Berichten, Diensten NAH-Vraagwijzer

Vertrouwenspersoon

Naast mijn werkzaamheden voor Stichting NAH-Vraagwijzer als NAH-coördinator, ben ik tevens werkzaam als zelfstandig gecertificeerd en geregistreerd (beroepenregister) vertrouwenspersoon. Ik werk voor werkgevers, werknemers en met particulieren (privéaangelegenheden).

Als LVV gecertificeerd vertrouwenspersoon kan ik je helpen als je te maken hebt met:
– ongewenste omgangsvormen
– integriteitsvraagstukken

 

Je kunt mij benaderen op moment dat je, volgens jouw normen en waarden, te maken krijgt met ongewenst omgangsvormen (seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie en geweld waaronder intimidatie) en of bij misstanden en schending van integriteit al dan niet binnen een organisatie.

Voordat je besluit om officieel een klacht in te dienen bij je werkgever/opdrachtgever/organisatie heb je de mogelijkheid om aan mij je verhaal te vertellen en we kunnen samen sparren over mogelijke vervolgstappen (de informele route). We kunnen samen de mogelijkheden verkennen om tot een oplossing te komen, wat de consequenties zijn en de voor- en nadelen in kaart brengen. Jij bepaalt en jij behoudt de regie, of je na het sparren wel of geen klacht wil indienen conform de van toepassing zijnde klachtenregeling van de desbetreffende organisatie. Ook dan kan ik je in het proces begeleiden.

Als vertrouwenspersoon heb ik geheimhoudingsplicht, behalve als er sprake is van een strafbaar feit of misstand. Op moment dat er sprake is van een misstand heb ik als vertrouwenspersoon een meldingsplicht.

Geheimhoudingsplicht houdt in dat de gesprekken strikt vertrouwelijk zijn. De gesprekken worden niet gedeeld met anderen, alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming kan informatie gedeeld worden met anderen.

Tevens kan er sprake zijn van intern verschoningsrecht, mits dit schriftelijk met de directie is overeengekomen en of in reglementen is vastgelegd. Dit houdt in dat ik niet verplicht ben om mededelingen te doen over datgene dat mij als vertrouwenspersoon is toevertrouwd. De gesprekken worden dan ook niet met de directie, leidinggevenden of derden gedeeld. Tenzij er sprake is van een misdrijf.

Wat doet de vertrouwenspersoon wel?         

 • Zorgt voor adequate opvang van medewerkers die ongewenst gedrag ervaren.
 • Biedt een luisterend oor.
 • Kijkt eerst met de melder naar een oplossing in de informele sfeer.
 • Bespreekt met de melder welke andere opties er zijn.
 • Staat naast en steunt de melder.
 • Kan een melder ook wijzen op andere hulpverlenende instanties of zorgprofessionals.
 • Heeft geheimhoudingsplicht.

Wat een vertrouwenspersoon niet?

 • Klachten onderzoeken.
 • Gesprekken of problemen overnemen van de melder.
 • Bemiddeling of mediation.
 • Hoor en wederhoor.
 • Actief deelnemen aan gesprekken met anderen dan de melder.
 • Getuigenissen afnemen.
 • Vragen/klachten beantwoorden over vrije dagen, cao, salaris, beleid, conflicten en privéproblemen

Voor de folder van vertrouwenspersoon klik hier en voor meer informatie over de rol/functie van vertrouwenspersoon klik hier.

Voor een eerste kennismakingsafspraak neem contact met mij op door een mailtje te sturen naar info@bonsang.info of bellen kan ook naar 06-15091924. Ik informeer je dan gelijk over de kosten en de werkwijze.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *