Activiteiten, Berichten, Blog

Jongeren met NAH lotgenotenbijeenkomst – GORINCHEM

Jongeren met NAH lotgenotenbijeenkomst – GORINCHEM

Deze avond willen wij graag met jongeren met NAH in gesprek gaan. Waar zij tegenaan lopen in het dagelijks leven, en waar hebben zij behoefte aan? Ons doel is om na deze bijeenkomst activiteiten voor hen te organiseren.

 • Locatie: Wijkcentrum Rozenobel Dukatenplein 2 – Gorinchem
 • Eigen bijdrage: € 2 per bezoeker. Koffie/thee is gratis
 • Aanmelden van tevoren verplicht via emmasusan@nahvraagwijzer.nl
 • Tijdstip: van 19.00 – 21.00 uur
 • Data: Vrijdag 20 januari, 13 februari, 17 april, 12 juni, 11 september, 13 november.
Activiteiten, Berichten, Blog

Jongeren met NAH lotgenotenbijeenkomst – LEERDAM

Jongeren met NAH lotgenotenbijeenkomst – LEERDAM

Deze avond willen wij graag met jongeren met NAH in gesprek gaan. Waar zij tegenaan lopen in het dagelijks leven, en waar hebben zij behoefte aan? Ons doel is om na deze bijeenkomst activiteiten voor hen te organiseren.

 • Locatie: ‘De Noorderberg’ Bergstraat 90 – Leerdam
 • Eigen bijdrage: € 2 per bezoeker. Koffie/thee is gratis
 • Aanmelding van te voren verplicht via emmasusan@NAHvraagwijzer.nl
 • Tijdstip: van 19.00 – 21.00 uur
 • Data: Woensdagavond 17 januari, 14 maart 9 mei, 4 juli, 10 oktober, 12 december 2023
Berichten, Blog

Medewerkers NAH-Vraagwijzer

Lies Bonsang, de oprichter van Stichting NAH-Vraagwijzer -en sinds 2016 werkzaam als NAH-coördinator- ziet dat de Stichting steeds vaker wordt benaderd met vragen over NAH en verzoeken om informatie. Maar ook om gastlessen te verzorgen op Mbo-scholen en voor ambulante begeleiding t.b.v. NAH-getroffenen die in het dagelijks leven zijn vastgelopen. In 2023 gaan wij de training Inzet NAH-ervaringsdeskundigheid verzorgen voor (ex)cliënten van GORS in Zeeland.

Wij zijn als Stichting nog steeds aan het groeien. Sinds 2021 werkt Emma Susan van den Berg als ZZP-er als project medewerkster Jongeren met NAH voor de Stichting. Zij organiseert activiteiten voor Jongeren met NAH in de leeftijdscategorie 18-35 jaar. Wij zijn verheugd dat deze samenwerking in 2023 wordt voortgezet.

De NAH-coördinator en de projectleidster Jongeren met NAH zijn beide ervaringsdeskundige. Zij worden in de uitvoering van hun werkzaamheden ondersteunt door NAH-ervaringsdeskundige vrijwilligers in de functie van gastheer en/of gastvrouw.

Nancy Bastiaansen is in 2023 het team van NAH-Vraagwijzer komen versterken. Zij zal zorgdragen voor alle activiteiten omtrent de PR en communicatie, en daarnaast verzorgt zij tevens de content voor onze website en de sociale platforms.

Voor meer informatie over de NAH-Vraagwijzer, wie we zijn én wat we voor u kunnen betekenen, lees dan eens onze folder

 

 

Berichten, Blog

Gemeentelijke minimaregelingen

In mijn werk als ambulant begeleidster voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel merk ik steeds vaker dat deze groep mensen niet of nauwelijks op de hoogte te zijn van de minimaregelingen van hun gemeenten.

Iedere gemeente heeft onder andere de belangrijke taak om te zorgen dat inwoners die het zelf (even) financieel niet redden te ondersteunen met extra financiële ondersteuning in de vorm van minimaregelingen. Iedere gemeente heeft zijn eigen minimaregelingen, hier zijn door de overheid geen vastgestelde richtlijnen voor opgesteld.

Inwoners die een uitkering ontvangen via de sociale dienst worden vaak via nieuwsbrieven over de minimaregelingen geïnformeerd en kunnen met hulp van de medewerkers van de SD de minimaregelingen aanvragen. Ook inwoners welke in beeld zijn vanwege het gemeentelijke minimabeleid of in de schuldhulpverlening zitten zijn in beeld en worden geïnformeerd c.q. geholpen met het aanvragen van de minimaregelingen. Echter de inwoners met alleen een AOW-uitkering al dan niet aangevuld met een klein ouderdomspensioentje of inwoners met een WW- of ZW- of WAO/WIA-uitkering via het UWV zijn niet in beeld bij de gemeente en worden door de gemeente niet geïnformeerd en zijn vaak niet op de hoogte van de minimaregelingen.

Indien het netto-inkomen lager ligt dan 120% of 130% (afhankelijk van de door de gemeente gestelde normering) van het voor de desbetreffende persoon geldende bijstandsnorm, afhankelijk van de persoonlijke situatie (onder andere leeftijd, wel/geen thuiswonende kinderen, alleenstaand, gehuwd, AOW-gerechtigde leeftijd), dan kan hij/zij in aanmerking komen voor deze minimaregelingen. Informatie en het aanvragen van deze minimaregelingen zijn te vinden op de website van de sociale dienst van de gemeente.

Voor uitgebreide informatie over de minimaregelingen zie de de bijlage.

 

Berichten, Blog

Brochure: Hersenletsel en re-integratie naar werk

Na hersenletsel kan re-integratie naar werk een lastig traject zijn. Met soms grote persoonlijke gevolgen. Doelgroepgerichte en vroegtijdige informatie helpt. Gelukkig is er nu een handige en overzichtelijke brochure; ‘Hersenletsel en re-integratie naar werk’. Deze brochure helpt mensen met hersenletsel en hun naasten op weg met tips en belangrijke informatie. Informatie waarvan anderen zeggen: “Had ik dat maar eerder geweten!”.

In deze brochure krijg je op een makkelijke en informatieve manier een tiental tips, waarmee je goed op weg geholpen wordt in jouw re-integratieproces. Het gaat dan bijvoorbeeld om tips die te maken hebben met je rechten en plichten maar ook over de financiële gevolgen en hoe je goed voor jezelf moet zorgen in het gehele proces.

De brochure is met ondersteuning van het Ministerie van VWS ontwikkeld door de Hersenstichting, Patiëntenvereniging hersenletsel.nl, de Breinlijn, wegwijzer-hersenletsel.nl, Casemanagement Hersenletsel en de Hersenletsel Alliantie.

De brochure is hier te downloaden Brochure Hersenletsel en re-integratie naar werk.04-2022.

Voor vragen of informatie n.a.v. deze brochure neem contact met ons op door een mailtje te sturen info@nahvraagwijzer.nl of bellen kan ook naar Lies Bonsang NAH-coördinator telefoon 06-15091924.

Berichten, Blog

Je gaat het pas zien …

 

NAH-Vraagwijzer geeft regelmatig gastlessen/workshops op Mbo-scholen met het thema ‘hoe om te gaan met NAH-cliënten’. Of het nu gaat om cliënten of om werknemers of om vrijwilligers, mensen die getroffen zijn door Niet-aangeboren hersenletsel hebben bijna allemaal, als gevolg van het hersenletsel, in meer of mindere mate te maken met onzichtbare cognitieve gevolgen. Het kan gaan om overprikkeling, chronische vermoeidheid, concentratieproblemen, afasie, problemen met oriëntatie, initiatief nemen etc.

NAH-Vraagwijzer geeft gastlessen over de oorzaken en de mogelijke gevolgen van NAH, maar ook hoe je het beste in gesprek kunt gaan met iemand die getroffen is door NAH en met welke omgevingsfactoren je rekening dient te houden. We staan ook stil bij de do’s en dont’s.

Deze gastlessen zijn geschikt voor eenieder die werkzaam is in de zorg en werkt met NAH-getroffenen. Maar ook voor werknemers van het UWV, POH-ers, arbodiensten, wijkverpleegkundigen, clientondersteuners e.d. die in hun werk niet dagelijks te maken hebben met NAH-getroffenen, maar hier wel meer over willen weten om de client nog beter van dienst te kunnen zijn.

De rode draad tijdens de gastlessen is de verdieping van benodigde kennis en vaardigheden om deze specifieke doelgroep mensen met NAH te kunnen begeleiden en ondersteunen.

Thema’s welke tijdens de gastlessen aan de orde komen zijn onder andere:

 • de gevolgen en impact van NAH in het dagelijks leven;
 • hoe om te gaan en te communiceren met een NAH-cliënt;
 • wat is overprikkeling;
 • onzichtbare gevolgen;

Wij kunnen ook voor Uw organisatie/opleiding gastlessen of voorlichtingsbijeenkomsten over Niet Aangeboren Hersenletsel verzorgen. Geïnteresseerd en benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op voor een afspraak door een mailtje te sturen naar info@nahvraagwijzer.nl en wij nemen contact met u op om een en ander verder te bespreken.

Heeft u belangstelling in deze workshop en wilt u meer informatie over de mogelijkheden en de kosten? Stuur dan een mailtje naar info@nahvraagwijzer.nl of bellen kan ook naar Lies Bonsang 06-15091924.

Blog, NAH-Vraagwijzer

Plan van Aanpak 2022

De subsidie aanvraag van de NAH-Vraagwijzer voor 2022 is door de gemeente Vijfheerenlanden toegekend. Het Plan van Aanpak 2022 is hier te downloaden

Blog, Diensten NAH-Vraagwijzer

NAH-coordinator

Eenieder met vragen over of naar aanleiding van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) kan bij de NAH-Vraagwijzer terecht met zijn of haar vragen het maakt niet uit of je een getroffene, een mantelzorger, familie, vrienden, kennissen, buren, vrijwilliger of een professional bent. Wij er voor de NAH-zorgvrager en  eenieder kan bij ons terecht met vragen, advies, ondersteuning, voorlichting of gewoon voor een luisterend oor.

Wat kan de NAH-coördinator voor je betekenen?
Oplossingsgericht meedenken, informatie verstrekken en advies geven over allerlei (praktische) aangelegenheden waar je als NAH-zorgvrager in het dagelijks leven mee te maken krijgt. Een en ander ter bevordering van het welzijn en de zelfredzaamheid van de NAH-zorgvrager;

 • Voorlichting over de gevolgen en de impact van Niet Aangeboren Hersenletsel in het dagelijks leven;
 • Ambulante begeleiding voor de NAH-zorgvrager omdat je bent vastgelopen in het dagelijks leven;
 • Deskundigheidsbevordering voor professionals die meer willen weten hoe het is om met de gevolgen van NAH te moeten leven;
 • Werkt samen met alle organisaties die werken met en voor de NAH-zorgvrager;
 • Verbindt vraag en aanbod met elkaar. Er kan (aanvullende) tijdelijke ondersteuning worden verleend indien de professionele zorg- en of hulpverlening niet of onvoldoende aansluit bij de hulpvraag van de NAH-zorgvrager. Bijvoorbeeld omdat de hulpvraag geen zorgvraag is en de gewenste ondersteuning (nog) niet beschikbaar is;
 • Signaleert problemen m.b.t. vereenzaming, verwaarlozing, financiële problematiek/schulden et cetera. We maken samen een gesignaleerd probleem bespreekbaar en in overleg met de NAH-zorgvrager gaan we een zorg- en/of hulpvraag opstellen en verwijzen we je als NAH-zorgvrager door naar instanties voor professionele ondersteuning.

Werkgebied
Het werkgebied is Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Utrecht

Financiering

 • het beantwoorden van vragen is kosteloos;
 • kosten zijn afhankelijk van de hulpvraag, aangezien het altijd maatwerk betreft;
 • basis uurtarief is € 50;
 • ambulante begeleiding kan vergoed worden middels een Wmo-beschikking of Pgb-budget of door de werkgever of is voor eigen rekening

 NAH-coördinator

 • Lies Bonsang is sinds 2010 ervaringsdeskundige;
 • heeft een boek geschreven over haar eigen ervaring als NAH-getroffene;
 • leidt ervaringsdeskundige op tot ambassadeur van de landelijke patientenvereniging Hersenletsel.nl;
 • is sinds 2019 als regio-ondersteuner werkzaam voor de landelijke patientenvereniging Hersenletsel.nl
 • is sinds 2017 werkzaam als ambulant begeleidster voor de NAH-zorgvrager;
 • neemt in kader van belangenbehartiging en clientperspectief deel aan lokale en regionale overlegvormen om beleid en werkwijze te borgen.

 

Blog

De herziene richtlijn ‘NAH en arbeidsparticipatie’ is verschenen

 

Sinds de vorige versie van de richtlijn uit 2012, zijn er nieuwe ontwikkelingen op dit gebied geweest waardoor een herziening van de richtlijn gewenst was. De structuur van de richtlijn is aangepast. De verschillende fasen waarin een persoon met NAH kan verkeren, vormen de basis voor de opbouw van de richtlijn. Door deze chronologie is het voor personen met NAH, medisch specialisten en re-integratieprofessionals gemakkelijker geworden om de juiste informatie te vinden. Daarnaast zijn er modules toegevoegd over personen met NAH zonder werkgever en over sociale zekerheid.

De richtlijn betreft personen met een NAH met een niet-progressief verloop, waarbij – na een acuut of subacuut begin – de nadruk ligt op herstel van functioneren. Dit omvat beschadiging van de hersenen, door een neuroloog gediagnosticeerd, door een hersenbloeding en herseninfarct, door een hersentrauma, door een hersenontsteking ten gevolge van een bacteriële of virale infectie of een auto-immuun aandoening, door hypoxie als gevolg van bijvoorbeeld een hartstilstand, door intoxicatie of door een laaggradige hersentumor. Verder dient er een relatie te zijn tussen het functioneren, klinisch beeld en het hersenletsel en betreft het personen die een relatie tot werk hebben of wensen. De fase waarin de persoon met NAH verkeert, vormt de basis voor de opbouw van de richtlijn. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Aanbevelingen in acute fase, herstelfase, bijna-aan-het-werk fase en de lange termijnfase.
 • Voorspellen terugkeer naar werk
 • Interventies t.a.v. arbeidsparticipatie
 • Informatie en aanbevelingen rond sociale zekerheid, zoals Wet Verbetering Poortwachter, (de gevolgen van) Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) beoordeling en de Participatiewet (breder toepasbaar dan alleen  patiënten met NAH)
 • Informatie en adviezen indien de persoon met NAH geen werkgever heeft.

De vernieuwde richtlijn ‘NAH en arbeidsparticipatie’ vind je in de richtlijnendatabase.