Berichten, Blog

6 misverstanden over een arbeidsdeskundige

Arbeidsdeskundigen kijken of je bij een handicap of langdurige ziekte toch kunt werken. En ze kunnen je helpen bij het zoeken naar nieuw werk. Maar: wat doet een arbeidsdeskundige vooral niet? 6 misverstanden opgehelderd over de arbeidsdeskundige. 

 1. De arbeidsdeskundige kijkt naar mijn gezondheid om te bepalen voor hoeveel procent arbeidsongeschikt ik ben.
  Dit klopt niet. De arbeidsdeskundige bekijkt of je nog resterende arbeidsmogelijkheden hebt. Ook vergelijken ze de inkomsten uit het werk dat je deed voordat je ziek werd, met de inkomsten uit het werk dat je nog zou kunnen doen bij de aanvraag van je uitkering. Het verschil hiertussen bepaalt je arbeidsongeschiktheidspercentage. Dit vormt de basis voor een eventuele uitkering.
 2. Een arbeidsdeskundige lost alle problemen op!
  Als je ziek wordt, krijg je vaak te maken met veel verlies. Verlies van gezondheid, werk en inkomen. Een arbeidsdeskundige helpt je zo goed mogelijk weer op weg naar werk en inkomen, maar kan je overige problemen niet wegnemen.
 3. De arbeidsdeskundige wil alles weten over mijn gezondheid.
  De medische beoordeling wordt niet gedaan door de arbeidsdeskundige, maar door de verzekeringsarts. De verzekeringsarts heeft alle beschikbare medische gegevens en kijkt heel goed naar je medische achtergrond en de staat van je gezondheid. De arbeidsdeskundige is geen arts en mag niets weten van je medische gegevens, vanuit privacy oogpunt. Dat kan wel eens lastig zijn als tijdens je gesprek met de arbeidsdeskundige blijkt dat die niets weet van de informatie die je met je verzekeringsarts hebt gedeeld.
 4. De arbeidsdeskundige doet een aantal testen met mij om te kijken wat ik nog kan doen.
  Alleen een verzekeringsarts mag lichamelijk onderzoek doen om een beeld te krijgen van je gezondheid en belastbaarheid. De beoordeling van je medische dossier is een taak van de verzekeringsarts. De arbeidsdeskundige stelt op basis van de medische beoordeling vast of je nog resterende arbeidsmogelijkheden hebt.
 5. De arbeidsdeskundige kan iets veranderen aan het oordeel van de verzekeringsarts
  Nee, dat kan niet. Alleen als jij nieuwe medische informatie hebt, kan de arbeidsdeskundige aan de verzekeringsarts vragen of hij opnieuw wil kijken naar het ingenomen standpunt. Lukt dat niet en ben je het niet eens met het oordeel van de verzekeringsarts, dan kun je een bezwaarprocedure starten.
 6. Een arbeidsdeskundige wil altijd dat je weer aan het werk gaat.
  Het uitgangspunt is wel het opnieuw vinden van werkvermogen en het vinden van passend werk. Maar soms is werken onmogelijk, bij, wat UWV noemt: ‘geen benutbare arbeidsmogelijkheden’. Bijvoorbeeld bij langdurige opname in een psychiatrische inrichting of als je zo veel beperkingen hebt, dat ook het doen van het lichtste werk onmogelijk is geworden.

Bron: UWV perspectief juni 2017

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *