Activiteiten, Berichten

Fietsmaatjes in Leerdam

Het project Fietsmaatjes is sinds kort ook in Leerdam van start gegaan. Wethouder Arie Keppel overhandigde de initiatiefnemers een opstartsubsidie van 5.000 euro. Het project Fietsmaatjes ontstond in Teylingen en bleek al snel een ‘succesverhaal’: inmiddels draait het project in meerdere gemeenten. Fietsmaatjes is een project waarbij vrijwilligers op speciale duo-fietsen een fietstocht maken met iemand met een beperking – of iemand die vaker er op uit wil dan tot nu toe het geval is. Op de aangepaste fietsen zitten passagier en bestuurder naast elkaar. Vanwege het gewicht hebben de duo-fietsen trapondersteuning.

Ook in de Glasstad leefde bij meerdere inwoners de wens om wat vaker te gaan fietsen. “We kregen onder meer het verzoek vanuit het Platform Gehandicaptenbeleid. We hebben gekeken hoe we dat aan konden pakken en dat bleek nog best ingewikkeld te zijn”, zegt Esther Leenhouts van SamenDoen die het project coördineert. Nader onderzoek bracht de Leerdammers op het spoor van Fietsmaatjes dat ondersteund wordt door het Oranjefonds. “Zij hebben het concept ontwikkeld, zij hebben er inmiddels volop ervaring mee.”

Inmiddels is er een plaatselijke werkgroep opgericht die – met hulp van het Oranjefonds – het project in Leerdam verder vorm gaat geven. Zij zorgen onder meer voor de fondswerving en de vorming van de groep vrijwilligers die eerst een korte opleiding krijgen voor ze met hun ‘gasten’ op pad gaan. Leenhouts: “Zodra het project draait, melden de gasten zich aan en gaan we op zoek naar een geschikte vrijwilliger. Het moet echt een ‘match’ zijn: gasten en vrijwilligers moeten bij elkaar passen. Heel vaak zie je dat de duo’s langere tijd bij elkaar blijven.”

De lengte van de tochten varieert, net als het aantal keren dat gefietst wordt. “Dat is afhankelijk van de wensen van de gast en de mogelijkheden van de vrijwilliger. Ook daarin proberen we vraag en aanbod op elkaar aan te laten sluiten.” “Wat wel duidelijk is: er bestaat veel behoefte aan dit project. En het is natuurlijk een prachtig initiatief: een flinke tocht in de buitenlucht, onderweg even rusten op een terrasje of samen met je maatje op de fiets naar de winkel. Alles kan.”

Voor het project zijn minimaal twee fietsen nodig die samen zo’n 24.000 euro kosten. Dat bedrag wil Fietsmaatjes financieren via diverse fondsen. Daarbij – en bij de organisatie van het project – krijgen ze hulp van het Oranjefonds. “We beginnen met twee fietsen, maar in andere gemeenten rijden er nu al acht fietsen rond. Het project heeft een warme uitstraling en ondervindt veel sympathie.” “Dat zie je in de praktijk: mensen gaan aan de kant als er een duo-fiets aankomt en bovendien blijken veel sponsors en bedrijven bereid dit project financieel te ondersteunen”, zegt Leenhouts.

De 5.000 euro van de gemeente geldt als ‘steuntje in de rug’: niet om de fietsen van te bekostigen, maar om de organisatie op poten te zetten. De gemeente steunt met deze opstartsubsidies inwoners en niet commerciële organisaties die met een plan rondlopen om kwetsbare mensen te helpen, maar er nog niet in geslaagd zijn de zaak in beweging te krijgen.

“Geweldig dat vrijwilligers dit project gaan trekken. Dit is een mooi burgerinitiatief. Eén van de vele, we hebben de afgelopen jaren al zo’n vijftien plannen op deze manier gesteund.” “De inwoners worden steeds meer betrokken bij dit soort initiatieven en we helpen ze als gemeente graag”, aldus de enthousiaste wethouder Arie Keppel die samen met de cheque van 5.000 euro de werkgroep een bos bloemen en een zak snoep voor de komende vergaderingen overhandigde. “Ik heb er alle vertrouwen in dat dit mooie project een succes wordt.”

Voor reacties, nadere informatie en aanmelding kunnen belangstellenden terecht bij Esther Leenhouts: eleenhouts@samendoen.expert.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *