NAH-Vraagwijzer

Het doel van de NAH-Vraagwijzer
het welzijn, de leefomstandigheden en zelfredzaamheid van de NAH-zorgvrager te verbeteren en de integratie in de inclusieve samenleving te bevorderen door middel van:

 

 

  • oplossingsgericht meedenken, informatie verstrekken en advies geven over allerlei (praktische) aangelegenheden waar de NAH-zorgvrager in het dagelijks leven mee te maken krijgt;
  • neemt in kader van belangenbehartiging en clientperspectief deel aan projecten en lokale en regionale overlegvormen om beleid, werkwijze en activiteiten te borgen;
  • het emanciperen van de NAH-zorgvragers en -aanbieders door het bieden van een herkenbaar platform dat inzichtelijkheid biedt van mogelijkheden betreffende maatwerk in de zorg, ondersteuning en begeleiding;
  • geven van voorlichting en gastlessen over de gevolgen en impact van NAH in het dagelijks leven, organiseren van themabijeenkomsten, workshops e.d.

Werkgebied
Het werkgebied is Zuid-Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant.

Loketfunctie
De NAH-Vraagwijzer is een ‘loket’ waar een ieder met vragen over of naar aanleiding van Niet Aangeboren Hersenstelsel kan bij ons terecht met zijn of haar vragen. Het maakt niet uit of je een getroffene, een mantelzorger, familie, vrienden, kennissen, buren, vrijwilliger of een professional bent, wij zijn er voor iedereen. Een ieder kan bij ons terecht met vragen, advies, ondersteuning, voorlichting of gewoon een luisterend oor.

NAH-coördinator

  • is ervaringsdeskundige, auteur, ambulant begeleider, gecertificeerd trainer – schulphulpverler – belastingconsulent. Vanaf 01-03-2022 gecertificeerd mentor en vertouwenspersoon;
  • participeert en werkt samen met organisaties die zich inzetten voor NAH-zorgvrager;
  • verbindt vraag en aanbod met elkaar. Er kan (aanvullende) ondersteuning worden gegeven indien de professionele hulpverlening niet of onvoldoende aansluit bij de hulpvraag;
  • signaleert problemen m.b.t. vereenzaming, verwaarlozing, financiële problematiek/schulden et cetera. De NAH-coördinator maakt een gesignaleerd probleem bespreekbaar en in overleg met de NAH-zorgvrager een zorg- en/of hulpvraag helder krijgen en de NAH-zorgvrager doorverwijzen naar instanties voor verdere professionele ondersteuning.

Financiering
Het beantwoorden van vragen is kosteloos. Aan het geven van voorlichting en individuele begeleiding zijn kosten verbonden. Kosten zijn afhankelijk van de hulpvraag en de duur van de hulp aangezien het altijd maatwerk is. De kosten worden vergoed of door de Wmo, Pgb-budget, ziektekostenverzekering of worden gefinancierd middels subsidie van de gemeente.

Stichting NAH-Vraagwijzer ontvangt van de gemeente Vijfheerenlanden subsidie en voor inwoners van Vijfheerenlanden is de dienstverlening kosteloos.

Contactgegevens
De NAH-coördinator, Lies Bonsang, is dagelijks te bereiken op telefoon 06-15091924 of via de mail info@nahvraagwijzer.nl. Voor informatie over de NAH-Vraagwijzer en de activiteiten welke door ons worden georganiseerd vind u op deze website en in onze folder.

U kunt ons ook bellen of een mailtje sturen. Wij nemen dan contact met u op. Voor contact gegevens klik hier

NAH is geen erkende chronische ziekte, maar een verzamelnaam voor diverse aandoeningen

%d bloggers liken dit: