Berichten, Blog

Arbeidsparticipatie voor (jong) volwassenen met Niet Aangeboren Hersenletsel

Iedereen telt en doet mee!

De patiëntenvereniging Hersenletsel.nl en de DeWolfPact en de Buzinezzclub gaan samenwerken om ervoor te zorgen dat (jong) volwassenen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) zich weer onderdeel van de maatschappij voelen door passend werk voor hen te vinden. De Buzinezzclub is een sociale onderneming die kansarme (jong) volwassenen tussen de 18 en 35 jaar middels een intensief programma de kans biedt om een plek te vinden op de arbeidsmarkt. DeWolfPact levert een belangrijke bijdrage aan de vernieuwing van de zorg in Nederland, met name op het terrein waar kwaliteit, huisvesting, zorg en behandeling elkaar raken. Doorgaan met het lezen van “Arbeidsparticipatie voor (jong) volwassenen met Niet Aangeboren Hersenletsel”

Berichten, Blog

NAH-Vraagwijzer wordt een stichting

Een paar maanden geleden ben ik benaderd door de bestuurder van een organisatie voor begeleid wonen voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)  uit Zwijndrecht. Na een goed gesprek kwam het voorstel om een Stichting op te richten en in deze stichting een aantal diensten in onder te brengen t.b.v. NAH-zorgvragers. De NAH-Vraagwijzer maakt op dit moment nog deel uit van BONSANG Advies.

Inmiddels zijn we een paar maanden verder en de concept-statuten voor de op te richten stichting zijn gereed en het doel en de doelstellingen zijn bekend. Er moeten nog werkafspraken worden gemaakt over onder andere de samenwerking en afbakening van werkzaamheden in verband met onze eigen organisaties. De stichting beoogt om het welzijn, de leefomstandigheden en de zelfredzaamheid van mensen met NAH te verbeteren en de integratie in de samenleving te bevorderen. De stichting wil dit realiseren door een aantal diensten aan te bieden aan zorgvragers NAH:

1          De huidige NAH-Vraagwijzer wordt als eerste in de stichting ondergebracht;

2          We willen een samenwerkingsplatform oprichten voor zelfstandige professionals die werken met zorgvragers NAH;

3          Ontwikkelen van een sociale kaart op het gebied van NAH;

4          Aanbieden van de kieswijzer voor NAH-zorg.

Op dit moment zijn we bezig met het schrijven van een stappenplan en om de kaders van de vier diensten vast te leggen. We starten met de huidige NAH-Vraagwijzer onder te brengen in de stichting en om de organisatie op te zetten. Tegelijkertijd gaan we in overleg met enkele zelfstandige professionals, uit ons netwerk, die werkzaam zijn met zorgvragers NAH. Wij willen uit het werkveld vernemen welke ideeën er zijn en behoefte aan is om deel te nemen aan een samenwerkingsplatform.

Op het moment dat een dienst duidelijk is omschreven en aangeboden kan worden aan de zorgvrager NAH zal gekeken worden naar financieringsvormen. Dit kan zijn subsidies aanvragen bij gemeenten en instanties en fondswerving. Tegelijkertijd zal geïnvesteerd worden in netwerken om bekendheid te krijgen voor de nieuwe stichting.

Wil je op de hoogte blijven van de verdere ontwikkeling? Volg ons via de blogs die regelmatig gaan verschijnen en worden geplaats op www.nahvraagwijzer.nl. Of abonneer je op de blogs van de NAH-Vraagwijzer en je wordt automatisch op de hoogte gehouden.

Lies Bonsang

Berichten, Blog

Mijn verhaal

Een paar geleden ben ik begonnen om een boek te schrijven over mijn herseninfarct. Het verhaal gaat over de aanleiding, de revalidatie, mijn re-integratie naar werk en alles wat hier om heen gebeurde en hoe mijn leven is veranderd. Maar ook hoe ik een nieuw en ander leven heb opgebouwd. Een indrukwekkend verhaal al zeg ik het zelf. Als ik teruglees wat in de twee jaar voorafgaand aan het herseninfarct allemaal is gebeurd, dan is het niet zo verwonderlijk dat ik een herseninfarct heb gekregen. Langdurige stres en een hiermee gepaard gaande, gedurende een langere periode, hoge bloeddruk is de oorzaak geweest.

Het manuscript is al een tijdje in concept af, door een redacteur geredigeerd en door een bevriend echtpaar gelezen en voorzien van op- en aanmerkingen. Inmiddels ben ik voor de vierde keer bezig om de puntjes op de i te zetten. Telkens zijn er andere aangelegenheden die mijn aandacht vragen en het manuscript op de achtergrond raakt. Ik hoop echt dat ik deze zomer het manuscript kan afronden.

Het manuscript bestaat uit 4 delen: het begin –  de revalidatie – mijn re-integratie en mijn leven met NAH. De eerste twee delen zijn bijgewerkt en op dit moment ben ik bezig met het derde deel. Ik hoop binnen twee maanden het manuscript helemaal bijgewerkt te hebben. En ja hoe dan verder?

Ik heb besloten om het concept-verhaal in 10 oplagen te laten printen en in te binden en aan een aantal mensen uit mijn omgeving te laten lezen. Ik wil hun vragen om het boek te willen lezen en te beoordelen op leesbaarheid, duidelijkheid en hun mening te willen geven over de inhoud. Al deze reacties wil ik dan voor zover mogelijk en relevant nog verwerken in de definitieve versie.

Ja en dan komt de grote hamvraag op welke wijze ga ik het uitgeven? Via een drukker of in eigen beheer? Maar dat is voor latere zorg.

In de afgelopen jaren ben ik regelmatig gevraagd om voorlichting en presentaties te geven over de patiëntenvereniging Hersenletsel en de gevolgen van NAH. Ik heb regelmatig Ambassadeurs van Hersenletsel.nl gevraagd om samen met mij deze bijeenkomsten te verzorgen. Ik vertelde dan een en ander over de patiëntenvereniging en in het algemeen de gevolgen van NAH in het dagelijks leven en de Ambassadeur vertelde zijn/haar eigen verhaal. Ik heb besloten om per 1 januari 2020 mijn bestuursfunctie bij de patiëntenvereniging Hersenletsel Zuid-Holland neer te leggen en ik denk dat het tijd wordt dat ik mijn eigen verhaal ga vertellen en lezingen ga geven naar aanleiding van mijn boek. Wordt een nieuwe uitdaging, dit is toch heel wat anders dan wat ik tot nu toe heb gedaan. Het gaat nu over mijn eigen verhaal, wat ik allemaal heb meegemaakt, mijn emoties, mijn gevecht met mijzelf om de gevolgen te accepteren en om al datgene wat ik heb moeten loslaten omdat ik het niet meer kan, mijn rouwverwerking. Maar heb ook een nieuw en ander leven  moeten opbouwen met vallen en opstaan, met een lach en een traan. Dit is heel andere koek en ga het gewoon proberen. Nou ja gewoon … Zal wel een en ander moeten voorbereiden en afhankelijk van de doelgroep en de tijd die ik krijg voor een presentatie/lezing mijn verhaal moeten aanpassen. Wow, wel een hele leuke uitdaging. Geweldig!

Lies Bonsang

Activiteiten, Berichten, Blog

Zomerstop NAH-inloopochtend Zuid-Holland Zuid

De geplande themabijeenkomsten op zaterdag 22 juni in Groot-Ammers en op zaterdag 29 juni in Leerdam gaan door omstandigheden niet door.

De eerstvolgende themabijeenkomst vind plaats op zaterdag 14 september in Verpleeghuis Crabbehoff in Dordrecht en het thema is dan ‘NAH en voeding’ en wordt verzorgd door Irene Zwinkels.

De NAH-Inloopochtenden in Dordrecht, Giessenburg en Leerdam houden een zomerstop van maandag 15 juli tot en met vrijdag 30 augustus.

In de week van 2 september zijn wij weer aanwezig in Dordrecht, Giessenburg en Leerdam.

Het team van gastvrouwen en gastheren wenst een ieder een hele mooie zomer en een fijne vakantie.

Stg. Hersenletsel.nl Zuid-Holland
Lies Bonsang

 

Activiteiten, Berichten, Blog

Tips van en voor mensen met hersenletsel

Het Expertisecentrum Hersenletsel Limburg heeft een boekje gemaakt met tips van en voor mensen met hersenletsel die deel hebben genomen aan een onderzoek naar de zorg voor mensen met hersenletsel en hun naasten. Het boekje bevat geen tips vanuit de visie van de professionals, maar tips vanuit de ervaringen van mensen die zelf leven met hersenletsel.

Het boekje ‘Tips van en voor mensen met hersenletsel’ is hier  hier te downloaden.

Activiteiten, Berichten, Blog

Leven met hersenletsel op de lange termijn

Het Expertisecentrum Hersenletsel Limburg heeft een boekje gemaakt met tips van en voor partners/naasten van mensen met hersenletsel die deel hebben genomen aan een onderzoek naar de zorg voor mensen met hersenletsel en hun naasten. Het boekje bevat geen tips vanuit de visie van professionals, maar tips vanuit de ervaringen van mensen die leven met een partner met hersenletsel.

Het boekje ‘Tips van en voor partners van mensen met hersenletsel’ is hier te downloaden.

Activiteiten, Berichten, Blog

Start cursus HOOFD-stuk voor NAH_getroffenen

In oktober start de NAH-Vraagwijzer i.s.m. Zita Schwab (NLP-coach) de cursus HOOFD-stuk voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).

De cursus HOOFD-stuk is gericht om de gereedschapskist van de deelnemer met NAH uit te breiden met allerhande tools voor effectiever zelfmanagement, prikkelmanagement, emotiemanagement en energiemanagement. Thema’s die ook aan de orde komen: zijn/haar rol(len) binnen het gezin/familie, werk, realistische doelen stellen, assertiviteit en zingeving. Ook komen slimme tips & tricks voorbij, bijvoorbeeld op het gebied van planning en agendabeheer. Er is veel ruimte voor inbreng van de deelnemers.

Aan het eind van de cursus
– Ervaart de deelnemer meer grip en eigen regie
– Heeft de deelnemer een beter zelfbeeld
– Heeft de deelnemer een beter gevoel over zichzelf en de toekomst
– Heeft de deelnemer de tools om zelf verdere stappen te zetten naar herstel

Voor meer informatie over doel van de cursus, inhoud, opzet, data, docenten, kosten en locatie klik hier.

Activiteiten, Berichten

Training Ambassadeur hersenletsel.nl

Gisteren is officieel de werving voor de 2e training in Zuid-Holland om Ambassadeur van de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl gestart. 

Afgelopen vrijdag 29 maart zijn in Leiden tijdens een officiële bijeenkomst 14 deelnemers van de 1e groep in Zuid-Holland gecertificeerd als Ambassadeur van de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl

In Zuid-Holland wordt voor de zomervakantie gestart met de training om een  2e groep van Ambassadeurs voor Hersenletsel.nl op te leiden. 

Wellicht wil je zelf Ambassadeur worden of ken je iemand voor wie dit interessant kan zijn. 

Klik hier voor de wervingsfolder en klik hier voor het competentieprofiel.

Activiteiten, Berichten

Fitness voor jongeren met niet aangeboren hersenletsel

De patiëntenvereniging Stichting Hersenletsel.nl Zuid-Holland heeft naar aanleiding van een sponsoractie in december 2018 in Groot-Ammers (Alblasserwaard) ruim € 4.000 mogen ontvangen. Met de organisatie van de sponsoractie is overeengekomen dat wij dit bedrag volledig besteden aan Jongeren met NAH in de leeftijd van 15 – 28 jaar, wonende in de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden, Gorinchem en de Drechtsteden. Doorgaan met het lezen van “Fitness voor jongeren met niet aangeboren hersenletsel”

Activiteiten, Berichten, Blog

Folder met programma 2019 regio Zuid-Holland Zuid

Het programma 2019 voor de regio Zuid-Holland Zuid is samengesteld en kunt u hier downloaden.