NAH-Vraagwijzer

Het doel van de NAH-Vraagwijzer

 • het verlenen van zorg op het gebid van welzijn;
 • de leefomstandigheden en zelfredzaamheid van de NAH-zorgvrager te verbeteren;
 • en de integratie in de inclusieve samenleving te bevorderen.

 

De doelstellingen worden gerealiseerd door:

 • oplossingsgericht meedenken, informatie verstrekken en advies geven over allerlei (praktische) aangelegenheden waar de NAH-zorgvrager in het dagelijks leven mee te maken krijgt;
 • neemt in kader van belangenbehartiging en clientperspectief deel aan projecten en lokale en regionale overlegvormen om beleid, werkwijze en activiteiten te borgen;
 • het emanciperen van de NAH-zorgvragers en -aanbieders door het bieden van een herkenbaar platform dat inzichtelijkheid biedt van mogelijkheden betreffende maatwerk in de zorg, ondersteuning en begeleiding;
 • geven van voorlichting en gastlessen over de gevolgen en impact van NAH in het dagelijks leven;
 • organiseren van themabijeenkomsten, workshops e.d.

Loketfunctie
De NAH-Vraagwijzer is een ‘loket’ waar je als NAH-zorgvrager* of als vrijwilliger terecht kunt met vragen over de gevolgen en impact van NAH in het dagelijks leven.

*De NAH-zorgvrager is degene die getroffen is door Niet Aangeboren Hersenletsel, zijn/haar mantelzorger óf degene die als (zorg)professional zorg/ondersteuning verleend aan een NAH-getroffene of zijn/haar mantezlorger

NAH-coördinator

 • is ervaringsdeskundige, auteur, ambulant begeleider, gecertificeerd en geregistreerd vertrouwenspersoon, trainer, schulphulpverlener, belastingconsulent.
 • participeert en werkt samen met organisaties die zich inzetten voor NAH-zorgvrager;
 • verbindt vraag en aanbod met elkaar. Er kan (aanvullende) ondersteuning worden gegeven indien de professionele hulpverlening niet of onvoldoende aansluit bij de hulpvraag;
 • signaleert problemen m.b.t. vereenzaming, verwaarlozing, financiële problematiek/schulden et cetera. De NAH-coördinator maakt een gesignaleerd probleem bespreekbaar en in overleg met de NAH-zorgvrager een zorg- en/of hulpvraag helder krijgen en de NAH-zorgvrager doorverwijzen naar instanties voor verdere professionele ondersteuning

Voor meer informatie zie onze NAH-vraagwijzer folder

Contactgegevens
De NAH-coördinator, Lies Bonsang, is dagelijks te bereiken op telefoon 06-15091924 of via de mail info@nahvraagwijzer.nl. Voor informatie over de NAH-Vraagwijzer en de activiteiten welke door ons worden georganiseerd vind u op deze website.

U kunt ons ook bellen of een mailtje sturen. Wij nemen dan contact met u op. Voor contact gegevens klik hier

NAH is geen erkende chronische ziekte, maar een verzamelnaam voor diverse aandoeningen

%d bloggers liken dit: