Berichten, Blog

Publieksbijeenkomsten CVA-keten Drechtzorg

De NAH-Vraagwijzer gaat in 2020 samen met de CVA-keten Drechtzorg iedere maand een publieksbijeenkomst organiseren in regio Zuid-Holland Zuid. De 1e bijeenkomst staat gepland op woensdag 26 februari 2020 van 10 – 12 uur bij de woonzorgorganisatie Zorgwaard in Puttershoek. Het thema is ‘algemene voorlichting over NAH’.

Wilt u hierbij aanwezig zijn? Kijk dan regelmatig op de website www.Drechtzorg.nl of www.nahvraagwijzer.nl of abonneer u op de berichtenservice van de NAH-Vraagwijzer en u ontvangt automatisch een melding op het moment dat op de website een nieuw bericht wordt geplaatst. U kunt ons ook volgen op Twitter @nahvraagwijzer en op LinkedIN

Berichten, Blog

Lezingen

Auteur Marion den Boer geeft regelmatig lezingen over haar persoonlijke ervaring met NAH en heeft inmiddels 2 boeken geschreven.

In haar 1e boek ‘We varen nu aan andere koers’ beschrijft Marion den Boer wat er gebeurde na een telefoontje op 10 januari 2014. Haar man Ton had een herseninfarct gekregen tijdens zijn werkzaamheden op een duwboot. Hun hele leven stond in een keer op z’n kop. Marion vertelt hoe hun leven drastisch veranderde, hoe ze hebben gevochten en hoe ze daarna hun leven weer inhoud hebben kunnen geven.

In haar 2e boek ‘Begrijp je mij nu een beetje’ maakt Marion duidelijk wat de veel voorkomende symptomen van NAH zijn. Daarnaast laat zij vijf getroffenen aan het woord. Alle betrokkenen beschrijven situaties waarbij je als ‘gezond mens’ nooit stilstaat, omdat het allemaal zo vanzelfsprekend is. Marion den Boer: ‘Leef je heel eventjes in, in wat deze mensen is overkomen, en stel je voor dat jij in een rolstoel zit en ineens niet goed meer kunt functioneren zoals je graag zou willen en zoals de ‘maatschappij’ dat van je verlangt.’

‘We varen nu een andere koers’ is te bestellen door € 15,95 over te maken naar NL40 ABNA 0474 1510 69 t.n.v. Marion en o.v.v. boek en het boek wordt aan u verstuurd na ontvangst van de betaling. ‘Begrijp je me nu een beetje’ is te verkrijgen in de boekhandel en te bestellen bij Bol.com

Marion wil zich meer gaan inzetten voor deze doelgroep en wil lezingen en voorlichting gaan geven over de gevolgen van NAH op o.a. scholen. Voor informatie kunt u contact opnemen met ons en wellicht kunnen we voor elkaar een en ander betekenen.

Activiteiten, Berichten, Blog

Persbericht symposium NAH-Vraagwijzer 23 januari 2020

Mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) komen na de revalidatieperiode vaak alleen te staan. Voor henzelf en hun naasten is het moeilijk zicht te krijgen op de juiste hulp en mogelijke nazorg in de thuissituatie. NAH-Vraagwijzer organiseert donderdag 23 januari 2020 in samenwerking met SamenDoen een symposium met als thema: ‘De zoektocht: nazorg op het gebied van welzijn in de chronische fase’. Tijdens het symposium zal de Stichting NAH-Vraagwijzer gepresenteerd worden. Een volgende stap in professionalisering om de NAH-getroffenen en zijn naasten nog beter van dienst te kunnen zijn. Het symposium is, naast voor NAH-getroffenen zelf, ook bedoeld voor mantelzorgers en professionals.

NAH-Vraagwijzer geeft voorlichting, advies en ondersteuning bij NAH in het dagelijks leven. Na het oplopen van hersenletsel verandert het leven van de getroffene drastisch. In de levenslijn is een breuk ontstaan en na afronding van de revalidatie kan gesproken worden van een rouwproces. NAH krijg je niet alleen, ook de omgeving heeft te maken met de gevolgen. Vaak is de inzet van mantelzorgers en professionele hulp onontbeerlijk.

Het doel van het symposium is informatie te verzamelen waar de behoeftes liggen van de verschillende betrokkenen. Hiervoor staan 3 workshops op het programma. De NAH-getroffenen gaan zich buigen over het thema rouwverwerking, de Mantelzorgers over “Mantelzorgen is wat ik doe, niet wie ik ben” en de professionals over de bejegening van de NAH-getroffenen.

Coördinator Lies Bonsang benadrukt het belang van aandacht voor NAH-getroffenen: “Het centrale thema is ‘de zoektocht’. Om de juiste hulp te kunnen krijgen in de thuissituatie, op het gebied van nazorg en welzijn en hoe verder na de revalidatiefase.” Wat haar betreft zegt een tekst van een mantelzorger naar aanleiding van haar ervaring voldoende: “Als je niet weet waar je om kunt vragen, stel je niet de juiste vragen. Soms is er van alles mogelijk, maar als je dat niet weet, kun je er niet om vragen. Als je er niet om vraagt, krijg je het niet.

Het symposium vindt donderdag 23 januari plaats in Huis het Bosch in Lexmond. Inloop vanaf 16.00 uur met een kopje koffie. Het programma start 16.30 uur en duurt tot 21.00 uur. Tussendoor is er een pauze met een broodje.

Aanmelden is verplicht vanwege het beperkt aantal plaatsen en voor het buffet. Klik  hier om u aan te melden.

Berichten, Blog

Wat betekenen de symptomen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in het dagelijks leven?

Auteur Marion den Boer beschrijft in haar 2e boek ‘Begrijp je mij nu een beetje’ waar getroffenen en hun naasten tegenaan lopen. Marion maakt in haar boek duidelijk wat de veel voorkomende symptomen van Nah zijn. Daarnaast laat zij vijf getroffenen aan het woord. Alle betrokkenen beschrijven situaties waarbij je als ‘gezond mens’ nooit stilstaat, omdat het allemaal zo vanzelfsprekend is. Marion den Boer: ‘Leef je heel eventjes in, in wat deze mensen is overkomen, en stel je voor dat jij in een rolstoel zit en ineens niet goed meer kunt functioneren zoals je graag zou willen en zoals de ‘maatschappij’ dat van je verlangt.’

‘Begrijp je me nu een beetje’ is te verkrijgen in de boekhandel en te bestellen bij Bol.com

In haar 1e boek ‘We varen nu aan andere koers’ beschrijft Marion den Boer wat er gebeurde na een telefoontje op 10 januari 2014. Haar man Ton had een herseninfarct gekregen tijdens zijn werkzaamheden op een duwboot. Hun hele leven stond in een keer op z’n kop. Marion vertelt hoe hun leven drastisch veranderde, hoe ze hebben gevochten en hoe ze daarna hun leven weer inhoud hebben kunnen geven.

‘We varen nu een andere koers’ is te bestellen door € 15,95 over te maken naar NL40 ABNA 0474 1510 69 o.v.v. boek en het boek wordt aan u verstuurd na ontvangst van de betaling.

 

 

Berichten, Blog

Wat niet aangeboren hersenletsel met je doet

Wat betekenen de symptomen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in het dagelijks leven? De Dordtse auteur Marion den Boer beschrijft in Begrijp je mij nu een beetje? waar getroffenen en hun naasten tegen aanlopen. De boekpresentatie en thema-avond heeft plaats op 14 november 2019. De presentatie is in handen van AD-columnist Kees Thies. Het boek is vanaf die datum ook landelijk verkrijgbaar en te bestellen via bol.com.

Vijf ervaringsverhalen
In het boek ‘Begrijp je mij nu een beetje?’ maakt Den Boer duidelijk wat de veelvoorkomende symptomen van NAH zijn. Daarnaast laat de auteur vijf getroffenen aan het woord. Menno Jansen (zwaar auto-ongeluk), José Schut (multiple sclerose), Erwin Westerbeek (hersenbloeding), Hilde Schuemie (herseninfarct), Wil Wilders (hersenstambloeding). Zij beschrijven situaties waarbij je als ‘gezond mens’ nooit stilstaat, omdat het allemaal zo vanzelfsprekend is.

Thema-avond
De presentatie van de thema-avond is in handen van de bekende columnist van het AD, Kees Thies en Roel Verbruggen van Via Cultura. Verder is er een korte voorstelling van Het Inspringtheater van Gemiva-SVG Groep, zijn er gastsprekers en liveoptredens van Rob Hendrikse en Francesco Daniel. Stichting Samball en Via Cultura hebben deze avond mede mogelijk gemaakt. Het radioprogramma van Via Cultura is live te horen op 105.0 FM.

Over de auteur
Marion den Boer heeft bijna 25 jaar een relatie met Ton. Op 10 januari 2014 kreeg zij een telefoontje dat haar echtgenoot tijdens zijn werk op een duwboot was getroffen door een herseninfarct. Over de ervaringen van Ton en haarzelf na deze gebeurtenis die hun leven in één keer op z’n kop zette en drastisch veranderde, verscheen eerder van haar hand het boek We varen nu een andere koers. 

 

Activiteiten, Berichten

SYMPOSIUM de zoektocht (Vooraankondiging)

De NAH-Vraagwijzer organiseert i.s.m. SamenDoen uit Leerdam op donderdag 23 januari 2020 een symposium in Lexmond. Het thema is ‘de zoektocht’: nazorg in de chronische fase op het gebied van welzijn. Het symposium is bedoeld voor NAH-getroffenen, hun mantelzorgers en professionals die werken voor de NAH-zorgvrager.

Tijdens het symposium wordt de nieuwe Stichting NAH-Vraagwijzer geïntroduceerd. De Stichting wordt een laagdrempelig loket waar een ieder terecht kan met zijn/haar vragen en ontvangen alle bezoekers de sociale kaart NAH voor Vijfheerenlanden. De sociale kaart wordt na het symposium gepubliceerd. Verder wordt een platform opgezet voor zelfstandige professionals die werken voor NAH-zorgvragers.

Eind november wordt het programma bekend gemaakt en gaan de uitnodigingen en de persberichten de deur uit. Hou de websites en Social Media in de gaten.

 

Berichten, Blog

NAH-Vraagwijzer Vijfheerenlanden

NAH-Vraagwijzer

Sinds september 2017 is de NAH-Vraagwijzer actief in Vijfheerenlanden. De NAH-Vraagwijzer is een ‘loket’ waar je als getroffene van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), als mantelzorger van een getroffene, als naaste, betrokken professional of vrijwilliger terecht kunt met vragen voor advies, voorlichting en ondersteuning.

De NAH-Vraagwijzer is in 2017 ontstaan door samenwerking tussen de patiëntenvereniging Stichting Hersenletsel.nl Zuid-Holland en de gemeente Leerdam. Sinds 1 januari 2019 is de NAH-Vraagwijzer onderdeel van BONSANG Advies uit Hendrik-Ido-Ambacht en wordt mogelijk gemaakt door subsidie van de gemeente Vijfheerenlanden.

De NAH-Vraagwijzer maakt sinds 1 januari 2019 onderdeel uit van Sociaal Lokaal in Leerdam en werkt nauw samen met de partners van het Sociaal Domein.

Het doel van de NAH-Vraagwijzer
Het doel van de NAH-Vraagwijzer is om het welzijn, de leefomstandigheden en de zelfredzaamheid van mensen met NAH te verbeteren en de integratie in de samenleving te bevorderen.

Het doel wordt gerealiseerd door onder andere:
–      Het geven van voorlichting en informatie, het verrichten of doen verrichten van onderzoek, het voeren van overleg, het bevorderen van samenwerking, het scheppen van voorwaarden voor begeleiding van en dienstverlening aan mensen met NAH en het beïnvloeden en controleren van gemeentelijke beleid, uitgaande van het Verdrag
–      Oplossingsgericht meedenken, informatie verstrekken en advies geven over allerlei (praktische) aangelegenheden waar een NAH-getroffene in het dagelijks leven mee te maken krijgt. Een en ander ter bevordering van het welzijn en de zelfredzaamheid van de NAH-getroffenen.
–      Het emanciperen van zorgvragers- en aanbieders op het gebied van NAH door het bieden van een herkenbaar platform dat inzichtelijkheid biedt van mogelijkheden betreffende maatwerk in de zorg, ondersteuning en begeleiding van zorgvrager.
–      (Terug)geven van de eigen regie en het bieden van ondersteuning in de uitvoering van de door de vragers/getroffenen eigen gekozen hulp/ondersteuning.
–      Organiseren van regionale bijeenkomsten en projecten.
–      Het participeren in organisaties die zich inzetten voor personen met NAH en hun naasten.

Contactgegevens
De NAH-coördinator, Lies Bonsang, is dagelijks te bereiken op telefoon 06-15091924 of via de mail info@nahvraagwijzer.nl. Voor informatie over de NAH-Vraagwijzer en de activiteiten welke in de regio georganiseerd worden kijk op de website www.nahvraagwijzer.nl

Berichten, Blog, Boek

ONBEKEND MAAKT ONBEMIND

Hierbij publiceer ik het laatste hoofdstuk ‘Onbekend maakt onbemind’ van mijn boek ‘Korsluiting in mijn hoofd’

Het manuscript van mijn boek is nu in zijn geheel af, eindelijk na vier jaar! De volgende stap is een aantal proefdrukken te laten maken en aan intimidi te laten lezen voor commentaar. Afhankelijk van de reacties kan ik nog een en ander aanpassen en dan uitgeven!

In dit hoofdstuk wil ik een aantal zaken toelichten zoals:
–           Waarom wil ik mijn verhaal c.q. ervaring publiceren?
–           Wie is mijn beoogde doelgroep? Voor wie heb ik dit boek geschreven?
–           Wat wil ik met mijn boek bereiken en met welk doel?

Doorgaan met het lezen van “ONBEKEND MAAKT ONBEMIND”

Activiteiten, Berichten

Fitness voor jongeren met NAH

De jongerenwerkgroep Zuid-Holland Zuid van de patiëntenvereniging Stichting Hersenletsel.nl en GIGA Molenlanden hebben met twee fysiopraktijken EFFLUX uit Nieuwpoort en Parafit uit Arkel afspraken kunnen maken om voor jongeren met Niet Aangeboren Hersenletsel fitness aan te bieden. De fitness vind plaats onder begeleiding van een fysiotherapeut en in een prikkelarme ruimte. Voor meer informatie klik hier voor de flyer.

Berichten, Blog

Wat is nu egenlijk zorgverlof?

Zorgverlof is verlof dat een werknemer kan opnemen om zorg te verlenen voor mensen uit de omgeving die ziek of hulpbehoevend zijn. De relatie moet wel zo zijn dat het aannemelijk is dat de werknemer de zorg moet verlenen. Voorwaarde is dat de werknemer de enige is die de zieke zorg kan geven.

Het gaat om:
–      een naast familielid (kinderen, partner, ouders, grootouders, kleinkinderen, broers en zussen)
–      anderen die deel uitmaken van het huishouden (bijvoorbeeld een inwonende tante)
–      iemand met wie de werknemer een sociale relatie heeft. Bijvoorbeeld schoonouders, een buurvrouw of een vriend.

Calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof
Dit is onder andere voor plotselinge situaties die je meteen moet oplossen: spoedeisende, onvoorziene of bijzondere persoonlijke omstandigheden. Dit verlof kan van een paar uur tot een paar dagen duren. De werkgever betaalt het salaris door tijdens het verlof. Je meldt dit verlof zo snel mogelijk bij je werkgever. Je werkgever mag een redelijk verzoek niet weigeren. Je werkgever mag je achteraf vragen om aan te tonen dat het verlof nodig was.

 Langdurend zorgverlof
Dit kun je aanvragen als iemand uit je omgeving langere tijd ziek of hulpbehoevend is. Voorwaarde is dat de verzorging noodzakelijk is en dat je de enige bent die deze zorg kan geven. Langdurend zorgverlof vraag je schriftelijk aan bij je werkgever, minstens twee weken voor het verlof. Je werkgever mag je om informatie vragen om te beoordelen of je recht hebt op verlof. Dit kan bijvoorbeeld een doktersverklaring zijn.

Andere geldende afspraken
Let wel! In de CAO of regeling van je personeelsvertegenwoordiging kunnen andere afspraken staan over zorgverlof. Als dit zo is, gelden die afspraken. Ook als deze nadelig voor je zijn.

Opbouw vakantiedagen loopt door tijdens zorgverlof
Tijdens het zorgverlof gaat de opbouw van je wettelijke vakantiedagen door. Je werkgever mag de verlofdagen niet aftrekken van je wettelijke vakantiedagen.

Heb je als mantelzorger een vraag i.v.m. bovenstaande? Mail je vraag dan naar mantelzorg@meeplus.nl