Berichten, Blog, Boek, NAH-Vraagwijzer

Gluren bij de buren: het NAH-boekje voor het onderwijs

Hét NAH boekje voor onderwijs. Achtergrondinformatie en advies voor onderwijs aan leerlingen met niet-aangeboren hersenletsel. Geschreven door Carla Hendriks, Martine Kapitein, René Steinmann.

Ieder jaar lopen in Nederland gemiddeld 19.000 kinderen en jongeren (onder de 24 jaar) blijvend hersenletsel op. Naast deze groep, is er een groot aantal kinderen en jongeren die niet door een arts wordt gezien maar wel blijvend letsel heeft. Problemen kunnen direct na het opdoen van het letsel ontstaan, maar soms ook pas jaren later, bijvoorbeeld wanneer een kind naar school gaat.

Problemen worden vaak niet meer gerelateerd aan hersenletsel en kinderen krijgen dan een verkeerde diagnose en verkeerde begeleiding. Dit heeft grote gevolgen voor zowel het kind als het gezin.

Het NAH boekje voor onderwijs bevat achtergrondinformatie en advies voor onderwijs aan leerlingen met niet-aangeboren hersenletsel. Voor zowel het regulier als speciaal basis en voortgezet onderwijs.

Carla Hendriks, GZ psycholoog Heliomare en mede-auteur van het boekje: “Ouders krijgen te maken met veel veranderingen nadat hun kind hersenletsel heeft opgelopen. Veranderingen in de ontwikkeling van het kind maar ook met veranderingen in onderwijs en ondersteuningsmogelijkheden.

Het boekje is heel praktisch en overzichtelijk. Het geeft de leerkracht achtergrondinformatie en advies.

In het boekje wordt besproken waar leerlingen met NAH mee te maken krijgen tijdens verschillende fasen en transitiemomenten en op welke ontwikkelingsdomeinen gevolgen zich kunnen uiten (fysiek, cognitief, emotioneel en sociaal). Deze domeinen worden uitgewerkt en leerkrachten lezen hierop tips en praktische handelingsadviezen hoe zij hiermee om kunnen gaan.”

Het boekje is tot stand gekomen met een subsidie van het Johanna Kinderfonds en HandicapNL.

Berichten, Blog, Boek

Hersenletsel heb je niet alleen

Over de complexiteit van niet zichtbare gevolgen van hersenletsel door Jenny Palmen (auteur).

“Als papa zo boos op mij is, komt het echt door dat knikkertje in zijn hoofd hè en niet omdat ik echt alles fout doe?” Hersenletsel is een ingrijpende gebeurtenis, in de eerste plaats natuurlijk voor degene die het overkomt. Onze maatschappij heeft nauwelijks besef van de impact die hersenschade heeft op het dagelijks leven van allen die er bij betrokken zijn; zelfs voor ervaringsdeskundigen is en blijft het een permanente ‘zoektocht’. Kennis delen helpt, vandaar dit boek.

De uitgave omvat drie delen. Deel 1 bevat ervaringsverhalen over de impact van hersenletsel op de persoon zelf en zijn omgeving, vele hiervan zijn geschreven door de partner. Andere verhalen zijn opgetekend na uitgebreide diepte interviews. Deel 2 omvat kennis en achtergronden over hersenletsel, waarbij de aangereikte kennis zo is beschreven dat deze ook voor de niet-professional toegankelijk is. Deel 3 bevat de informatie die nodig is om de hulp/ondersteuningsvraag, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt op een gestructureerde manier in kaart te brengen. De International Classification of Functioning (ICF) vormt daarbij de leidraad. Hersenletsel heb je niet alleen geeft een veelzijdige kijk op de problematiek rondom niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Het stelt betrokkenen – getroffenen, partners, gezins- en familieleden, vrienden, (semi) professionals en mantelzorgers – in staat te leren van elkaars kennis en ervaring door middel van ervaringsverhalen, nuttige achtergrondinformatie, heldere tips en een inventarisatie van veel voorkomende valkuilen in de omgang met mensen met NAH. Het boek biedt daarmee ook veel aanknopingspunten voor de nieuwe professionals op dit gebied, zoals de WMO medewerkers en de praktijkondersteuners huisartsen (POH-GGZ).

Het boek is te koop voor € 30 bij Bol.com

Berichten, Blog, Boek

Over het hoofd gezien

Een boek over een ernstig onderschat openbaar gezondheidsprobleem

Niet aangeboren hersenletsel (NAH) bij kinderen is het grootste en tegelijkertijd het meest verwaarloosde zorgprobleem van deze tijd. De meest recente schattingen gaan er van uit dat 1 op elke 2 wereldburgers gedurende zijn leven NAH oploopt, meer dan welke andere aandoening of ziekte dan ook. Ruim 130.000 Nederlanders lopen jaarlijks NAH op, waaronder een onevenredig groot aantal kinderen. Medisch socioloog dr. Eric Hermans (auteur) slaat alarm. In zijn boek “Over het hoofd gezien” stelt hij dat er in Nederland op elk moment minstens 100.000 kinderen rondlopen met onbehandelde onzichtbare beperkingen ten gevolge van NAH.

Hierbij moet gedacht worden aan: vermoeidheid, hoofdpijn, en problemen met leren, gedrag en emoties. De auteur illustreert de blijvende impact van deze problemen aan de hand van twaalf levensgeschiedenissen van kinderen met NAH. Overtuigend wordt betoogd dat de zorg voor kinderen met NAH ernstig tekort schiet met verloren participatie, levensgeluk en productiviteit als gevolg. Mensen met NAH komen hebben een verhoogd risico om in marginale maatschappelijke posities terecht te komen: criminaliteit, verslaving, detentie, dakloosheid. Bovendien wordt steeds duidelijker dat zij een verhoogd risico hebben op beroerte, Alzheimer, Parkinson, epilepsie en ook zelfmoord. Door onwetendheid en desinteresse wordt dit enorme probleem niet breed onderkend. NAH moet naar de mening van Hermans beschouwd en behandeld worden als een chronische ziekte met een daarbij behorende aanpak van ziekte management. Het NAH probleem moet niet alleen hoog op de agenda komen van zorgverleners en onderzoekers, maar vooral ook van de politiek, zorgverzekeraars en het grote publiek.

Het boek is te koop voor € 24,95 bij Bol.com

Berichten, Blog, Boek

We varen nu een andere koers

In ‘We varen nu een andere koers’ beschrijft Marion den Boer (auteur) wat er gebeurde na dat ene telefoontje op 10 januari 2014. Haar man Ton had een herseninfarct gekregen tijdens zijn werkzaamheden op een duwboot. Hun hele leven stond in één keer op z’n kop. De schrijfster laat zien hoe hun leven drastisch veranderde, hoe ze hebben gevochten en hoe ze daarna hun leven weer inhoud hebben kunnen geven.

Zij deelt haar ervaringen ook om lotgenoten te troosten, aan te moedigen, te steunen, hoop te geven, met schuldgevoelens te leren dealen en een houvast te zijn om na het vallen weer op te staan.

‘We varen nu een andere koers’ is te bestellen door € 15,95 over te maken naar NL40 ABNA 0474 1510 69 t.n.v. Marion den Boer en o.v.v. boek en het boek wordt aan u verstuurd na ontvangst van de betaling.

Berichten, Blog, Boek

Begrijp je mij nu een beetje?

20190927-cover-Begrijp je me nu een beetje - omslag-voor

 

Auteur Marion den Boer beschrijft in Begrijp je mij nu een beetje? waar getroffenen en hun naasten tegenaan lopen.

Wat betekenen de symptomen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in het dagelijks leven?

De Dordtse auteur Marion den Boer beschrijft in Begrijp je mij nu een beetje? waar getroffenen en hun naasten tegen aanlopen.

 

Vijf ervaringsverhalen
In het boek maakt Den Boer duidelijk wat de veelvoorkomende symptomen van NAH zijn. Daarnaast laat de auteur vijf getroffenen aan het woord. Menno Jansen (zwaar auto-ongeluk), José Schut (multiple sclerose), Erwin Westerbeek (hersenbloeding), Hilde Schuemie (herseninfarct), Wil Wilders (hersenstambloeding). Zij beschrijven situaties waarbij je als ‘gezond mens’ nooit stilstaat, omdat het allemaal zo vanzelfsprekend is.

Over de auteur
Marion den Boer heeft bijna 25 jaar een relatie met Ton. Op 10 januari 2014 kreeg zij een telefoontje dat haar echtgenoot tijdens zijn werk op een duwboot was getroffen door een herseninfarct. Over de ervaringen van Ton en haarzelf na deze gebeurtenis die hun leven in één keer op z’n kop zette en drastisch veranderde, verscheen eerder van haar hand het boek ‘We varen nu een andere koers’.

Het boek ‘Begrijp je mij nu een beetje’ is te koop voor € 24,95 bij Bol.com

Berichten, Blog, Boek

Rinkelde Kink

 

Martine Bijl (auteur) kreeg in september 2015 een hersenbloeding. Na haar langdurige herstel in een revalidatieoord, waar zij vrijwel alles opnieuw moest leren, bracht ze nog enkele maanden door in een ziekenhuis, waar ze behandeld werd voor depressie. Haar taalvermogen bleef onaangetast. Over therapeuten, over welzijnstaal, de valklas en de ergotherapie, over angsten en wanen, over hoe het voelt als iemand anders in je brein is gekropen en daar de boel dreigt over te nemen en schrijft ze eerlijk, met wrange humor, zonder opsmuk en daardoor indrukwekkend.

 

Berichten, Blog, Boek

NAH Masterplan

Het boek het NAH Masterplan voor mensen met hersenletsel. Met dit boek willen de auteurs, Zita Schwab en Annet Wielemaker, mensen met hersenletsel laten zien dat zij zelf grote invloed kunnen hebben op hun eigen toekomst en hen aansporen om te doen wat wel werkt.

Het NAH Masterplan bestaat uit vier boekjes, die gericht zijn op respectievelijk mensen met hersenletsel, de mantelzorger, de docent en de werkgever. De auteurs hebben daarbij gekozen voor kleine praktische ‘doe’ boekjes, waarbij iedere lezer aan het denken wordt gezet over de eigen rol en hoe je jezelf daarin kunt versterken. Uiteindelijk ben je zelf de expert.

Doorgaan met het lezen van “NAH Masterplan”

Berichten, Blog, Boek

Kortsluiting in mijn hoofd — een herseninfarct …

 Lies Bonsang (auteur) heeft 10 jaar geleden een herseninfarct gekregen en haar ervaringsverhaal opgeschreven en wordt binnenkort uitgebracht in een boek. Lies beschrijft hoe haar leven door een herseninfarct is veranderd en de moeilijke weg die zij heeft moeten bewandelen om haar leven uiteindelijk weer op de rit te krijgen. Geen beter of slechter leven, maar wel een ander leven:

een leven 2.0!

Het ervaringsverhaal gaat over de gebeurtenissen welke in een periode van 6 jaar achterelkaar hebben plaatsgevonden en een behoorlijke impact heeft gehad op haar re-integratie, gezondheid en herstelproces.

Op moment van het herseninfarct speelde een arbeidsconflict, welke uiteindelijk, mede door een reorganisatie, nog jaren zou voortduren. Aan het eind van het 1e ziektejaar speelde een reorganisatie op haar werk. Door de reorganisatie is haar functie komen te vervallen en is ze boventallig verklaard.  Het gaat over het arbeidsconflict, de ontslaprocedure, het herseninfarct, de revalidatie, de reorganisatie, weer aan het werk gaan en het verrichten van vrijwilligerswerk.

Het boek is te koop voor € 19,95 incl. verzendkosten. Het boek is te bestellen door een mail te sturen naar info@bonsang.info met vermelding van naam, adres, postcode en woonplaats. Het bedrag van € 19,95 kunt u overmaken naar rekeningnummer NL38 INGB 0006 9856 64 t.n.v. BONSANG Advies te Dordrecht o.v.v. Kortsluiting in mijn hoofd. Na ontvangst van uw betaling wordt het boek aan u per post verstuurd.

Berichten, Blog, Boek

ONBEKEND MAAKT ONBEMIND

Hierbij publiceer ik het laatste hoofdstuk ‘Onbekend maakt onbemind’ van mijn boek ‘Korsluiting in mijn hoofd’

Het manuscript van mijn boek is nu in zijn geheel af, eindelijk na vier jaar! De volgende stap is een aantal proefdrukken te laten maken en aan intimidi te laten lezen voor commentaar. Afhankelijk van de reacties kan ik nog een en ander aanpassen en dan uitgeven!

In dit hoofdstuk wil ik een aantal zaken toelichten zoals:
–           Waarom wil ik mijn verhaal c.q. ervaring publiceren?
–           Wie is mijn beoogde doelgroep? Voor wie heb ik dit boek geschreven?
–           Wat wil ik met mijn boek bereiken en met welk doel?

Doorgaan met het lezen van “ONBEKEND MAAKT ONBEMIND”

Boek

Mijn boek wel of niet in eigen beheer uitgeven?

Ga ik wel of niet in eigen beheer mijn verhaal als boek uitgeven. Simpele vraag en je zou denken dat de vraag met een simpel ja of nee kan worden beantwoord. Maar zo simpel ligt het niet. Er komt heel veel bij kijken voordat een boek daadwerkelijk uitgegeven en gepubliceerd kan worden. En als ik in eigen beheer mijn boek wil uitgeven dan moet ik zelf een hoop regelen en over een aantal zaken keuzes maken. Vroeger had je een traditionele uitgever nodig om een boek uit te kunnen geven. Tegenwoordig ligt dat door internet anders en zijn de mogelijkheden om zelf een boek uit te geven enorm, er zijn namelijk veel tools voorhanden die dit mogelijk maakt.  Doorgaan met het lezen van “Mijn boek wel of niet in eigen beheer uitgeven?”