Berichten, Blog

Publieksbijeenkomsten CVA-keten Drechtzorg

De NAH-Vraagwijzer gaat in 2020 samen met de CVA-keten Drechtzorg iedere maand een publieksbijeenkomst organiseren in regio Zuid-Holland Zuid. De 1e bijeenkomst staat gepland op woensdag 26 februari 2020 van 10 – 12 uur bij de woonzorgorganisatie Zorgwaard in Puttershoek. Het thema is ‘algemene voorlichting over NAH’.

Wilt u hierbij aanwezig zijn? Kijk dan regelmatig op de website www.Drechtzorg.nl of www.nahvraagwijzer.nl of abonneer u op de berichtenservice van de NAH-Vraagwijzer en u ontvangt automatisch een melding op het moment dat op de website een nieuw bericht wordt geplaatst. U kunt ons ook volgen op Twitter @nahvraagwijzer en op LinkedIN

Berichten, Blog

Lezingen

Auteur Marion den Boer geeft regelmatig lezingen over haar persoonlijke ervaring met NAH en heeft inmiddels 2 boeken geschreven.

In haar 1e boek ‘We varen nu aan andere koers’ beschrijft Marion den Boer wat er gebeurde na een telefoontje op 10 januari 2014. Haar man Ton had een herseninfarct gekregen tijdens zijn werkzaamheden op een duwboot. Hun hele leven stond in een keer op z’n kop. Marion vertelt hoe hun leven drastisch veranderde, hoe ze hebben gevochten en hoe ze daarna hun leven weer inhoud hebben kunnen geven.

In haar 2e boek ‘Begrijp je mij nu een beetje’ maakt Marion duidelijk wat de veel voorkomende symptomen van NAH zijn. Daarnaast laat zij vijf getroffenen aan het woord. Alle betrokkenen beschrijven situaties waarbij je als ‘gezond mens’ nooit stilstaat, omdat het allemaal zo vanzelfsprekend is. Marion den Boer: ‘Leef je heel eventjes in, in wat deze mensen is overkomen, en stel je voor dat jij in een rolstoel zit en ineens niet goed meer kunt functioneren zoals je graag zou willen en zoals de ‘maatschappij’ dat van je verlangt.’

‘We varen nu een andere koers’ is te bestellen door € 15,95 over te maken naar NL40 ABNA 0474 1510 69 t.n.v. Marion en o.v.v. boek en het boek wordt aan u verstuurd na ontvangst van de betaling. ‘Begrijp je me nu een beetje’ is te verkrijgen in de boekhandel en te bestellen bij Bol.com

Marion wil zich meer gaan inzetten voor deze doelgroep en wil lezingen en voorlichting gaan geven over de gevolgen van NAH op o.a. scholen. Voor informatie kunt u contact opnemen met ons en wellicht kunnen we voor elkaar een en ander betekenen.

Activiteiten, Berichten, Blog

Persbericht symposium NAH-Vraagwijzer 23 januari 2020

Mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) komen na de revalidatieperiode vaak alleen te staan. Voor henzelf en hun naasten is het moeilijk zicht te krijgen op de juiste hulp en mogelijke nazorg in de thuissituatie. NAH-Vraagwijzer organiseert donderdag 23 januari 2020 in samenwerking met SamenDoen een symposium met als thema: ‘De zoektocht: nazorg op het gebied van welzijn in de chronische fase’. Tijdens het symposium zal de Stichting NAH-Vraagwijzer gepresenteerd worden. Een volgende stap in professionalisering om de NAH-getroffenen en zijn naasten nog beter van dienst te kunnen zijn. Het symposium is, naast voor NAH-getroffenen zelf, ook bedoeld voor mantelzorgers en professionals.

NAH-Vraagwijzer geeft voorlichting, advies en ondersteuning bij NAH in het dagelijks leven. Na het oplopen van hersenletsel verandert het leven van de getroffene drastisch. In de levenslijn is een breuk ontstaan en na afronding van de revalidatie kan gesproken worden van een rouwproces. NAH krijg je niet alleen, ook de omgeving heeft te maken met de gevolgen. Vaak is de inzet van mantelzorgers en professionele hulp onontbeerlijk.

Het doel van het symposium is informatie te verzamelen waar de behoeftes liggen van de verschillende betrokkenen. Hiervoor staan 3 workshops op het programma. De NAH-getroffenen gaan zich buigen over het thema rouwverwerking, de Mantelzorgers over “Mantelzorgen is wat ik doe, niet wie ik ben” en de professionals over de bejegening van de NAH-getroffenen.

Coördinator Lies Bonsang benadrukt het belang van aandacht voor NAH-getroffenen: “Het centrale thema is ‘de zoektocht’. Om de juiste hulp te kunnen krijgen in de thuissituatie, op het gebied van nazorg en welzijn en hoe verder na de revalidatiefase.” Wat haar betreft zegt een tekst van een mantelzorger naar aanleiding van haar ervaring voldoende: “Als je niet weet waar je om kunt vragen, stel je niet de juiste vragen. Soms is er van alles mogelijk, maar als je dat niet weet, kun je er niet om vragen. Als je er niet om vraagt, krijg je het niet.

Het symposium vindt donderdag 23 januari plaats in Huis het Bosch in Lexmond. Inloop vanaf 16.00 uur met een kopje koffie. Het programma start 16.30 uur en duurt tot 21.00 uur. Tussendoor is er een pauze met een broodje.

Aanmelden is verplicht vanwege het beperkt aantal plaatsen en voor het buffet. Klik  hier om u aan te melden.

Blog, NAH-Vraagwijzer

Casemanager Hersenletsel

In Nederland is veel aanbod van goede zorg en ondersteuning voor mensen met hersenletsel, maar zij worden daar vaak niet naar verwezen en weten zelf niet waar te zoeken. Daardoor hebben mensen met hersenletsel en hun naasten vaak het gevoel er alleen voor te staan, vooral als ze thuis het leven weer moeten oppakken.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderkent dit probleem en heeft een pilot met casemanagers hersenletsel opgenomen in het programma Volwaardig leven, als één van de vijf pilots met onafhankelijke cliëntondersteuning. Onderzoek maakt deel uit van deze pilots. In het onderzoeksproject Casemanagement Hersenletsel gaan we onderzoeken wat goed, integraal casemanagement voor mensen met hersenletsel inhoudt en hoe dat het best georganiseerd kan worden.

Voor meer informatie over het project, de organisaties die daarbij betrokken zijn en relevante bijeenkomsten ga naar www.casemanagerhersenletsel.nl

Heeft u of uw naasten hersenletsel en loopt u vast in de hulpverlening? Voor meer informatie of om u aan te melden voor ondersteuning van een casemanager klik hier

Berichten, Blog

Wat betekenen de symptomen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in het dagelijks leven?

Auteur Marion den Boer beschrijft in haar 2e boek ‘Begrijp je mij nu een beetje’ waar getroffenen en hun naasten tegenaan lopen. Marion maakt in haar boek duidelijk wat de veel voorkomende symptomen van Nah zijn. Daarnaast laat zij vijf getroffenen aan het woord. Alle betrokkenen beschrijven situaties waarbij je als ‘gezond mens’ nooit stilstaat, omdat het allemaal zo vanzelfsprekend is. Marion den Boer: ‘Leef je heel eventjes in, in wat deze mensen is overkomen, en stel je voor dat jij in een rolstoel zit en ineens niet goed meer kunt functioneren zoals je graag zou willen en zoals de ‘maatschappij’ dat van je verlangt.’

‘Begrijp je me nu een beetje’ is te verkrijgen in de boekhandel en te bestellen bij Bol.com

In haar 1e boek ‘We varen nu aan andere koers’ beschrijft Marion den Boer wat er gebeurde na een telefoontje op 10 januari 2014. Haar man Ton had een herseninfarct gekregen tijdens zijn werkzaamheden op een duwboot. Hun hele leven stond in een keer op z’n kop. Marion vertelt hoe hun leven drastisch veranderde, hoe ze hebben gevochten en hoe ze daarna hun leven weer inhoud hebben kunnen geven.

‘We varen nu een andere koers’ is te bestellen door € 15,95 over te maken naar NL40 ABNA 0474 1510 69 o.v.v. boek en het boek wordt aan u verstuurd na ontvangst van de betaling.

 

 

Berichten, Blog

Wat niet aangeboren hersenletsel met je doet

Wat betekenen de symptomen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in het dagelijks leven? De Dordtse auteur Marion den Boer beschrijft in Begrijp je mij nu een beetje? waar getroffenen en hun naasten tegen aanlopen. De boekpresentatie en thema-avond heeft plaats op 14 november 2019. De presentatie is in handen van AD-columnist Kees Thies. Het boek is vanaf die datum ook landelijk verkrijgbaar en te bestellen via bol.com.

Vijf ervaringsverhalen
In het boek ‘Begrijp je mij nu een beetje?’ maakt Den Boer duidelijk wat de veelvoorkomende symptomen van NAH zijn. Daarnaast laat de auteur vijf getroffenen aan het woord. Menno Jansen (zwaar auto-ongeluk), José Schut (multiple sclerose), Erwin Westerbeek (hersenbloeding), Hilde Schuemie (herseninfarct), Wil Wilders (hersenstambloeding). Zij beschrijven situaties waarbij je als ‘gezond mens’ nooit stilstaat, omdat het allemaal zo vanzelfsprekend is.

Thema-avond
De presentatie van de thema-avond is in handen van de bekende columnist van het AD, Kees Thies en Roel Verbruggen van Via Cultura. Verder is er een korte voorstelling van Het Inspringtheater van Gemiva-SVG Groep, zijn er gastsprekers en liveoptredens van Rob Hendrikse en Francesco Daniel. Stichting Samball en Via Cultura hebben deze avond mede mogelijk gemaakt. Het radioprogramma van Via Cultura is live te horen op 105.0 FM.

Over de auteur
Marion den Boer heeft bijna 25 jaar een relatie met Ton. Op 10 januari 2014 kreeg zij een telefoontje dat haar echtgenoot tijdens zijn werk op een duwboot was getroffen door een herseninfarct. Over de ervaringen van Ton en haarzelf na deze gebeurtenis die hun leven in één keer op z’n kop zette en drastisch veranderde, verscheen eerder van haar hand het boek We varen nu een andere koers. 

 

Activiteiten, Berichten

SYMPOSIUM de zoektocht (Vooraankondiging)

De NAH-Vraagwijzer organiseert i.s.m. SamenDoen uit Leerdam op donderdag 23 januari 2020 een symposium in Lexmond. Het thema is ‘de zoektocht’: nazorg in de chronische fase op het gebied van welzijn. Het symposium is bedoeld voor NAH-getroffenen, hun mantelzorgers en professionals die werken voor de NAH-zorgvrager.

Tijdens het symposium wordt de nieuwe Stichting NAH-Vraagwijzer geïntroduceerd. De Stichting wordt een laagdrempelig loket waar een ieder terecht kan met zijn/haar vragen en ontvangen alle bezoekers de sociale kaart NAH voor Vijfheerenlanden. De sociale kaart wordt na het symposium gepubliceerd. Verder wordt een platform opgezet voor zelfstandige professionals die werken voor NAH-zorgvragers.

Eind november wordt het programma bekend gemaakt en gaan de uitnodigingen en de persberichten de deur uit. Hou de websites en Social Media in de gaten.

 

Berichten, Blog

NAH-Vraagwijzer Vijfheerenlanden

NAH-Vraagwijzer

Sinds september 2017 is de NAH-Vraagwijzer actief in Vijfheerenlanden. De NAH-Vraagwijzer is een ‘loket’ waar je als getroffene van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), als mantelzorger van een getroffene, als naaste, betrokken professional of vrijwilliger terecht kunt met vragen voor advies, voorlichting en ondersteuning.

De NAH-Vraagwijzer is in 2017 ontstaan door samenwerking tussen de patiëntenvereniging Stichting Hersenletsel.nl Zuid-Holland en de gemeente Leerdam. Sinds 1 januari 2019 is de NAH-Vraagwijzer onderdeel van BONSANG Advies uit Hendrik-Ido-Ambacht en wordt mogelijk gemaakt door subsidie van de gemeente Vijfheerenlanden.

De NAH-Vraagwijzer maakt sinds 1 januari 2019 onderdeel uit van Sociaal Lokaal in Leerdam en werkt nauw samen met de partners van het Sociaal Domein.

Het doel van de NAH-Vraagwijzer
Het doel van de NAH-Vraagwijzer is om het welzijn, de leefomstandigheden en de zelfredzaamheid van mensen met NAH te verbeteren en de integratie in de samenleving te bevorderen.

Het doel wordt gerealiseerd door onder andere:
–      Het geven van voorlichting en informatie, het verrichten of doen verrichten van onderzoek, het voeren van overleg, het bevorderen van samenwerking, het scheppen van voorwaarden voor begeleiding van en dienstverlening aan mensen met NAH en het beïnvloeden en controleren van gemeentelijke beleid, uitgaande van het Verdrag
–      Oplossingsgericht meedenken, informatie verstrekken en advies geven over allerlei (praktische) aangelegenheden waar een NAH-getroffene in het dagelijks leven mee te maken krijgt. Een en ander ter bevordering van het welzijn en de zelfredzaamheid van de NAH-getroffenen.
–      Het emanciperen van zorgvragers- en aanbieders op het gebied van NAH door het bieden van een herkenbaar platform dat inzichtelijkheid biedt van mogelijkheden betreffende maatwerk in de zorg, ondersteuning en begeleiding van zorgvrager.
–      (Terug)geven van de eigen regie en het bieden van ondersteuning in de uitvoering van de door de vragers/getroffenen eigen gekozen hulp/ondersteuning.
–      Organiseren van regionale bijeenkomsten en projecten.
–      Het participeren in organisaties die zich inzetten voor personen met NAH en hun naasten.

Contactgegevens
De NAH-coördinator, Lies Bonsang, is dagelijks te bereiken op telefoon 06-15091924 of via de mail info@nahvraagwijzer.nl. Voor informatie over de NAH-Vraagwijzer en de activiteiten welke in de regio georganiseerd worden kijk op de website www.nahvraagwijzer.nl

Berichten, Blog, Boek

ONBEKEND MAAKT ONBEMIND

Hierbij publiceer ik het laatste hoofdstuk ‘Onbekend maakt onbemind’ van mijn boek ‘Korsluiting in mijn hoofd’

Het manuscript van mijn boek is nu in zijn geheel af, eindelijk na vier jaar! De volgende stap is een aantal proefdrukken te laten maken en aan intimidi te laten lezen voor commentaar. Afhankelijk van de reacties kan ik nog een en ander aanpassen en dan uitgeven!

In dit hoofdstuk wil ik een aantal zaken toelichten zoals:
–           Waarom wil ik mijn verhaal c.q. ervaring publiceren?
–           Wie is mijn beoogde doelgroep? Voor wie heb ik dit boek geschreven?
–           Wat wil ik met mijn boek bereiken en met welk doel?

Doorgaan met het lezen van “ONBEKEND MAAKT ONBEMIND”

Activiteiten, Blog

JONGEREN HUN TALENTEN LATEN ONTDEKKEN

De gemeente Vijfheerenlanden start een proef van twee jaar met de maatschappelijke diensttijd (MDT) en is op zoek naar jongeren. Het Rijk biedt gemeenten de kans om hiermee te experimenteren. Daarvoor is het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd opgezet. Tijdens deze MDT doen jongeren van 16-27 jaar voor 20 tot 28 uur per week nieuwe ervaringen op. De doelgroep is breed. Denk bijvoorbeeld aan thuiszitters, net afgestudeerd of jongeren met een beperking. Bij verschillende organisaties zullen ze zich inzetten voor een ander. Ook ontvangen ze persoonlijke begeleiding. Op deze manier leren ze nieuwe vaardigheden, ontmoeten ze nieuwe mensen en ontdekken ze hun talenten. Dit kan jongeren helpen bij een keuze voor een studie of baan. Daarom is het van belang dat ze tijdens MDT bij verschillende organisaties aan de slag kunnen.

De maatschappelijke diensttijd heeft als doel dat jongeren hun talenten ontdekken. Wie ben ik, wat vind ik leuk en waarvoor wil ik mij inzetten? Tijdens de maatschappelijke diensttijd doen jongeren van 16-27 jaar voor 20 tot 28 uur per week nieuwe ervaringen op.

De doelgroep is breed. Denk bijvoorbeeld aan thuiszitters, net afgestudeerden of jongeren met een beperking. Zij gaan zich bij verschillende organisaties inzetten voor een ander. Ook ontvangen ze persoonlijke begeleiding. Op deze manier leren ze nieuwe vaardigheden, ontmoeten ze nieuwe mensen en ontdekken ze hun talenten. Dit kan jongeren helpen bij de keuze voor een studie of baan. Daarom is het belangrijk dat ze tijdens de maatschappelijke diensttijd bij verschillende organisaties aan de slag kunnen. En daarnaast moet het natuurlijk ook een heel erg leuk programma worden.

De gemeente Vijfheerenlanden wil hier graag aan meedoen en richt daarom voor de duur van twee jaar een proeftuin in. Vanaf 1 oktober 2019 start een jongerenwerker van SamenDoen met de MDT.  In deze groep kunnen 15 personen geplaatst worden. Ook enthousiast geworden? Weet jij iemand die hiervoor in aanmerking komt of ben je een jongeren die mee wil doen? Meld je aan bij

Saskia Smeenk, mailadres ssmeenk@samendoen.expert, mobiel 06-51246866.

Voor meer achtergrondinformatie:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/maatschappelijke-diensttijd/vraag-en-antwoord/wat-is-de-maatschappelijke-diensttijd of google op maatschappelijke diensttijd.