Berichten, Blog

Wat is nu egenlijk zorgverlof?

Zorgverlof is verlof dat een werknemer kan opnemen om zorg te verlenen voor mensen uit de omgeving die ziek of hulpbehoevend zijn. De relatie moet wel zo zijn dat het aannemelijk is dat de werknemer de zorg moet verlenen. Voorwaarde is dat de werknemer de enige is die de zieke zorg kan geven.

Het gaat om:
–      een naast familielid (kinderen, partner, ouders, grootouders, kleinkinderen, broers en zussen)
–      anderen die deel uitmaken van het huishouden (bijvoorbeeld een inwonende tante)
–      iemand met wie de werknemer een sociale relatie heeft. Bijvoorbeeld schoonouders, een buurvrouw of een vriend.

Calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof
Dit is onder andere voor plotselinge situaties die je meteen moet oplossen: spoedeisende, onvoorziene of bijzondere persoonlijke omstandigheden. Dit verlof kan van een paar uur tot een paar dagen duren. De werkgever betaalt het salaris door tijdens het verlof. Je meldt dit verlof zo snel mogelijk bij je werkgever. Je werkgever mag een redelijk verzoek niet weigeren. Je werkgever mag je achteraf vragen om aan te tonen dat het verlof nodig was.

 Langdurend zorgverlof
Dit kun je aanvragen als iemand uit je omgeving langere tijd ziek of hulpbehoevend is. Voorwaarde is dat de verzorging noodzakelijk is en dat je de enige bent die deze zorg kan geven. Langdurend zorgverlof vraag je schriftelijk aan bij je werkgever, minstens twee weken voor het verlof. Je werkgever mag je om informatie vragen om te beoordelen of je recht hebt op verlof. Dit kan bijvoorbeeld een doktersverklaring zijn.

Andere geldende afspraken
Let wel! In de CAO of regeling van je personeelsvertegenwoordiging kunnen andere afspraken staan over zorgverlof. Als dit zo is, gelden die afspraken. Ook als deze nadelig voor je zijn.

Opbouw vakantiedagen loopt door tijdens zorgverlof
Tijdens het zorgverlof gaat de opbouw van je wettelijke vakantiedagen door. Je werkgever mag de verlofdagen niet aftrekken van je wettelijke vakantiedagen.

Heb je als mantelzorger een vraag i.v.m. bovenstaande? Mail je vraag dan naar mantelzorg@meeplus.nl

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *