NAH-Vraagwijzer

NAH-Vraagwijzer is onderdeel van BONSANG Advies.

Het doel van de NAH-Vraagwijzer
Oplossingsgericht meedenken, informatie verstrekken en advies geven over allerlei (praktische) aangelegenheden waar een NAH-getroffene in het dagelijks leven mee te maken krijgt. Een en ander ter bevordering van het welzijn en de zelfredzaamheid van de NAH-getroffene.

Werkgebied
Het werkgebied is Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid, Utrecht, Zeeland, Gelderland en Noord-Brabant

Loketfunctie
De NAH-vraagwijzer heeft een loketfunctie. Een ieder met vragen over of naar aanleiding van Niet Aangeboren Hersenstelsel kan bij ons terecht met zijn of haar vragen. Het maakt niet uit of je een getroffene, een mantelzorger, familie, vrienden, kennissen, buren, vrijwilliger of een professional bent, wij zijn er voor iedereen. Een ieder kan bij ons terecht met vragen, advies, ondersteuning, voorlichting of gewoon een luisterend oor.

NAH-coördinator
* werkt samen met de gemeente, Sociale Teams, de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl, welzijnsorganisaties, MEE Drechtsteden en AV, Sociaal Teams, Wmo-indicatiestellers, thuiszorg, Avres, huisartsen, Sociaal Loket, maatschappelijk werk, Hersenletselteams, CVA-keten Drechtzorg et cetera en heeft kennis van de sociale kaart. Complexe hulpvragen worden met toestemming van cliënt besproken met het Sociaal Team.

* verbindt vraag en aanbod met elkaar. Er kan (aanvullende) ondersteuning worden gegeven indien de professionele hulpverlening niet of onvoldoende aansluit bij de hulpvraag van de cliënt. Bijvoorbeeld omdat de hulpvraag geen zorgvraag is en de gewenste ondersteuning (nog) niet beschikbaar is.

* signaleert problemen m.b.t. vereenzaming, verwaarlozing, financiële problematiek/schulden et cetera. De NAH-coördinator maakt een gesignaleerd probleem bespreekbaar en in overleg met de cliënt een zorg- en/of hulpvraag helder krijgen en cliënt doorverwijzen naar instanties voor professionele ondersteuning.

* neemt in kader van belangenbehartiging en cliëntperspectief deel aan lokale en regionale overlegvormen om beleid, werkwijze en activiteiten te borgen.

* geeft voorlichting over NAH.

Financiering
Het beantwoorden van vragen is kosteloos. Aan het geven van voorlichting en individuele begeleiding zijn kosten verbonden. Kosten zijn afhankelijk van de hulpvraag en de duur van de hulp aangezien het altijd maatwerk is. De kosten worden vergoed of door de Wmo, Pgb-budget, ziektekostenverzekering of worden gefinancierd middels subsidie van de gemeente.

 

%d bloggers liken dit: