Activiteiten, Berichten, Blog

Start cursus HOOFD-stuk voor NAH_getroffenen

In oktober start de NAH-Vraagwijzer i.s.m. Zita Schwab (NLP-coach) de cursus HOOFD-stuk voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).

De cursus HOOFD-stuk is gericht om de gereedschapskist van de deelnemer met NAH uit te breiden met allerhande tools voor effectiever zelfmanagement, prikkelmanagement, emotiemanagement en energiemanagement. Thema’s die ook aan de orde komen: zijn/haar rol(len) binnen het gezin/familie, werk, realistische doelen stellen, assertiviteit en zingeving. Ook komen slimme tips & tricks voorbij, bijvoorbeeld op het gebied van planning en agendabeheer. Er is veel ruimte voor inbreng van de deelnemers.

Aan het eind van de cursus
– Ervaart de deelnemer meer grip en eigen regie
– Heeft de deelnemer een beter zelfbeeld
– Heeft de deelnemer een beter gevoel over zichzelf en de toekomst
– Heeft de deelnemer de tools om zelf verdere stappen te zetten naar herstel

Voor meer informatie over doel van de cursus, inhoud, opzet, data, docenten, kosten en locatie klik hier.

Activiteiten, Berichten

Salon Molenlanden voorlichting Hersenletsel.nl

Op woensdag 17 april geeft Lies Bonsang, regiobestuurder bij de patiëntenvereniging Stichting Hersenletsel.nl Zuid-Holland in het Hof van Ammers in Groot-Ammers voorlichting over de patiëntenvereniging. Aansluitend vertelt Izaak Havelaar, gecertificeerd Ambassadeur van de patiëntenvereniging, zijn eigen ervaring met Niet Aangeboren Hersenletsel.

De avond wordt georganiseerd door Present in kader van Salon Molenlanden.

Activiteiten, Berichten

Bijeenkomst voor Jongeren met NAH

De jongeren werkgroep Zuid-Holland Zuid van de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl Zuid-Holland organiseert op donderdag 17 april in De Dorpskamer in Giessenburg een bijeenkomst speciaal voor jongeren met NAH. De bijeenkomst staat in het teken om informeel nader met elkaar kennis te maken. Voor meer informatie klik hier

Activiteiten, Berichten

Thema avond Jongeren met Niet Aangeboren Hersenletsel

Het Afasiecentrum in Capelle aan den IJssel organiseert op donderdagavond 28 april

een thema avond speciaal bedoeld voor jongeren met Niet Aangeboren Hersenletsel.

Elk jaar krijgen 19.000 jongeren te maken met hersenletsel. Vaak blijven jongeren en hun ouders rondlopen met vragen over de gevolgen en behandelmogelijkheden. Wat betekent dit voor school, stage of opleiding? Welke gevolgen heeft hersenletsel op het omgaan met vrienden en klasgenoten/collega’s? Welke hulpmiddelen en aanpassingen zijn er voor deze jongeren?

Op 25 april 2019 vindt in het Afasiecentrum in Capelle aan den IJssel een thema-avond plaats waar wij de vragen rondom dit thema willen inventariseren. Er is ruimte om ervaringen en tips uit te wisselen.

Wij willen u kennis laten maken met onze jongerengroep, die op een vaste avond in de maand in het Afasiecentrum bijeenkomt. De groep is voor jongeren met NAH van 18 tot 28.

Ook willen wij u wijzen op de website: Meetyoungbrains.nl die met ondersteuning van de patiëntenvereniging Stichting Hersenletsel.nl Zuid-Holland tot stand is gekomen en waar ervaringsberichten gedeeld kunnen worden. Op de facebook-pagina: “Meet young brains” delen jongeren informatie en tips met elkaar uit.

De inloop op donderdag 25 april is gratis.

Tijd: 19.30 uur tot 21.30 uur.

Plaats: Reigerlaan 66, 2903LL Capelle a/d IJssel.

Voor vragen en meer informatie kunt u mailen naar: hersenletsel@zellingen.nl of bel: 010-4425361 en vraag naar Claudia Kirchner.

Activiteiten, Berichten

Training Ambassadeur hersenletsel.nl

Gisteren is officieel de werving voor de 2e training in Zuid-Holland om Ambassadeur van de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl gestart. 

Afgelopen vrijdag 29 maart zijn in Leiden tijdens een officiële bijeenkomst 14 deelnemers van de 1e groep in Zuid-Holland gecertificeerd als Ambassadeur van de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl

In Zuid-Holland wordt voor de zomervakantie gestart met de training om een  2e groep van Ambassadeurs voor Hersenletsel.nl op te leiden. 

Wellicht wil je zelf Ambassadeur worden of ken je iemand voor wie dit interessant kan zijn. 

Klik hier voor de wervingsfolder en klik hier voor het competentieprofiel.

Activiteiten, Berichten

Fitness voor jongeren met niet aangeboren hersenletsel

De patiëntenvereniging Stichting Hersenletsel.nl Zuid-Holland heeft naar aanleiding van een sponsoractie in december 2018 in Groot-Ammers (Alblasserwaard) ruim € 4.000 mogen ontvangen. Met de organisatie van de sponsoractie is overeengekomen dat wij dit bedrag volledig besteden aan Jongeren met NAH in de leeftijd van 15 – 28 jaar, wonende in de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden, Gorinchem en de Drechtsteden. Doorgaan met het lezen van “Fitness voor jongeren met niet aangeboren hersenletsel”

Activiteiten, Berichten, Blog

Folder met programma 2019 regio Zuid-Holland Zuid

Het programma 2019 voor de regio Zuid-Holland Zuid is samengesteld en kunt u hier downloaden.

Berichten, Blog

Opbrengst sponsoractie voor Jongeren met NAH

Een groep willekeurige mensen uit Groot-Ammers e.o. die elkaar hebben gevonden in de passie voor spinning en het enthousiasme om met elkaar te gaan voor het goede doel hebben een Spinning Event georganiseerd. 

Met het Spinning Event wil Glazen Spinning 2018 niet alleen mensen bij elkaar brengen om een mooie en sportieve dag door te brengen. De organisatie wil ook goede doelen steunen. Sporten, plezier hebben en tegelijkertijd ook omzien naar die mensen, die dat niet kunnen. De organisatie heeft een 3-tal goede doelen gekozen:

            Stichting ALS Nederland

            Vrienden van de Dompelaar Groot-Ammers

            Stichting Hersenletsel.nl Zuid-Holland 

De opbrengst voor Stichting Hersenletsel.nl Zuid-Holland is € 3.775 en komt in zijn geheel ten goede aan Jongeren met NAH in de leeftijd van 15 – 28 jaar, wonende in de regio Alblasserwaard, Vijfheerenlanden, Gorinchem en de Drechtsteden. De activiteiten worden georganiseerd in de gemeente Molenlanden en de werkgroep bestaat op dit moment uit:

            Emma Susan van den Berg, jongeren met NAH

            Bianca Vlot, gastvrouw NAH-inloopochtend in Giessenburg

            Lies Bonsang, bestuurslid Stg. Hersenletsel.nl Zuid-Holland en regiobestuurder Zuid-Holland Zuid 

Voor informatie kan contact worden opgenomen met Emma Susan van den Berg door een email te sturen naar Emma_susan@hotmail.com of met Lies Bonsang telefonisch te bereiken op 06-15091924.

Berichten, Blog

Mantelzorg(er)

De term mantelzorger is in de jaren 70 bedacht door internist en grondlegger van de mantelzorg Joop Hattinga – Verschure (17 februari 1914 – 17 maart 2006). Joop Hattinga – Verschure was een Nederlandse medicus en scheikundige en heeft in 1972 het begrip mantelzorg bedacht. Tijdens zijn werk als hoogleraar ziekenhuiswetenschappen bij de Medische Faculteit Utrecht heeft hij zich verdiept in de vraag wat het wezen van zorg precies is. Volgens hem is de zorg van de ene mens voor de andere, naast professionele zorg, erg belangrijk. Hij noemt dit mantelzorg, zorg die mensen verwarmt omdat ze elkaar er ‘als een mantel mee omgeven’. Kenmerkend aan mantelzorg is dat de lijnen tussen de betrokkenen kort zijn en dat een individu zowel zorgverlener als zorgontvanger kan zijn. In de Wmo die in 2007 werd geïntroduceerd zijn de ideeën van Hattinga Verschure terug te vinden.

Een citaat uit het boek ‘Het verschijnsel zorg’ van Joop Hattinga – Verschure over mantelzorg:
Zorg in een kleine groep, waarin de leden in een onderlinge relatie staan, op basis van emotionele banden. Het is warme zorg, als een warme mantel, die beschut en beveiligt, onvoorwaardelijk, met een persoonlijk karakter en onbaatzuchtig. 

De rijksoverheid formuleert mantelzorg tegenwoordig als volgt:
U geeft mantelzorg als u hulp biedt aan iemand. Niet omdat u een hulpverlenend beroep heeft, maar omdat u een sociale relatie met die persoon heeft. Zoals met een familielid, vriend of buren. Door deze hulp kan de ander zich redden, thuis blijven wonen en deelnemen aan de samenleving. 

Op de website van  MEE Mantelzorg kun je de mantelzorgtest doen. MEE benadrukt dat mantelzorg iets anders is dan vrijwilligerswerk. In beide gevallen wordt de persoon in kwestie niet betaald. Echter, mantelzorgers kiezen er niet voor om te gaan zorgen: het overkomt hen en ze kunnen er niet zomaar mee stoppen.

Enkele cijfers over mantelzorg:
Volgens het CPB/CBS was in 2016 32% van de bevolking van 16 jaar en ouder mantelzorger! Het percentage mantelzorgers is significant hoger onder vrouwen dan onder mannen; 8,6% van de mantelzorgers ervaart een ernstige belasting als gevolg van helpen en 20% van de mantelzorgers helpt meer dan 8 uur per week, vaak al gedurende een langere tijd.

Het is, gezien de cijfers, dan ook niet zo verwonderlijk dat overbelasting en eenzaamheid op de loer liggen. Omdat ook mantelzorgers af en toe vrije tijd nodig hebben, kunnen zij een beroep doen op respijtzorg. Hun zorgtaken worden dan tijdelijk overgenomen, waardoor ze de zorg beter kunnen volhouden. Als er kosten aan verbonden zijn, kan de mantelzorger die mogelijk vergoed krijgen door de gemeente, het zorgkantoor of via de zorgverzekeringeng.

Werkende mantelzorgers kunnen gebruik maken van zorgverlof. Tijdens kortdurend zorgverlof krijgen werknemers ten minste 70 procent van hun salaris. Tijdens langdurend zorgverlof hoeft de werkgever geen salaris te betalen. Sinds 1 juli 2-15 is het zorgverlof uitgebreid. Mantelzorgers kunnen nu ook zorgverlof opnemen voor anderen dan hun partner of kind, bijvoorbeeld voor een vriend, broer of zus.

Lies Bonsang
NAH-coördinator

 

Berichten, Blog

Hulpvragen van de mantelzorger en van de NAH-getroffene

Als je niet weet waar je om kunt vragen,

Stel je niet de juiste vragen.

Soms is er van alles mogelijk,

Maar als je dat niet weet,

Kun je er niet om vragen.

Als je er niet om vraagt,

Krijg je het niet. Doorgaan met het lezen van “Hulpvragen van de mantelzorger en van de NAH-getroffene”