Activiteiten

Informatie training Inzet NAH-ervaringsdeskundigheid

Tijdens de training leren de deelnemers vaardigheden die nodig zijn voor het bieden van ondersteuning in het proces van herstel na een hersenletsel. Deze vaardigheden hebben vooral betrekking op communicatie en persoonlijke effectiviteit. Tevens wordt aandacht besteedt aan levend verlies bij NAH.

Er wordt onder andere aandacht besteedt aan feedback geven en ontvangen, feitelijke kennis over de gevolgen en de impact van NAH in het dagelijks leven, het aangeven en bewaken van de eigen grenzen, het eigen ervaringsverhaal leren schrijven en presenteren. Ervaringen van deelnemers aan deze training vormen een belangrijke input. Met de kennis en kunde uit deze training kunnen de deelnemers andere mensen en lotgenoten behulpzaam zijn en een luisterend oor bieden in hun ontwikkeling en herstelproces.

Als NAH-ervaringsdeskundige zijn er volop mogelijkheden om aan de slag te gaan: organiseren van lotgenotenbijeenkomsten, voorlichting/presentaties geven, je eigen ervaringsverhaal vertellen, ingezet worden als een buddy/maatje, scholing/gastlessen aan studenten op Mbo- en Hbo-scholen en Universiteit, deelnemen aan onderzoeken, organiseren van workshops en themabijeenkomsten eventueel met behulp en ondersteuning van de NAH-coördinator.

Tijdens de training en in het 1e jaar is er hulp en ondersteuning van de trainers om deze bijeenkomsten te organiseren. De bijeenkomsten kunnen op allerlei plekken zijn: buurthuizen, kerken, scholen, universiteiten, symposia, congressen, mantelzorgsalons e.d. Op deze manier wordt er een brede doelgroep van mensen bereikt. Tijdens de dialoogbijeenkomsten informeer je organisaties en mensen over het bestaan en ontstaan van hersenletsel, de (onzichtbare) gevolgen hiervan en misvattingen hierover. Deze dialoogbijeenkomsten worden door de NAH-ervaringsdeskundigen zelf verzorgd, eventueel met behulp van de trainers.

Hoewel de training (h)erkenning van de rol van naaste met zich meebrengt, benadrukken we dat het geen vorm van lotgenotencontact of dagbesteding is. Het gaat nadrukkelijk om het trainen van (presentatie)vaardigheden voor mensen die ingezet willen worden als NAH-ervaringsdeskundige. Deze cursus is geen opleiding tot hulpverlener!

De NAH-Vraagwijzer zet regelmatig NAH-ervaringsdeskundige in als gastvrouw/gastheer bij activiteiten, zoals bij informatiemarkten, informatiestands, symposia, bijeenkomsten en voorlichtingsbijeenkomsten. vrijwilligers kunnen ook ingezet worden op ondersteunen taken. Daarnaast worden de NAH-ervaringsdeskundigen begeleidt en ondersteunt als zij zelf met initiatief komen voor een activiteit of iets dergelijks.

Er zijn vrijwilligers die het hebben over hun ‘werk’ en zij ervaren het vrijwilligerswerk ook als werk! Met het inzetten van NAH-ervaringsdeskundigen op specifieke werkzaamheden krijgen de vrijwilligers weer een doel en een verantwoordelijkheid waardoor zij op een volwaardige wijze weer kunnen participeren in de samenleving.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *