Berichten, Blog, Boek

Kortsluiting in mijn hoofd — een herseninfarct …

 Lies Bonsang (auteur) heeft 10 jaar geleden een herseninfarct gekregen en haar ervaringsverhaal opgeschreven en wordt binnenkort uitgebracht in een boek. Lies beschrijft hoe haar leven door een herseninfarct is veranderd en de moeilijke weg die zij heeft moeten bewandelen om haar leven uiteindelijk weer op de rit te krijgen. Geen beter of slechter leven, maar wel een ander leven:

een leven 2.0!

Het ervaringsverhaal gaat over de gebeurtenissen welke in een periode van 6 jaar achterelkaar hebben plaatsgevonden en een behoorlijke impact heeft gehad op haar re-integratie, gezondheid en herstelproces.

Op moment van het herseninfarct speelde een arbeidsconflict, welke uiteindelijk, mede door een reorganisatie, nog jaren zou voortduren. Aan het eind van het 1e ziektejaar speelde een reorganisatie op haar werk. Door de reorganisatie is haar functie komen te vervallen en is ze boventallig verklaard.  Het gaat over het arbeidsconflict, de ontslaprocedure, het herseninfarct, de revalidatie, de reorganisatie, weer aan het werk gaan en het verrichten van vrijwilligerswerk.

Het boek is te koop voor € 19,95 incl. verzendkosten. Het boek is te bestellen door een mail te sturen naar info@bonsang.info met vermelding van naam, adres, postcode en woonplaats. Het bedrag van € 19,95 kunt u overmaken naar rekeningnummer NL38 INGB 0006 9856 64 t.n.v. BONSANG Advies te Dordrecht o.v.v. Kortsluiting in mijn hoofd. Na ontvangst van uw betaling wordt het boek aan u per post verstuurd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *