Activiteiten, Blog

Lotgenotencontact is Goud Waard!

Uit onderzoek blijkt dat iedere geïnvesteerde euro in alle vormen van lotgenotencontact een bedrag van € 4,50 aan besparing op zorgkosten oplevert. Lotgenotencontact is goud waard!

Patiëntenorganisaties, patiënten en gespreksleiders weten het allang: lotgenotencontact is waardevol! De kwaliteit van leven van deelnemers stijgt er met sprongen door. Dat is niet alleen een gevoel; we kunnen dat dankzij een onderzoek van PGOsupprt zelfs in cijfers uitdrukken.

Uit interviews, literatuuronderzoek en spiegelgesprekken met vergelijkbare initiatieven voor lotgenotencontact, blijkt dat lotgenotencontact in het algemeen lijdt tot:

  • toename van kwaliteit van leven (voor deelnemers en naasten)
  • verbeterde financiële positie (voor deelnemers)
  • minder verzuin/hogere productiviteit (voor werkgevers)
  • snellere diagnose, korter zorgproces (kostenbesparing zorgverzekeraars)
  • minder kosten Wmo en uitkeringen, meer vrijwilligers (gemeenten)

Al met al een duidelijke win win situatie voor alle betrokkenen!

De kern van lotgenotencontact is dat je mag zijn wie je bent met alle gevolgen die passen bij de aandoening en behandeling, waarbij deze ‘eigenaardigheden’ herkend worden door anderen.

Lotgenotencontact onderscheidt zich op verschillende punten van contacten met professionals en/of informele uitwisselingen met familieleden of vrienden. Het is de enige vorm van uitwisseling waarbij mensen door contact met ervaringsdeskundigen nieuwe kennis en attituden opdoen en ontwikkelen, die hen helpen met de gevolgen van NAH om te gaan.

De gastvrouwen/heren zijn ervaringsdeskundigen of mantelzorgers van NAH-getroffenen en weten uit eigen ervaring wat het is om NAH te hebben. De ervaringsdeskundigheid groeit tijdens een lotgenotencontact door uitwisseling van kennis en ervaringen met de bezoekers en vrijwilligers.

Bijzonder ten opzichte van steun geboden door buitenstaanders is het onderlinge begrip en (h)erkenning en niet onbelangrijk een luisterend oor. Je hoeft je niet te verdedigen of tekst en uitleg te geven. Lotgenoten bagatelliseren de gevolgen en blijvende, vaak onzichtbare, beperkingen minder snel en kunnen getroffenen en/of de mantelzorgers helpen hun ervaringen te accepteren.

Op dit moment organiseren wij geen lotgenotenbijeenkomsten. Heeft u als bezoeker of gemeente of welzijnsorganisatie interesse om een lotgenotenbijeenkomst te organiseren voor NAH-getroffenen? Neem dan contact met ons op door een mailtje te sturen naar info@nahvraagwijzer.nl of bellen kan ook naar Lies Bonsang NAH-coördinator telefoon 06-15091924.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *