Berichten

Ook een NAH-ambassadeur uitnodigen of worden?

De patientenvereniging Hersenletsel.nl heeft inmiddels ruim 100 ervaringsdeskundige opgeleidt tot gecertificeerde ambassadeurs.

In maart wordt in Gelderland gestart met een nieuwe ambassadeurstraining om ervaringsdeskundige op te leiden tot ambassadeur van Hersenletsel.nl.

Altijd al eens van een ervaringsdeskundige willen horen waar mensen met NAH of hun naasten tegenaan lopen en hoe ze met ervaringen zijn omgegaan? Stuur een mailtje naar info@hersenletsel.nl of ga naar https://lnkd.in/dxpPHK3U.

Voor informatie over de ambassadeur klik hier voor de folder voor en over de ambassadeur van Hersenletsel.nl

Interesse om zelf ambasasdeur te worden of weet je iemand waarvan je denkt dat is iets voor …….. In maart starten we met een nieuwe ambassadeurstraining in Gelderland, er zijn nog een paar plaatsen vrij. Wees er snel bij!! Neem contact op met Lies Bonsang regio-ondersteuner bij Hersenletsel.nl door een mailte te sturen naar regioondersteuner@hersenletsel.nl

Activiteiten, Berichten

Webinar met Eric Scherder

Voor jongeren met niet aangeboren hersenletsel (NAH) is het vaak erg lastig om in contact te komen met andere jongeren met NAH. Ze voelen zich alleen en onbegrepen. Naast het onbegrip lopen ze vaak ook vast in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld problemen met school, werk of relaties. Daarom is er nu bij de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl een speciale groep voor jongeren: Jong Hersenletsel.nl. De drie bestuursleden van de werkgroep zijn zelf jongeren met NAH: Emma Susan van den Berg, Fara Verhagen en Chantal de Jong.

 

 

Jong Hersenletsel.nl organiseert op woensdag 9 februari 2022 voor jongeren met NAH (18-35 jaar) het webinar ‘Een plek in de samenleving met NAH’.

Hierin gaan ze in gesprek met jongeren en Prof. Erik Scherder. Om ervaringen en ideeën te wisselen omtrent het onderwerp Deelnemen aan de samenleving met NAH (d.m.v. betaald of onbetaald werk). Denk aan het belang van participatie en de zoektocht naar het vinden en creëren van een geschikte werkplek. Aan het eind van het Webinar zal er ook een Q&A plaatsvinden.

De avond begint om 19:00 en duurt tot 20:30. Inclusief een pauze. Graag van te voren aanmelden via deze link.

Deelname is GRATIS, ook als je (nog) geen lid bent van patiëntenvereniging Hersenletsel.nl. Van te voren aanmelden is verplicht.

Vragen? Mail naar jongeren@hersenletsel.nl

Berichten, Diensten NAH-Vraagwijzer

Clientondersteuner: WMO + NAH

Ook mensen met niet-aangeboren hersenletsel moeten de voorzieningen en hulp vanuit de Wmo zelf aanvragen bij de gemeente. De gemeente bepaalt of iemand in aanmerking komt voor ondersteuning uit de Wmo. Een Wmo-consulent van de gemeente houdt daarvoor eerst een indicatiegesprek/keukentafelgesprek met degene die de zorg aanvraagt. Tijdens het indicatiegesprek/keukentafelgesprek met de Wmo-consulent wordt gekeken welke problemen u ervaart, wat u zelf kunt doen om deze op te lossen en welke professionele ondersteuning u nodig hebt. Dat verschilt per persoon.

In het indicatiegesprek/keukentafelgesprek komen veel zaken aan de orde. Dat kan wel eens lastig zijn omdat mensen met NAH vaak problemen hebben met overzicht houden. Ook hebben Wmo-consulenten soms onvoldoende kennis van NAH en de consequenties ervan. En soms overschat iemand met NAH wat hij of zij nog zelf kan.

Daarom adviseren wij u om het gesprek niet alleen te doen maar met uw partner, een familielid of een bekende. Het kan ook een clientondersteuner zijn. Een clientondersteuner s gratis, hier zijn geen kosten aan verbonden. Een clientondersteuner kan aangevraagd worden bij MEE, SamenDoen, Welzijn Vianen of bij de NAH-Vraagwijzer. Zij kunnen u ondersteunen bij het gesprek. Twee weten meer dan één. En twee mensen kunnen vaak ook beter aangeven waar u tegen aanloopt.

 

Een goede voorbereiding is het halve werk. Soms is het lastig om in een gesprek spontaan te zeggen waar u tegen aan loopt. Bereid daarom het gesprek goed voor. Als u de vragenlijst (gesprekswijzer) van tevoren invult en uitprint, helpt dat u en ook de Wmo-consulent om beter in beeld te krijgen wat u nodig hebt.

Met de volgende tips kunt u ervoor zorgen dat de consulent zo goed mogelijk antwoord krijgt op zijn of haar vragen:

 • Vraag als u dat prettig vindt, om een gesprek bij u thuis.
 • Voer het gesprek samen met iemand die u goed kent. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan een familielid, vriend, zorgverlener of MEE consulent.
 • Geef vooraf aan waar de consulent in het gesprek rekening mee moet houden. Bijvoorbeeld spreken in korte zinnen of dingen opschrijven.
 • Doe uzelf niet sterker of te goed voor. Wij weten dat mensen zich graag groot houden en flink zijn, maar daarmee maakt u het voor uzelf zwaarder dan nodig.
 • Wees ook duidelijk over wat u zelf kunt oplossen!
 • Geef het aan als u een vraag niet goed begrijpt. Ga niet gokken of zomaar wat antwoorden.
 • Geef aan waar u tegen aan loopt en geef voorbeelden die dit laten zien.
 • Geef het aan als u wisselende dagen hebt: hoe gaat het op de goede dagen en hoe op de slechte dagen?
 • Zorg dat de consulent goed helder krijgt WAT het probleem is, WANNEER het een probleem is, WAAR u dat probleem ervaart en WAAROM u een oplossing wilt en wat voor een oplossing u wilt.
 • Zorg dat de consulent goed begrijpt dat u LAST hebt van het probleem.
 • Vraag naar de vervolgstappen: welke acties worden doorgenomen en door wie?
 • Vraag om een verslag van het indicatiegesprek.

Op de website http://www.hersenletsel.nl/ kunt u de vragenlijsten digitaal invullen. U krijgt dan automatisch tips en een score. Daarna kunt u de lijst printen en meenemen naar uw gesprek.

WMO Gesprekswijzer getroffene

WMO Gesprekswijzer mantelzorger

 

Berichten, Diensten NAH-Vraagwijzer

Lezingen en presentaties

De NAH-coördinator Lies Bonsang is ervaringsdeskundige en geeft regelmatig presentaties over de gevolgen en impact van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) in het dagelijks leven en over de patientenvereniging Hersenletsel.nl.

Het geven van voorlichting, presentaties en gastlessen geeft mij energie en voldoening. Daarnaast deel ik graag mijn kennis en ervaring op het gebied van NAH en hoop hiermee anderen, NAH-getroffenen – mantelzorgers – werkgevers – zorgprofessionals, verder te kunnen helpen.

Mijn lezingen/presentaties gaan over:

 • De gevolgen en de impact van NAH in het dagelijks leven.
 • Wie is en wat doet de patientenvereniging Hersenletsel.nl?
 • Lezing over mijn boek ‘Kortsluiting in mijn hoofd’

Wat levert een lezing of een presentatie op?

 • Kennis wat is hersenletsel, oorzaken en de (on)zichtbare gevolgen.
 • Inzicht in de gevolgen en de impact van hersenletsel in het dagelijks leven.
 • Hoe om te gaan met iemand die hersenletsel heeft.
 • Inzicht in revalidatie- en re-integratieproces na het opdoen van hersenletsel.

Heb je vragen over de onderwerpen of wil je meer weten over de mogelijkheden of sparren wat ik voor je kan betekenen voor een bijeenkomst/congres/symposium die je wilt organiseren? Bel naar 06-15091924 of stuur een mailtje naar info@nahvraagwijzer.nl. Gewoon doen, je wordt er altijd wijzer van!

Berichten, Diensten NAH-Vraagwijzer

Mentorschap voor NAH-getroffenen

Nederland vergrijst! Gezinnen worden kleiner. Kinderen wonen ver weg. Ouders hebben eigen zorgbehoeften. Familieleden hebben andere zorgtaken. Veel ouderen staan er na overlijden van partner alleen voor.

Het kan gebeuren dat een NAH-getroffene niet (meer) zelf kan beslissen over belangrijke onderwerpen, zoals de eigen verzorging, behandeling of begeleiding. De NAH-getroffenenmoet dan beschermd worden door een mentor. Zo kunnen anderen geen misbruik maken van zijn of haar situatie.

Een mentor is er voor meerderjarigen die moeilijk zelf de regie over hun leven kunnen houden. Denk aan jongeren met NAH die achttien jaar zijn geworden en hulp nodig hebben bij het maken van de juiste keuzes of niet meer in staat is om zelf de juiste beslissingen te nemen.

Als een NAH-getroffene een mentor nodig heeft, wordt er eerst gekeken naar het eigen netwerk. Misschien is er een partner, broer, zus of kind die de belangen kan en wil behartigen. Is die er niet, dan komt een professionele mentor in beeld. Mentorschap kan worden opgelegd door de kantonrechter. Soms is mentorschap tijdelijk en soms wordt het voor langere tijd ingesteld.

De NAH-coordinator van de NAH-Vraagwijzer kan als mentor ingezet worden. Samen en in overleg met de NAH-getroffene neem ik de belangrijke beslissingen voor persoonlijke, niet-financiële, zaken. Als de NAH-getoffene het niet meer begrijpt, dan maakt de mentor de keuze, zoals deNAH-getroffene dat zelf gedaan zou hebben. Als mentor ben ik de ondersteuner, begeleider, plaatsvervanger of vertegenwoordiger. Afhankelijk van de mogelijkheden die deNAh-getroffene zelf nog heeft. Ik waak over de belangen van de NAh-getroffene en als ik benoemd ben door het Kantongerecht, leg ik verantwoording af aan de kantonrechter.

Berichten, Diensten NAH-Vraagwijzer

Buddy’s voor mensen met NAH

Behoefte aan een gesprek of vragen, je verhaal vertellen of je hart luchten?

Een buddy is een enthousiaste vrijwilliger die sociaal betrokken is en ondersteuning biedt aan iemand met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Ze worden voor hun inzet geselecteerd, zijn getraind en krijgen begeleiding. 

De relatie tussen een buddy (ook wel ‘maatje’ genoemd) en de NAH-getroffene/mantelzorger is op basis van gelijkwaardigheid. Inzet van een buddy is altijd één op één en is afhankelijk van de vraag van de getroffene of hun mantelzorger.

Mensen met NAH krijgen te maken met verlies van lichamelijke, sociale of psychische mogelijkheden. Hun ziekte heeft grote invloed op hun leven. Zij kunnen een beroep doen op een vaste buddy, die steun biedt bij het verwerken van het verlies aan mogelijkheden in de thuissituatie. Buddy’s zijn vaak actief naast familie, vrienden en professionele hulpverleners. Maar ook in situaties waar mensen geen beroep op anderen kunnen doen.

Een buddy gaat er samen op uit voor een wandeling, neemt tijd voor een spelletjes of ondersteunt als ervaringsdeskundige de getroffene bij vragen zoals: “Hoe ga ik om met mijn diagnose en wat betekent dit voor mijn partner of gezin? Of hoe kan ik van het leven (blijven) genieten?”
Een buddy biedt een luisterend oor, is betrokken en geeft tijd en aandacht aan het alledaagse en het bijzondere en is er voor de getroffene/mantelzorger.

“Iedere situatie van een aanvrager is anders: getrouwd, met kinderen of alleenstaand, jong of ouder. De inzet stemmen we af op zowel de buddy als de aanvrager. Naast de coördinatie begeleid ik ze en kunnen ze altijd bij me terecht voor vragen of dingen waar ze tegenaan lopen”. “Onze buddy’s kiezen bewust voor één op één contact en hebben oog en oor voor de NAH-getroffene”.

 

Berichten, Blog

Start nieuwe ambassadeurstrainingen in Tiel en Deventer

De Patientenvereniging Hersenletsel.nl Regio Oost (Overijssel en Gelderland) organiseert in 2022 nieuwe ambassadeurstrainingen in Deventer en in Tiel. De ambassadeurstraining in Tiel wordt georganiseerd i.s.m. de regio Noord-Brabant.

Wil jij een gezicht en meer bekendheid geven aan Niet Aangeboren Hersenletsel? Samen het gesprek aangaan vanuit de ervaring en kennis? Dan zijn wij op zoek naar jou!

 

Steeds vaker wordt er gebruik gemaakt van de ‘inzet van ervaringsdeskundigheid’ bij activiteiten en processen in zorg en welzijn. Een goede ontwikkeling, maar niet iedereen met een bepaalde aandoening is een ervaringsdeskundige. Ook al heeft hij/zij ervaringskennis.

In de training ‘NAH-ambassadeurs’ leren de deelnemers vanuit hun eigen kracht op welke wijze zij de doelgroep kunnen ondersteunen. De ene ambassadeur zal meer affiniteit met lotgenotencontact hebben. De ander zal zich graag willen inzetten voor een bepaald thema, voorlichting willen geven of de voorkeur geven om één op één met een lotgenoot in gesprek te gaan.

Heb jij interesse en wil jij deze training volgen om NAH-ambassadeur te worden bij de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl? Of heb je nog vragen en wil je eerst meer informatie over de training en de rol en functie van de NAH-ambassadeur?

Stuur dan een e-mail naar regioondersteuner@hersenletsel.nl  o.v.v. van je naam en woonplaats en je telefoonnummer. Lies Bonsang regio-ondersteuner en trainer bij Hersenletsel.nl, neemt zo spoedig mogelijk contact met je op.

Wil je weten wat het profiel is van de NAH-ambassadeur? Ga naar de website  lees meer over de ambassadeurstraining in Tiel en Deventer en lees naar wie wij op zoek zijn.

Berichten, Blog

Stichting NAH-Vraagwijzer stopt per 01-01-2022 met haar werkzaamheden.

De Stichting NAH-Vraagwijzer stopt per 01-01-2022. In het voorjaar van 2022 wordt de Stichting opgeheven.

BONSANG Advies zet de werkzaamheden van Stichting NAH-Vraagwijzer voort onder de naam NAH-Vraagwijzer als onderdeel van BONSANG Advies.

Uitgebreide informatie over de werkzaamheden en dienstverlening van de NAH-Vraagwijzer kunt u lezen op deze website.

De website, sociale media en de contactgegevens blijven ongewijzigd. Alleen het logo veranderd.

 

Berichten, Blog

‘Beweeg je brein fit’ is het thema van de webinar op 8 december 2021 door Het Fitte Brein

Bewegen is goed voor je hersenen. Het verbetert je stemming, zorgt ervoor dat je beter slaapt en het vermindert stress. Maar voldoende bewegen is niet altijd even makkelijk vol te houden. In dit gratis webinar vertelt hoogleraar en psychiater Wiepke Cahn wat er gebeurt in je hersenen als je beweegt en hoe je zelf deze positieve effecten kunt merken. Onderzoeker en gezondheidspsycholoog Jeroen Deenik vertelt hoe belangrijk bewegen is bij het voorkomen en behandelen van psychische klachten. Ook geeft hij concrete tips om voldoende bewegen makkelijker te maken. Deze gratis webinar is op woensdag 8 december 2021 en begint om 20.00 uur. Meer lezen en aanmelden doe je op de website van  Het Fitte Brein