NAH-Vraagwijzer

Wat is de NAH-Vraagwijzer
De NAH-Vraagwijzer is hét ‘loket’ waar je als NAH-zorgvrager* terecht kunt voor advies en informatie over de gevolgen en impact van NAH in het dagelijkse leven.

*) De NAH-zorgvrager is degene die getroffen is door Niet Aangeboren Hersenletsel, zijn/haar mantelzorger of degene die als (zorg)professional zorg/ondersteuning verleend aan een NAH-getroffene of zijn/haar mantelzorger.

 

Het doel van de NAH-Vraagwijzer
Het oplossingsgericht meedenken, informatie verstrekken, ondersteuning/begeleiding op maat en advies geven over allerlei (praktische) aangelegenheden waar een NAH-getroffene en zijn/haar naasten in het dagelijkse leven mee te maken krijgt. Een en ander ter bevordering van het welzijn en de zelfredzaamheid van de NAH-getroffene.

De doelstellingen worden gerealiseerd door:

 • oplossingsgericht meedenken, informatie verstrekken en advies geven over allerlei (praktische) aangelegenheden waar de NAH-zorgvrager in het dagelijks leven mee te maken krijgt;
 • neemt in kader van belangenbehartiging en clientperspectief deel aan projecten en lokale en regionale overlegvormen om beleid, werkwijze en activiteiten te borgen;
 • het emanciperen van de NAH-zorgvragers en -aanbieders door het bieden van een herkenbaar platform dat inzichtelijkheid biedt van mogelijkheden betreffende maatwerk in de zorg, ondersteuning en begeleiding;
 • geven van voorlichting en gastlessen over de gevolgen en impact van NAH in het dagelijks leven;
 • organiseren van themabijeenkomsten, workshops e.d.

NAH-coördinator

 • is ervaringsdeskundige, auteur, ambulant begeleider, gecertificeerd en geregistreerd vertrouwenspersoon, trainer, schulphulpverlener, belastingconsulent.
 • participeert en werkt samen met organisaties die zich inzetten voor NAH-zorgvrager;
 • verbindt vraag en aanbod met elkaar. Er kan (aanvullende) ondersteuning worden gegeven indien de professionele hulpverlening niet of onvoldoende aansluit bij de hulpvraag;
 • signaleert problemen m.b.t. vereenzaming, verwaarlozing, financiële problematiek/schulden et cetera. De NAH-coördinator maakt een gesignaleerd probleem bespreekbaar en in overleg met de NAH-zorgvrager een zorg- en/of hulpvraag helder krijgen en de NAH-zorgvrager doorverwijzen naar instanties voor verdere professionele ondersteuning

Kosten
Al onze dienstverlenig is maatwerk en wordt vooraf in overleg met de opdrachtgever inhoudeljk besproken.

 • Eenmalig advies of informatie gratis (via de mail of telefonisch)
 • Diensten en activiteiten : kosten zijn altijd in overleg

Voor meer informatie zie onze folder

Contactgegevens
De NAH-coördinator, Lies Bonsang, is dagelijks te bereiken op telefoon 06-15091924 of via de mail info@nahvraagwijzer.nl. Meer informatie over de diensten van de NAH-Vraagwijzer klik hier.

U kunt ons ook bellen of een mailtje sturen. Wij nemen dan contact met u op. Voor contact gegevens klik hier

NAH is geen erkende chronische ziekte, maar een verzamelnaam voor diverse aandoeningen

%d bloggers liken dit: