze gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan BONSANG Advies en vrijwaren BONSANG Advies derhalve van aanspraken van derden. Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven zonder bronvermelding. Mochten wij op de hoogte worden gebracht van (vermeende) inbreuk makende materialen of links op de site, dan hebben wij het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.

De website van NAH-Vraagwijzer is bedoeld om u te informeren over onze diensten. Bezoekers die de website bekijken worden geacht op de hoogte te zijn van het copyright. Bij het samenstellen en onderhouden van deze website is en wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, echter de mogelijkheid bestaat dat de informatie die wordt aangeboden, niet volledig is of onjuistheden bevat.

NAH-Vraagwijzer maakt onderdeel uit van BONSANG Advies. BONSANG Advies is in zijn geheel niet aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten welke worden ondernomen naar aanleiding van vermelde informatie op deze website. Bepaalde verwijzingen op deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden opgesteld en bijgehouden. BONSANG Advies draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die informatiebronnen.

Mocht u op deze website informatie tegenkomen waarvan u vermoedt dat deze niet volledig en/of correct is, wilt u dan zo vriendelijk zijn om contact met mij te willen opnemen.

Met vriendelijke groet
Lies Bonsang
directeur/eigenaar