Berichten, Blog

Richtlijn ‘NAH en werk”

De richtlijn ‘NAH en werk’ is geschreven voor een ieder die te maken heeft/krijgt met terugkeer naar werk van een NAH-getroffene. Met name is de richtlijn van belang voor de NAH-getroffene zelf en daarnaast voor werkgevers, collega’s, bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, verzekeringsartsen, jobcoaches, revalidatieartsen, ergotherapeuten en ieder die meer wil weten over NAH en terugkeer naar de arbeidsmarkt.

Er zijn al eerder richtlijnen geschreven die gaan over NAH, maar in deze richtlijnen wordt vrijwel geen aandacht besteed aan terugkeeer naar de arbeidsmarkt. Wellke invloed persoonljke factoren en ook de omgeving hebben op terugkeer komt nauwelijks of onvoldoende aan bod. Deze richtlijn geeft niet alleen inzicht wat de invloed is van persoonljije factoren en de omgeving, maar beschrijft ook het hele proces en de periode van werkhervatting, de mogelijikheden naast een uitkering en de periode hierna.

De richtlijn beschrijft de knelpunten waar NAH-getroffenen tegenaan lopen bij het vinden van (aan)gepast werk en op de werkplek bij de werkgever, maar ook de mogelijkheden om een eigen bedrijf te starten en wat wel en niet is toegestaan als je een WIA- of WAJONG-uitkering ontvangt. Verder geeft de richtlijn informatie over de vaak (on)zichtbare gevolgen. De richtlijn is bedoeld om te zorgen dat getroffenen die weer aan het werk gaan het vol kunnen blijven houden door onder andere aanpassingen op de werkplek en meer begrip van collega’s.

Er is veel mogelijk maar niet alles wordt in de praktijk toegepast, deels door onbekendheid over de vele mogelijjkheden, de spelregels en omdat er niet of nauwelijks wordt samengewerkt door de verschillende beroepsgroepen die er voor moeten zorgen dat terugkeer naar werk gerealiseerd kan worden. Daarnaast kan de informatieoverdracht verbeterd worden, zodat allle betrokkenen over de juiste en benodigde informatie van de NAh-getroffene kan beschikken.

Met deze richtlijn wordt aandacht gevraagd voor de zo belangrijke (h)erkenning en begrip wat het voor de NAH-getroffene betekent om in deze maatschappij met NAH dagelijks te moeten functioneren.

De richtlijn is hier  te downloaden.

Heeft u na het lezen van de richtlijn nog vragen of wilt u advies of ondersteuning van de NAH-coordinator stuur dan een mail naar info@nahvraagwijzer.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *