Berichten

Ook een NAH-ambassadeur uitnodigen of worden?

De patientenvereniging Hersenletsel.nl heeft inmiddels ruim 100 ervaringsdeskundige opgeleidt tot gecertificeerde ambassadeurs.

In maart wordt in Gelderland gestart met een nieuwe ambassadeurstraining om ervaringsdeskundige op te leiden tot ambassadeur van Hersenletsel.nl.

Altijd al eens van een ervaringsdeskundige willen horen waar mensen met NAH of hun naasten tegenaan lopen en hoe ze met ervaringen zijn omgegaan? Stuur een mailtje naar info@hersenletsel.nl of ga naar https://lnkd.in/dxpPHK3U.

Voor informatie over de ambassadeur klik hier voor de folder voor en over de ambassadeur van Hersenletsel.nl

Interesse om zelf ambasasdeur te worden of weet je iemand waarvan je denkt dat is iets voor …….. In maart starten we met een nieuwe ambassadeurstraining in Gelderland, er zijn nog een paar plaatsen vrij. Wees er snel bij!! Neem contact op met Lies Bonsang regio-ondersteuner bij Hersenletsel.nl door een mailte te sturen naar regioondersteuner@hersenletsel.nl

Activiteiten, Berichten

Webinar met Eric Scherder

Voor jongeren met niet aangeboren hersenletsel (NAH) is het vaak erg lastig om in contact te komen met andere jongeren met NAH. Ze voelen zich alleen en onbegrepen. Naast het onbegrip lopen ze vaak ook vast in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld problemen met school, werk of relaties. Daarom is er nu bij de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl een speciale groep voor jongeren: Jong Hersenletsel.nl. De drie bestuursleden van de werkgroep zijn zelf jongeren met NAH: Emma Susan van den Berg, Fara Verhagen en Chantal de Jong.

 

 

Jong Hersenletsel.nl organiseert op woensdag 9 februari 2022 voor jongeren met NAH (18-35 jaar) het webinar ‘Een plek in de samenleving met NAH’.

Hierin gaan ze in gesprek met jongeren en Prof. Erik Scherder. Om ervaringen en ideeën te wisselen omtrent het onderwerp Deelnemen aan de samenleving met NAH (d.m.v. betaald of onbetaald werk). Denk aan het belang van participatie en de zoektocht naar het vinden en creëren van een geschikte werkplek. Aan het eind van het Webinar zal er ook een Q&A plaatsvinden.

De avond begint om 19:00 en duurt tot 20:30. Inclusief een pauze. Graag van te voren aanmelden via deze link.

Deelname is GRATIS, ook als je (nog) geen lid bent van patiëntenvereniging Hersenletsel.nl. Van te voren aanmelden is verplicht.

Vragen? Mail naar jongeren@hersenletsel.nl

Berichten, Diensten NAH-Vraagwijzer

Clientondersteuner: WMO + NAH

Ook mensen met niet-aangeboren hersenletsel moeten de voorzieningen en hulp vanuit de Wmo zelf aanvragen bij de gemeente. De gemeente bepaalt of iemand in aanmerking komt voor ondersteuning uit de Wmo. Een Wmo-consulent van de gemeente houdt daarvoor eerst een indicatiegesprek/keukentafelgesprek met degene die de zorg aanvraagt. Tijdens het indicatiegesprek/keukentafelgesprek met de Wmo-consulent wordt gekeken welke problemen u ervaart, wat u zelf kunt doen om deze op te lossen en welke professionele ondersteuning u nodig hebt. Dat verschilt per persoon.

In het indicatiegesprek/keukentafelgesprek komen veel zaken aan de orde. Dat kan wel eens lastig zijn omdat mensen met NAH vaak problemen hebben met overzicht houden. Ook hebben Wmo-consulenten soms onvoldoende kennis van NAH en de consequenties ervan. En soms overschat iemand met NAH wat hij of zij nog zelf kan.

Daarom adviseren wij u om het gesprek niet alleen te doen maar met uw partner, een familielid of een bekende. Het kan ook een clientondersteuner zijn. Een clientondersteuner s gratis, hier zijn geen kosten aan verbonden. Een clientondersteuner kan aangevraagd worden bij MEE, SamenDoen, Welzijn Vianen of bij de NAH-Vraagwijzer. Zij kunnen u ondersteunen bij het gesprek. Twee weten meer dan één. En twee mensen kunnen vaak ook beter aangeven waar u tegen aanloopt.

 

Een goede voorbereiding is het halve werk. Soms is het lastig om in een gesprek spontaan te zeggen waar u tegen aan loopt. Bereid daarom het gesprek goed voor. Als u de vragenlijst (gesprekswijzer) van tevoren invult en uitprint, helpt dat u en ook de Wmo-consulent om beter in beeld te krijgen wat u nodig hebt.

Met de volgende tips kunt u ervoor zorgen dat de consulent zo goed mogelijk antwoord krijgt op zijn of haar vragen:

 • Vraag als u dat prettig vindt, om een gesprek bij u thuis.
 • Voer het gesprek samen met iemand die u goed kent. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan een familielid, vriend, zorgverlener of MEE consulent.
 • Geef vooraf aan waar de consulent in het gesprek rekening mee moet houden. Bijvoorbeeld spreken in korte zinnen of dingen opschrijven.
 • Doe uzelf niet sterker of te goed voor. Wij weten dat mensen zich graag groot houden en flink zijn, maar daarmee maakt u het voor uzelf zwaarder dan nodig.
 • Wees ook duidelijk over wat u zelf kunt oplossen!
 • Geef het aan als u een vraag niet goed begrijpt. Ga niet gokken of zomaar wat antwoorden.
 • Geef aan waar u tegen aan loopt en geef voorbeelden die dit laten zien.
 • Geef het aan als u wisselende dagen hebt: hoe gaat het op de goede dagen en hoe op de slechte dagen?
 • Zorg dat de consulent goed helder krijgt WAT het probleem is, WANNEER het een probleem is, WAAR u dat probleem ervaart en WAAROM u een oplossing wilt en wat voor een oplossing u wilt.
 • Zorg dat de consulent goed begrijpt dat u LAST hebt van het probleem.
 • Vraag naar de vervolgstappen: welke acties worden doorgenomen en door wie?
 • Vraag om een verslag van het indicatiegesprek.

Op de website http://www.hersenletsel.nl/ kunt u de vragenlijsten digitaal invullen. U krijgt dan automatisch tips en een score. Daarna kunt u de lijst printen en meenemen naar uw gesprek.

WMO Gesprekswijzer getroffene

WMO Gesprekswijzer mantelzorger

 

Blog

Per direct woonruimte beschikbaar in Zwolle en Kampen voor mensen met NAH!

InteraktContour heeft woonruimte beschikbaar voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Op woonlocatie de Stuwwal in Zwolle en Burgelstee in Kampen is er ruimte voor meerdere nieuwe bewoners. Om in aanmerking te komen voor 24-uurs zorg is een WLZ indicatie (LG) noodzakelijk.

Een nieuwe woonvoorziening in 2023
Eind 2021 start de bouw van een nieuwe woonlocatie in Zwolle, met 105 ruime en lichte appartementen. De bewoners van de Stuwwal en de Burgelstee verhuizen in 2023 naar deze nieuwe locatie, waar zij meer persoonlijke ruimte tot hun beschikking hebben.

Meer weten?
Bekijk hier het actuele overzicht van beschikbare woonlocaties van InteraktContour.

Ken je iemand die een woning met gespecialiseerde zorg en ondersteuning nodig heeft? Neem dan vrijblijvend contact op met zorgbemiddelaar Dascha van Baalen. Maak een belafspraak via zorgbemiddeling@interaktcontour.nl of bel 06 – 28 29 93 08.

 

Blog, NAH-Vraagwijzer

Plan van Aanpak 2022

De subsidie aanvraag van de NAH-Vraagwijzer voor 2022 is door de gemeente Vijfheerenlanden toegekend. Het Plan van Aanpak 2022 is hier te downloaden

Blog, Diensten NAH-Vraagwijzer

NAH-coordinator

eenieder met vragen over of naar aanleiding van Niet Aangeboren Hersenletsel

kan bij mij terecht met zijn of haar vragen het maakt niet uit of je een getroffene,

een mantelzorger, familie, vrienden, kennissen, buren, vrijwilliger of een professional bent, ik ben er voor iedereen

eenieder kan bij mij terecht met vragen, advies, ondersteuning, voorlichting of gewoon voor een luisterend oor.

Wat kan ik voor je betekenen?
Oplossingsgericht meedenken, informatie verstrekken en advies geven over allerlei (praktische) aangelegenheden waar je als NAH-zorgvrager in het dagelijks leven mee te maken krijgt. Een en ander ter bevordering van je welzijn en de zelfredzaamheid van je als NAH-zorgvrager;

 • Voorlichting over de gevolgen en de impact van Niet Aangeboren Hersenletsel in het dagelijks leven;
 • Ambulante begeleiding als NAH-zorgvrager omdat je bent vastgelopen in het dagelijks leven;
 • Deskundigheidsbevordering voor professionals die meer willen weten hoe het is om met de gevolgen van NAH te moeten leven;
 • Werk samen met alle organisaties die werken met en voor de NAH-zorgvrager;
 • Verbindt vraag en aanbod met elkaar. Er kan (aanvullende) tijdelijke ondersteuning worden verleend indien de professionele zorg- en of hulpverlening niet of onvoldoende aansluit bij jouw hulpvraag vals NAH-zorgvrager. Bijvoorbeeld omdat je hulpvraag geen zorgvraag is en de gewenste ondersteuning (nog) niet beschikbaar is;
 • Signalering problemen m.b.t. vereenzaming, verwaarlozing, financiële problematiek/schulden et cetera. We maken samen een gesignaleerd probleem bespreekbaar en in overleg met jouw als NAH-zorgvrager gaan we een zorg- en/of hulpvraag opstellen en verwijs ik je als NAH-zorgvrager door naar instanties voor professionele ondersteuning.

Werkgebied
Het werkgebied is Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid, Zeeland, Noord-Brabant, Utrecht en Gelderland.

Financiering

 • het beantwoorden van vragen is kosteloos;
 • kosten zijn afhankelijk van de hulpvraag, aangezien het altijd maatwerk betreft;
 • basis uurtarief is € 50;
 • ambulante begeleiding kan vergoed worden middels een Wmo-beschikking of Pgb-budget of door de werkgever of is voor eigen rekening;
 • voorlichting en deskundigheidsbevordering betreft.

 NAH-coördinator

 • Lies Bonsang is sinds 2010 ervaringsdeskundige;
 • heeft een boek geschreven over haar eigen ervaring als NAH-getroffene;
 • leidt ervaringsdeskundige op tot ambassadeur van de landelijke patientenvereniging Hersenletsel.nl;
 • is sinds 2019 als regio-ondersteuner werkzaam voor de landelijke patientenvereniging Hersenletsel.nl
 • is sinds 2017 werkzaam als ambulant begeleidster voor de NAH-zorgvrager;
 • neemt in kader van belangenbehartiging en clientperspectief deel aan lokale en regionale overlegvormen om beleid en werkwijze te borgen.

 

Blog, Diensten NAH-Vraagwijzer

Vertrouwenspersoon

Met ingang van 1 juni 2022 is de NAH-coördinator Lies Bonsang inzetbaar als gediplomeerd onafhankelijk vertrouwenspersoon.

Eenieder die zorg ontvangt, een ouder is, wettelijk vertegenwoordiger of iemand uit het steunend netwerk kan een beroep doen op de NAH-coordinator als onafhankelijk vertrouwenspersoon. Heb je een vraag, probleem of klacht waar je niet uitkomt of met niemand kunt delen? Voor inwoners van de gemeente VHL is deze hulp gratis en helpt je een stap vooruit.

Wat doet de vertrouwenspersoon?
De vertrouwenspersoon is iemand die je kunt benaderen als er écht iets speelt. Zij kan:
–      Luisteren naar je verhaal;
–      Met je meedenken;
–      Je informatie geven of advies;
–      Je richting helpen geven;
–      Je ondersteunen als je een kwestie of klacht hebt.

 

Berichten, Diensten NAH-Vraagwijzer

Lezingen en presentaties

De NAH-coördinator Lies Bonsang is ervaringsdeskundige en geeft regelmatig presentaties over de gevolgen en impact van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) in het dagelijks leven en over de patientenvereniging Hersenletsel.nl.

Het geven van voorlichting, presentaties en gastlessen geeft mij energie en voldoening. Daarnaast deel ik graag mijn kennis en ervaring op het gebied van NAH en hoop hiermee anderen, NAH-getroffenen – mantelzorgers – werkgevers – zorgprofessionals, verder te kunnen helpen.

Mijn lezingen/presentaties gaan over:

 • De gevolgen en de impact van NAH in het dagelijks leven.
 • Wie is en wat doet de patientenvereniging Hersenletsel.nl?
 • Lezing over mijn boek ‘Kortsluiting in mijn hoofd’

Wat levert een lezing of een presentatie op?

 • Kennis wat is hersenletsel, oorzaken en de (on)zichtbare gevolgen.
 • Inzicht in de gevolgen en de impact van hersenletsel in het dagelijks leven.
 • Hoe om te gaan met iemand die hersenletsel heeft.
 • Inzicht in revalidatie- en re-integratieproces na het opdoen van hersenletsel.

Heb je vragen over de onderwerpen of wil je meer weten over de mogelijkheden of sparren wat ik voor je kan betekenen voor een bijeenkomst/congres/symposium die je wilt organiseren? Bel naar 06-15091924 of stuur een mailtje naar info@nahvraagwijzer.nl. Gewoon doen, je wordt er altijd wijzer van!