Berichten, Blog, Boek

Over het hoofd gezien

Een boek over een ernstig onderschat openbaar gezondheidsprobleem

Niet aangeboren hersenletsel (NAH) bij kinderen is het grootste en tegelijkertijd het meest verwaarloosde zorgprobleem van deze tijd. De meest recente schattingen gaan er van uit dat 1 op elke 2 wereldburgers gedurende zijn leven NAH oploopt, meer dan welke andere aandoening of ziekte dan ook. Ruim 130.000 Nederlanders lopen jaarlijks NAH op, waaronder een onevenredig groot aantal kinderen. Medisch socioloog dr. Eric Hermans (auteur) slaat alarm. In zijn boek “Over het hoofd gezien” stelt hij dat er in Nederland op elk moment minstens 100.000 kinderen rondlopen met onbehandelde onzichtbare beperkingen ten gevolge van NAH.

Hierbij moet gedacht worden aan: vermoeidheid, hoofdpijn, en problemen met leren, gedrag en emoties. De auteur illustreert de blijvende impact van deze problemen aan de hand van twaalf levensgeschiedenissen van kinderen met NAH. Overtuigend wordt betoogd dat de zorg voor kinderen met NAH ernstig tekort schiet met verloren participatie, levensgeluk en productiviteit als gevolg. Mensen met NAH komen hebben een verhoogd risico om in marginale maatschappelijke posities terecht te komen: criminaliteit, verslaving, detentie, dakloosheid. Bovendien wordt steeds duidelijker dat zij een verhoogd risico hebben op beroerte, Alzheimer, Parkinson, epilepsie en ook zelfmoord. Door onwetendheid en desinteresse wordt dit enorme probleem niet breed onderkend. NAH moet naar de mening van Hermans beschouwd en behandeld worden als een chronische ziekte met een daarbij behorende aanpak van ziekte management. Het NAH probleem moet niet alleen hoog op de agenda komen van zorgverleners en onderzoekers, maar vooral ook van de politiek, zorgverzekeraars en het grote publiek.

Het boek is te koop voor € 24,95 bij Bol.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *