Berichten, Blog

NAH-Vraagwijzer

NAH-Vraagwijzer
Sinds september 2017 is de NAH-Vraagwijzer actief in Vijfheerenlanden. De NAH-Vraagwijzer is een ‘loket’ waar je als getroffene van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), als mantelzorger van een getroffene, als naaste, betrokken professional of vrijwilliger terecht kunt met vragen voor advies, voorlichting en ondersteuning.

De NAH-Vraagwijzer is in 2017 ontstaan door samenwerking tussen de patiëntenvereniging Stichting Hersenletsel.nl Zuid-Holland en de gemeente Leerdam. Sind oktober 2020 is de NAH-Vraagwijzer een Stichting geworden en ontvangt subsidie van de gemeente Vijfheerenlanden.

De NAH-Vraagwijzer maakt sinds 1 januari 2019 onderdeel uit van Sociaal Lokaal in Leerdam en werkt nauw samen met de partners van het Sociaal Domein in Vijfheerenlanden.

Het doel van de NAH-Vraagwijzer
Het doel van de NAH-Vraagwijzer is om het welzijn, de leefomstandigheden en de zelfredzaamheid van mensen met NAH te verbeteren en de integratie in de samenleving te bevorderen.

Het doel wordt gerealiseerd door onder andere:
* Het geven van voorlichting en informatie, het verrichten of doen verrichten van onderzoek, het voeren van overleg, het bevorderen van samenwerking, het scheppen van voorwaarden voor begeleiding van en dienstverlening aan mensen met NAH en het beïnvloeden en controleren van gemeentelijke beleid, uitgaande van het Verdrag
* Oplossingsgericht meedenken, informatie verstrekken en advies geven over allerlei (praktische) aangelegenheden waar een NAH-getroffene in het dagelijks leven mee te maken krijgt. Een en ander ter bevordering van het welzijn en de zelfredzaamheid van de NAH-getroffenen.
* Het emanciperen van zorgvragers- en aanbieders op het gebied van NAH door het bieden van een herkenbaar platform dat inzichtelijkheid biedt van mogelijkheden betreffende maatwerk in de zorg, ondersteuning en begeleiding van zorgvrager.
* (Terug)geven van de eigen regie en het bieden van ondersteuning in de uitvoering van de door de vragers/getroffenen eigen gekozen hulp/ondersteuning.
* Organiseren van regionale bijeenkomsten en projecten.
* Het participeren in organisaties die zich inzetten voor personen met NAH en hun naasten.

Contactgegevens
De NAH-coördinator, Lies Bonsang, is dagelijks te bereiken op telefoon 06-15091924 of via de mail info@nahvraagwijzer.nl. Voor informatie over de NAH-Vraagwijzer en de activiteiten welke in de regio georganiseerd worden kijk op de website www.nahvraagwijzer.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.