Activiteiten, Berichten, Blog

Wist u dat wij vanaf 2016 actief zijn en sinds kort een Stichting zijn?

Wist u dat wij vanaf 2016 actief zijn, eerst in Leerdam, en vanaf 1 januari 2021 in de hele gemeente Vijfheerenlanden voor inwoners met Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)? Dat wij onderdeel uitmaken van het Sociaal Lokaal in Leerdam en hier een werkplek hebben? Dat wij sinds 9 oktober 2020 een zelfstandige stichting zijn geworden en volledig worden gesubsidieerd door de gemeente?

Wie wij zijn?
De Stichting NAH-Vraagwijzer is een organisatie die werkzaam is voor de NAH-zorgvrager. Ons doel is om oplossingsgericht mee te denken, informatie te verstrekken, ondersteuning/begeleiding en advies op maat te geven over allerlei (praktische) aangelegenheden waar een NAH-zorgvrager in het dagelijks leven mee te maken krijgt. Een en ander ter bevordering van het welzijn en de zelfredzaamheid van de NAH-getroffene.

De NAH-Vraagwijzer heeft een ‘loket’ functie waar je als NAH-zorgvrager en zorgprofessional terecht kan met vragen over de gevolgen van NAH, voor advies, informatie, voorlichting en ondersteuning.

Wat wij doen?
Wij organiseren activiteiten voor NAH-getroffenen en hun naasten, geven voorlichting over de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl en over de gevolgen en de impact van Niet-aangeboren hersenletsel in het dagelijks leven en bieden ambulante begeleiding aan NAH-getroffenen die in de thuissituatie zijn vastgelopen.  We organiseren workshops, cursussen, trainingen en symposia.  Wij werken onder andere nauw samen met de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl zowel landelijk als regionaal, Welzijn Vianen in Vianen en SamenDoen in Leerdam.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen of wilt u meer informatie of nader met ons kennismaken? Geen probleem. Stuur een mail naar info@nahvraagwijzer.nl of bellen kan ook naar 06-15091924 en we horen graag wat we voor u kunnen betekenen. Er is veel onzichtbaar leed achter de voordeur bij gezinnen waar een gezinslid is getroffen door NAH. Er is veel behoefte aan een luisterend oor en aan contact met lotgenoten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *