Activiteiten, Berichten

Theatervoorstelling Hersenkronkels met de voorstelling Thuis begint het pas

De plaatsen voor rolstoel- en rollator gebruikers, met max 1 begeleider, zijn besperkt beschikbaar. Wees er snel bij, want vol = vol!!!

Na ontvangst van de betaling ontvangt u de kaarten via de mail. De kaarten zijn te bestellen via onze website.

Activiteiten, Berichten

Start verkoop kaarten theatervoorstelling “thuis begint het pas”.

 

Stichting NAH-Vraagwijzer organiseert op donderdag 17 november 2022 in theaterzaal Helsdingen in Vianen een theatervoorstelling van de theatergroep Hersenkronkels van patientenvereniging Hersenletsel.nl Zuid-Holland en de voorstelling gaat over ‘thuis begint het pas’.

Het doel van de voorstelling is om de gevolgen en de impact van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) bij een breed publiek onder de aandacht te brengen.

De voorstelling duurt van 19.30 uur – 21.00 uur, zonder pauze, en vanaf 19.00 uur is de zaal open.

Kaarten zijn vanaf nu via de website te bestellen. In de voorverkoop tot 01-08-2022 kost een kaartje € 6 en
na 01-08-2022 € 9.

Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor rolstoel/rollator gebruikers. Dus wees er snel bij!

Na ontvangst van betaling worden de tickets via de mail aan u verzonden. Tegen inlevering van uw ticket ontvangt u na afloop van de voorstelling een muntje voor een consumptie in de bar. Er is dan gelegenheid om met de spelers en de mensen van de organisatie nog even na te praten.

 

Activiteiten, Blog

Flyer cursus ‘Inzet NAH-ervaringsdeskundigheid’

Stichting NAH-Vraagwijzer start op 9 september in Leerdam met de cursus ‘Inzet NAH-ervaringsdeskundigheid’.

De cursus is bedoeld voor enthousiaste mensen met NAH en mantelzorgers van NAH-getroffenen die klaar zijn voor een volgende stap in hun ervaring met NAH in de leeftijdscategorie 18 – 65 jaar.

Voor algemene informatie cursus ‘Inzet NAH-ervaringseskundigheid’ klik op cursusinformatie.

Voor het doel van de cursus, de criteria om deel te kunnen nemen aan de cursus en wat wij van de cursisten verwachten klik hier.

De info-sheet met inhoudelijke informatie over de cursus ‘Inzet NAH-ervaringsdeskundigheid’ is hier te  downloaden

Activiteiten

Algemene informatie cursus Inzet NAH-ervaringsdeskundigheid

Tijdens de cursus leren de cursisten vaardigheden die nodig zijn voor het bieden van ondersteuning in het proces van herstel na een hersenletsel. Deze vaardigheden hebben vooral betrekking op communicatie en persoonlijke effectiviteit. Tevens wordt aandacht besteedt aan levend verlies bij NAH.

Er wordt onder andere aandacht besteedt aan feedback geven en ontvangen, feitelijke kennis over de gevolgen en de impact van NAH in het dagelijks leven, het aangeven en bewaken van de eigen grenzen, het eigen ervaringsverhaal leren schrijven en presenteren. Ervaringen van deelnemers aan deze cursus vormen een belangrijke input. Met de kennis en kunde uit deze cursus kunnen de cursisten andere mensen en lotgenoten behulpzaam zijn en een luisterend oor bieden in hun ontwikkeling en herstelproces.

Als NAH-ervaringsdeskundige zijn er volop mogelijkheden om aan de slag te gaan: organiseren van lotgenotenbijeenkomsten, voorlichting/presentaties geven, je eigen ervaringsverhaal vertellen, ingezet worden als een buddy/maatje, scholing/gastlessen aan studenten op Mbo- en Hbo-scholen en Universiteit, deelnemen aan onderzoeken, organiseren van workshops en themabijeenkomsten eventueel met behulp en ondersteuning van de NAH-coördinator.

Tijdens de cursus en in het 1e jaar is er hulp en ondersteuning van de trainers om deze bijeenkomsten te organiseren. De bijeenkomsten kunnen op allerlei plekken zijn: buurthuizen, kerken, scholen, universiteiten, symposia, congressen, mantelzorgsalons e.d. Op deze manier wordt er een brede doelgroep van mensen bereikt. Tijdens de dialoogbijeenkomsten informeer je organisaties en mensen over het bestaan en ontstaan van hersenletsel, de (onzichtbare) gevolgen hiervan en misvattingen hierover. Deze dialoogbijeenkomsten worden door de NAH-ervaringsdeskundigen zelf verzorgd, eventueel met behulp van de trainers.

Hoewel de cursus (h)erkenning van de rol van naaste met zich meebrengt, benadrukken we dat het geen vorm van lotgenotencontact of dagbesteding is. Het gaat nadrukkelijk om het trainen van (presentatie)vaardigheden voor mensen die ingezet willen worden als NAH-ervaringsdeskundige. Deze cursus is geen opleiding tot hulpverlener!

De NAH-Vraagwijzer zet regelmatig NAH-ervaringsdeskundige in als gastvrouw/gastheer bij activiteiten, zoals bij informatiemarkten, informatiestands, symposia, bijeenkomsten en voorlichtingsbijeenkomsten. vrijwilligers kunnen ook ingezet worden op ondersteunen taken. Daarnaast worden de NAH-ervaringsdeskundigen begeleidt en ondersteunt als zij zelf met initiatief komen voor een activiteit of iets dergelijks.

Er zijn vrijwilligers die het hebben over hun ‘werk’ en zij ervaren het vrijwilligerswerk ook als werk! Met het inzetten van NAH-ervaringsdeskundigen op specifieke werkzaamheden krijgen de vrijwilligers weer een doel en een verantwoordelijkheid waardoor zij op een volwaardige wijze weer kunnen participeren in de samenleving.

 

Activiteiten, Berichten

Themabijeenkomst: wat doet een mantelzorgmakelaar

 

 

Stichting NAH-Vraagwijzer organiseert, op dinsdag 5 april, i.s.m. de mantelzorgmakelaars Miranda van Luenen en Alina Kuiper een themabijeenkomst over ‘Wat doet een mantelzorgmakelaar’.

Voor informatie over programma, tijdstip, locatie en aanmelden zie bijgevoegde flyer.

Mantelzorgen gaat vaak vanzelf, maar is niet vanzelfsprekend.

Mantelzorgmakelaar is er voor u en biedt maatwerk, elke sitiatie is tenslotte anders.

Activiteiten, Berichten

Bijeenkomst Hoe om te gaan met NAH

Op 21 maart 2022 geeft Stichting NAH-Vraagwijzer, op uitnodiging van Netwerk Wel Thuis,  voorlichting over hoe om te gaan met Niet Aangeboren Hersenletsel. Het wordt een interactieve bijeenkomst, voor inwoners en professionals en vrijwilligers uit Vijfheerenlanden, die draait om bewustwording.

Voor meer informatie over deze bijeenkomst, de lokatie en om u aan te melden klik  hier

Activiteiten, Berichten

Voorlichting over Hoe om te gaan met NAH

Op 21 maart 2022 geeft Stichting NAH-Vraagwijzer, op uitnodiging van Netwerk Wel Thuis,  voorlichting over hoe om te gaan met Niet Aangeboren Hersenletsel. Het wordt een interactieve bijeenkomst, voor inwoners en professionals en vrijwlligers uit Vijfheerenalnden, die draait om bewustwording.

Voor meer informatie over deze bijeenkomst, de lokatie en om u aan te melden klik  hier

Activiteiten, Blog

1e bijeenkomst voor Jongeren met NAH in Leerdam was een succes!!

Onze eerste bijeenkomst voor jongeren met NAH in Leerdam was op dinsdagavond 8 februari jl en gelijk een succes! En wat een mooie opkomst met een totaal van 8 jongeren. We hebben het over van alles gehad. Wat doe je in het dagelijks leven, sport je nog of zit je op een dagbesteding. De gesprekken tussen de jongeren kwamen vanzelf op gang. Ze waren enthousiast en vonden het leuk om samen activiteiten te gaan ondernemen. Er is gelijk een groepsapp aangemaakt om zo nog meer tips en tricks met elkaar te kunnen delen.

Volgende bijeenkomst wil ik iemand uitnodigen die verstand heeft van aangepast sporten. Zodat de jongeren daar meer informatie over kunnen krijgen. Want er is heel veel mogelijk zelfs als je NAH hebt!

Kortom het was een succes! De volgende bijeenkomst voor jongeren met NAH in Leerdam is op dinsdag 12 april.

Wil je ook een keer langskomen en met lotgenoten kennismaken? Meld je dan aan door een mailtje te sturen naar emmasusan@nahvraagwijzer.nl of klik hier voor meer informatie over de bijeenkomsten in Leerdam.

Op dinsdag 8 maart starten we met jongerenbijeenkomsten in Vianen. Voor informatie over de bijeenkomsten in Vianen klik hier

 

Activiteiten

Informatiebijeenkomst voor Jongeren met NAH in Vianen

 

De NAH-Vraagwijzer organiseert op 8 maart 2022 een informatiebijeenkomst voor Jongeren met NAH in Vianen.

Ouders/begeleiders zijn ook welkom, zij mogen gezamenlijk in een aparte ruimte verblijven, waar eventueel ruimte is voor contact. Wij verzorgen ook voor hen koffie en thee.

Vanwege de RIVM-maatregelen is aanmelden verplicht.

Voor het bijwonen van deze bijeenkomst dien je in het bezit te zijn van een geldig coronatoegangsbewijs.

Voor meer informatie zie bijgevoegde flyer.

Activiteiten

Lotgenotenbijeenkomst voor jongeren met NAH in Leerdam

De NAH-Vraagwijzer organiseert in 2022 op 5 dinsdagavonden in het Glaspark in Leerdam bijeenkomsten voor Jongeren met NAH. De 1e bijeenkomst is op dinsdag 8 februari van 19.00 – 21.00 uur.

Ouders/begeleiders zijn ook welkom, zij mogen gezamenlijk in een aparte ruimte verblijven, waar eventueel ruimte is voor contact. Wij verzorgen ook voor hen koffie en thee.

Vanwege de RIVM-maatregelen is aanmelden verplicht.

Voor het bijwonen van deze bijeenkomsten dien je in het bezit te zijn van een geldig coronatoegangsbewijs.

Voor meer informatie zie bijgevoegde flyer.