Berichten, Blog

Gemeentelijke minimaregelingen

In mijn werk als ambulant begeleidster voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel merk ik steeds vaker dat deze groep mensen niet of nauwelijks op de hoogte te zijn van de minimaregelingen van hun gemeenten.

Iedere gemeente heeft onder andere de belangrijke taak om te zorgen dat inwoners die het zelf (even) financieel niet redden te ondersteunen met extra financiële ondersteuning in de vorm van minimaregelingen. Iedere gemeente heeft zijn eigen minimaregelingen, hier zijn door de overheid geen vastgestelde richtlijnen voor opgesteld.

Inwoners die een uitkering ontvangen via de sociale dienst worden vaak via nieuwsbrieven over de minimaregelingen geïnformeerd en kunnen met hulp van de medewerkers van de SD de minimaregelingen aanvragen. Ook inwoners welke in beeld zijn vanwege het gemeentelijke minimabeleid of in de schuldhulpverlening zitten zijn in beeld en worden geïnformeerd c.q. geholpen met het aanvragen van de minimaregelingen. Echter de inwoners met alleen een AOW-uitkering al dan niet aangevuld met een klein ouderdomspensioentje of inwoners met een WW- of ZW- of WAO/WIA-uitkering via het UWV zijn niet in beeld bij de gemeente en worden door de gemeente niet geïnformeerd en zijn vaak niet op de hoogte van de minimaregelingen.

Indien het netto-inkomen lager ligt dan 120% of 130% (afhankelijk van de door de gemeente gestelde normering) van het voor de desbetreffende persoon geldende bijstandsnorm, afhankelijk van de persoonlijke situatie (onder andere leeftijd, wel/geen thuiswonende kinderen, alleenstaand, gehuwd, AOW-gerechtigde leeftijd), dan kan hij/zij in aanmerking komen voor deze minimaregelingen. Informatie en het aanvragen van deze minimaregelingen zijn te vinden op de website van de sociale dienst van de gemeente.

Voor uitgebreide informatie over de minimaregelingen zie de de bijlage.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *