Berichten, Blog

Arbeidsparticipatie voor (jong) volwassenen met Niet Aangeboren Hersenletsel

Iedereen telt en doet mee!

De patiëntenvereniging Hersenletsel.nl en de DeWolfPact en de Buzinezzclub gaan samenwerken om ervoor te zorgen dat (jong) volwassenen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) zich weer onderdeel van de maatschappij voelen door passend werk voor hen te vinden. De Buzinezzclub is een sociale onderneming die kansarme (jong) volwassenen tussen de 18 en 35 jaar middels een intensief programma de kans biedt om een plek te vinden op de arbeidsmarkt. DeWolfPact levert een belangrijke bijdrage aan de vernieuwing van de zorg in Nederland, met name op het terrein waar kwaliteit, huisvesting, zorg en behandeling elkaar raken.De samenwerking richt zich op de doelgroep van jongeren met NAH, waar nu een programma voor ontwikkeld wordt. Een ieder die zich aanmeldt wordt in contact gebracht met een coach. Deze coach blijft gedurende het hele traject een vertrouwenspersoon op wie terug gevallen kan worden. Hij of zij gaat met je in gesprek en brengt in kaart waar je tegenaan loopt, wat de knelpunten zijn, wat je wel kunt en wat je graag zou willen. Zo ontstaat er een basis, waarna je het 3-jarig programma van de Buzinezzclub gaat volgen.

Vanaf dan zijn er drie mogelijkheden:

1          het leidt tot een scholing die je wilt hebben, je wordt dan begeleid tot je die opleiding hebt gevolgd;

2          we leiden je toe naar een loondienstverband. Er zijn allerlei bedrijven aangesloten bij de Buzinezzclub;

3          je start je eigen bedrijf. Mensen met hersenletsel komen vaak moeilijk aan het werk en starten dan zelf een eigen bedrijf.

Sociaal maatschappelijke participatie is voor mensen met NAH niet vanzelfsprekend en zeker niet gemakkelijk. De lichamelijke, functionele beperkingen vallen de meeste mensen in de omgeving van de getroffenen vaak direct op. Maar de onzichtbare cognitieve gevolgen en het onbegrip hierover vanuit de omgeving maken dat mensen met NAH vaak onterecht aan de zijlijn staan, terwijl ze wel de capaciteiten hebben om een zinvolle rol te kunnen spelen in de samenleving.

In Nederland zijn 650.000 mensen met NAH, daar komen elk jaar 130.000 mensen bij. Naar schatting zijn zeker 60.000 ziekenhuisopnames per jaar het gevolg van NAH, waarvan 20.000 betrekking hebben op werknemers. Hiervan keert slecht 40% binnen twee jaar terug op de arbeidsmarkt (wmh 2016). Er zijn in Nederland ontzettend veel mensen met NAH, 46% kan echter niet meer werken! Van die groep die niet meer werkt is bij 40% nog wel arbeidscapaciteit aanwezig. Dat gebruiken we niet, terwijl we wel een tekort aan arbeidskrachten hebben in Nederland. Waarom gebruiken we deze arbeidscapaciteit niet! Er moet toch een modus zijn dat iemand met NAH die nog arbeidscapaciteit heeft wel aan het werk kan?

Voor informatie over de Buzinezzclub kijk op www.buzinezzclub.nl en om je aan te melden voor het nieuwe project stuur een mailtje naar info@hersenletsel.nl onder vermelding van ‘aanmelden programma van arbeidstoeleiding van de Buzinezzclub’

© Hersenletsel Magazine zomer 2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *