Berichten, Blog

JONGERENLOKET VIJFHEERENLANDEN

De gemeente Vijfheerenlanden heeft besloten om in samenwerking met Avres en de regio RMC* Utrecht-zuid een jongerenloket in te richten voor de kwetsbare jongeren die woonachtig zijn in de gemeente Vijfheerenlanden.

Jongeren met NAH vallen ook onder deze kwetsbare groep!!!!!!!

Het jongerenloket is een kans voor jongeren met NAH die hun schoolopleiding door de gevolgen van NAH niet hebben kunnen afronden om ondersteuning te krijgen op het gebied van onderwijs, werk en participatie.

Doel jongeren loket
Het doel is om zoveel mogelijk jongeren te ontwikkelen tot hun maximale niveau en te zorgen dat zij een ontwikkelpad kiezen met daarbij de juiste ondersteuning. Concreet houdt dit in:

  • Als met onderwijs een verbetering op de arbeidsmarktpositie bereikt kan worden, dan wordt ingezet op onderwijs.
  • Als onderwijs geen optie is, dan wordt ingezet op werk met of zonder ondersteuning.
  • Als zowel onderwijs als werk geen optie is, dan wordt ingezet op participatie.

Voor meer informatie over het Jongerenloket zie bijgevoegde folder.

* Nederland bestaat uit 39 RMC-regio’s (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie), iedere RMC-regio bestaat uit verschillende gemeenten. Elke RMC-regio heeft een contactgemeente die de aanpak en registratie van voortijdig schoolverlaters coördineert en die zorg draagt voor mogelijkheden van doorverwijzing en herplaatsing in het onderwijs.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.