Activiteiten, Berichten, Blog

Persbericht symposium NAH-Vraagwijzer 23 januari 2020

Mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) komen na de revalidatieperiode vaak alleen te staan. Voor henzelf en hun naasten is het moeilijk zicht te krijgen op de juiste hulp en mogelijke nazorg in de thuissituatie. NAH-Vraagwijzer organiseert donderdag 23 januari 2020 in samenwerking met SamenDoen een symposium met als thema: ‘De zoektocht: nazorg op het gebied van welzijn in de chronische fase’. Tijdens het symposium zal de Stichting NAH-Vraagwijzer gepresenteerd worden. Een volgende stap in professionalisering om de NAH-getroffenen en zijn naasten nog beter van dienst te kunnen zijn. Het symposium is, naast voor NAH-getroffenen zelf, ook bedoeld voor mantelzorgers en professionals.

NAH-Vraagwijzer geeft voorlichting, advies en ondersteuning bij NAH in het dagelijks leven. Na het oplopen van hersenletsel verandert het leven van de getroffene drastisch. In de levenslijn is een breuk ontstaan en na afronding van de revalidatie kan gesproken worden van een rouwproces. NAH krijg je niet alleen, ook de omgeving heeft te maken met de gevolgen. Vaak is de inzet van mantelzorgers en professionele hulp onontbeerlijk.

Het doel van het symposium is informatie te verzamelen waar de behoeftes liggen van de verschillende betrokkenen. Hiervoor staan 3 workshops op het programma. De NAH-getroffenen gaan zich buigen over het thema rouwverwerking, de Mantelzorgers over “Mantelzorgen is wat ik doe, niet wie ik ben” en de professionals over de bejegening van de NAH-getroffenen.

Coördinator Lies Bonsang benadrukt het belang van aandacht voor NAH-getroffenen: “Het centrale thema is ‘de zoektocht’. Om de juiste hulp te kunnen krijgen in de thuissituatie, op het gebied van nazorg en welzijn en hoe verder na de revalidatiefase.” Wat haar betreft zegt een tekst van een mantelzorger naar aanleiding van haar ervaring voldoende: “Als je niet weet waar je om kunt vragen, stel je niet de juiste vragen. Soms is er van alles mogelijk, maar als je dat niet weet, kun je er niet om vragen. Als je er niet om vraagt, krijg je het niet.

Het symposium vindt donderdag 23 januari plaats in Huis het Bosch in Lexmond. Inloop vanaf 16.00 uur met een kopje koffie. Het programma start 16.30 uur en duurt tot 21.00 uur. Tussendoor is er een pauze met een broodje.

Aanmelden is verplicht vanwege het beperkt aantal plaatsen en voor het buffet. Klik  hier om u aan te melden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *